Ideologie draait uiteindelijk om geld en macht; Marcel van Silfhout en Jos Hezewijk

Ideologie draait om geld en macht; Marcel van Silfhout en Jos Hezewijk

Ideologie wordt gebruikt om mensen in beweging te krijgen, maar uiteindelijk draait het allemaal om geld en macht.

De rijken blijven, de namen veranderen, maar de toplaag blijft. Steeds weer benut ze de voordelen van ongelijkheid, immigratie, globalisering, vrouwen, financiële stelsels, ideologieën, macht, netwerken, innovaties, nieuwe markten, het toeval en haar eigen psychopathische trekjes.

📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13. Https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Wie waren en zijn tot vandaag de rijkste families van de Lage Landen?
Waar komt deze rijkdom vandaan?
Hoe word je superrijk?
"Heb het toeval aan je zijde, kom ter wereld in een superrijke of minstens welgestelde familie, trouw een rijke vrouw of een rijke man en speel handig in op de mogelijkheden. En heb een paar psychopathische trekjes.'
Hoewel mensen en tijden veranderen, blijven de mechanismen waarmee (super)rijkdom ontstaat, wordt doorgegeven en verloren gaat, bestaan.

Hezewijk maakt een zoektocht naar de mechanismen door de Nederlanden in heden en verleden. Marcel van Silfhout in gesprek met hem.

Jos van Hezewijk, sociaal geograaf, is decennia bekend door zijn baanbrekende onderzoek naar de elite van Nederland en is directeur van Elite Research. Daarnaast is hij auteur van bekende boeken als De nieuwe elite van Nederland en de bestseller De top-elite van Nederland.