De ramp van 7 miljoen polissen onder 4 miljoen huishoudens; Ab Flipse en René Graafsma

Wat is er met de woekerpolis gebeurd vanuit het perspectief van de tussenpersoon? Het verhaal van René Graafsma.

“Dat ik mijn provisie aan mijn klanten terugstortte was geen heldendaad. Ik moest dat doen volgens de wet. Dat bijna niemand dit navolgde en daar ook door de wetgever niet voor werden gesommeerd zegt iets over de rol van Nederlandse overheid in deze afschuwelijke affaire.

Dit is de vierde aflevering over de woekerpolissen dat Nederlandse samenleving een schade opleverde van minimaal 30 miljard euro. Vele Nederlandse gezinnen werden slachtoffer van deze misdadige misleiding door banken en verzekeraars. Huishoudens en gezinnen werden duurzaam ontwricht. In de eerdere uitzendingen zijn wij uitgebreid ingegaan op de oorzaak en gevolgen van deze affaire en de arrogantie van de verkopende partijen die werden gefaciliteerd door onze overheid.

René Graafsma was ooit tussenpersoon voor verzekeraars die in het verleden de woekerpolis aan de man bracht. Graafsma heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als de grootste claim-expert in Nederland tijdens de afhandeling van deze affaire met de verzekeraars.
Graafsma heeft direct na het bekend worden van de gruwelijke werking van de polissen, als een van de weinige tussenpersonen, zijn provisie aan de polisslachtoffers terugbetaalden.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Spreekuur Sven Hulleman met Mark Linders

Een serie over mensen die u normaal niet bij Café Weltschmerz voor de camera zien, maar wel de slachtoffers zijn in het grote spel van de financiële machten en/of politieke krachten.

Mark Linders is bewindvoerder en curator en komt in de dagelijkse praktijk zaken tegen die zijn gevoel van rechtvaardigheid aanspreken. In zijn contacten met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, banken en zorginstellingen gaat er nogal eens wat mis. Bijvoorbeeld incassobureaus die blijven incasseren nadat een dossier is afgesloten. Hoe kan een bewindvoerder zijn cliënten tegen schimmige praktijken beschermen?

Kijken in de ziel van Sven Hulleman; Ruben Munsterman en Sven Hulleman

“Vergeef me dat ik mij in veel dingen verdiept heb.”

“In ons allemaal leeft de goddelijke vonk” “Met die enorme vrijheid en luxe komt verplichting”

Het zakenblad Quote noemt hem een “verloren telg uit een oud geld-geslacht”, een “quasi-kakker” die niet op zijn mondje is gevallen. Zij hebben het over de 35-jarige meester Sven-Ake Hulleman, oprichter van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen die opkomt voor de belangen van huizenbezitters die door toedoen van de bank in de financiële problemen zijn gekomen.

Daarnaast heeft Hulleman bekendheid verworven met zijn plan de gulden terug te brengen als alternatief voor de euro, die volgens hem niets meer is als “een vordering op gebakken lucht”. Wat drijft de voormalige docent klassieke talen om zich als moderne Robin Hood in te zetten voor mensen in crisis? Door wie en/of wat wordt hij geïnspireerd? Leest Hulleman wel eens de Playboy en de VI of beperkt hij zich tot de werken van dode filosofen? Spontaan en onvoorbereid gaat Ruben Munsterman in gesprek met Sven Hulleman op zoek naar antwoorden op deze intieme vragen. Een gesprek over recht en onrecht, de kracht van de verbeelding en de schepper van het universum Brahma.

“Today is a good day for dying. But it’s also a good day for living”