De crisis in de woningmarkt is ‘ook’ gevolg van politieke keuzes; David Hollander en Cody Hostenbach

De Amsterdamse wooncrisis is niet alleen het gevolg van de populariteit van de stad, maar ook van politieke keuzes, betoogt stadsgeograaf Cody Hochstenbach. In Amsterdam is het beleid al jaren gericht op de creatieve klasse en hoge inkomens.

Steden overal ter wereld hebben te maken met groeiende woonproblematiek. Betaalbaarheid en toegankelijkheid van wonen staan onder druk. In Nederland raakt vooral Amsterdam losgezongen van de rest van het land.
Verkoopprijzen in Amsterdam rijzen de pan uit en overbieden is de norm geworden. De gemiddelde verkoopprijs ligt in Amsterdam inmiddels boven de vier ton. Tussen 2013 en 2017 zijn de gemiddelde verkoopprijzen met 160.000 euro gestegen. Tegelijkertijd is de afgelopen vijftien jaar de omvang van de sociale woningvoorraad in Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook in Rotterdam, aanzienlijk teruggebracht. Bovendien, als je iets te veel verdient voor een sociale huurwoning en niet kan of wil kopen, dan ben je aangewezen op de dure vrije sector. Of je bent aangewezen op een semi-illegaal en onzeker schemercircuit.

Hoewel deze problemen zich in steden over de hele wereld voordoen, zijn deze ontwikkelingen allesbehalve spontaan of natuurlijk. Zeker, de stad is populair en de druk op de woningvoorraad groot. Amsterdam is in tien jaar tijd, tussen 2007 en 2017, met zo’n 100.000 inwoners gegroeid.
Maar politieke keuzes liggen evengoed ten grondslag aan de huidige woonproblematiek. Ze hebben bijgedragen aan de onbetaalbaarheid en ontoegankelijkheid van wonen.

📌Deze aflevering is geadopteerd door designbureau MEGAVOLT, Amsterdam

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.

Café Weltschmerz Live! met Sven Hulleman en Ruben Munsterman 26 oktober 2017

Op donderdag 26 oktober 2017 spraken Sven Hulleman en Ruben Munsterman in Café Weltschmerz Live! met gasten en publiek over vastgoed, cultuur, psychologie, onderwijs en politiek. Het was een bijzondere avond waar toeschouwers een inkijkje kregen in de entourage van Café Weltschmerz.

Gast Steven
Onroerend goed in Amsterdam versus gebrek aan betaalbare woningen. Steven Lenderink is onroerendgoed handelaar uit Amsterdam en heeft grote kritiek op de gemeentelijke huisvestings- politiek en de coöperaties. Er zijn geen woningen voor de middenklassen en daarmee verdwijnt o.a. ook de inzetkracht van de hulpverlening.

Gast Ruben
Ruben is psycholoog en als gast aanwezig. Hij is mateloos geïnteresseerd in het financiële stelsel.  Volgens hem zijn bijna alle problemen in onze samenleving te herleiden tot ons financiële stelsel. Of is het juist andersom……?

Gast Inez
Inez is jazzzangeres en ziet Amsterdam cultureel afglijden. Cultuur is geïnstitutionaliseerd. Het conservatorium is wereldwijd beroemd en levert internationale musici af. In Amsterdam zelf zijn ze niet te horen. De stad kent een overdaad aan grote events, maar de kleinschaligheid en intimiteit is niet meer aanwezig. Is dat het einde van een cyclus….?

Gast Veerle
Veerle is aanwezig als gast en merkte op dat er weinig tot geen activisme is in Nederland. Er is zoveel aan de hand, we worden continu overspoeld met allerhande problemen dat mijn generatie geen uitdaging voelt, daar wat aan te kunnen doen. Het hoger onderwijs in Nederland is volgens haar uitgehold. Maar begint het activisme bij het onderwijs?

Gast Bastiaan
Bastiaan Hakse, is ‎Master Student International Relations Leiden University en hoopt binnenkort voorzitter van de JFVD, de politieke jongerenorganisatie van Forum voor Democratie te worden. Een gesprek o.a. over een nieuwe politiek.

Deze eerste serie Café Weltschmerz Live! is opgenomen in Café Het Geveltje in Amsterdam. De volgende opnamedagen zijn op donderdag 9 en 23 november 2017 vanaf 19.30 uur, opnieuw met Sven Hulleman en Ruben Munsterman. Wilt u deze opnamen bijwonen? Meld u aan per e-mail; productieweltschmerz@gmail.com.