De mythe van het absolute Kwaad; Geerten Waling en Maarten Boudry 


“Het schrikbeeld van zinloos geweld is schromelijk overdreven.”

“Wat de waarheid ook is, willen we ze kennen? Of willen we liever in een illusie leven omdat we denken dat illusies ons gelukkig maken?” In de nasleep van Charlottesville en de aanslagen in Barcelona, stelde de Gentse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry op Twitter: “IS reminds us that jihadism is still the single most dangerous ideology today – not to be outdone by a bunch of stray Nazis.” De tweet werd Boudry niet in dank afgenomen.

Boudry werd beschuldigd van geschiedsvervalsing, polarisatie en negationisme – een strafbaar feit in België. Een aantal personen, waaronder academici, vonden de uitlatingen van Boudry dermate verwerpelijk dat zij de Universiteit Gent opriepen hun medewerker te ontslaan. Boudry verwees op Twitter nog naar zijn essay ‘Zinvol Geweld’ voor de filosofische onderbouwing van zijn ophefmakende stelling, maar dit deed de storm niet gaan liggen, noch zijn interview in De Morgen. Historicus Geerten Waling nam – In tegenstelling tot vele anderen – de moeite om de werken van Boudry te bestuderen en nodigde de Vlaamse filosoof vervolgens uit voor een interview bij Café Weltschmerz. Wie is deze Vlaamse wetenschapper die door Ewoud Kieft in Vrij Nederland een gebrek aan kennis wordt verweten. Een interessant gesprek over het bestaan van het Kwaad, illusies en utopisch waandenken. Dr. Maarten Boudry (1984) heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit Gent. Aan diezelfde universiteit is Boudry thans werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Tevens is Boudry essayist voor De Morgen.

Zijn geruchtmakende essay, ‘Zinvol Geweld’, is opgenomen in de bundel ‘Filosofie van geweld’ waar o.a. ook Paul Cliteur aan heeft bijgedragen. Essay ‘Zinvol Geweld’: https://drive.google.com/file/d/0B_K-…

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Adjiedj Bakas; ‘IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken’

i4RYw0g0‘Met gewetenloze wreedheid wil IS een bloedige apocalyps en de komst van de Messias afdwingen.’

Adjiedj Bakas,Gepubliceerd in de Volkskrant 21 februari 2015,

Natuurlijk willen de meeste moslims niets met IS te maken hebben. Tenslotte vallen vooral zij ten prooi aan het geweld, al die onthoofdingsvideo’s ten spijt. Maar dat betekent niet dat IS niet islamitisch is. IS is een sekte, zoals ook het christendom er meer dan genoeg kent en gekend heeft, en sekten keren zich altijd tegen het mainstream geloof waaruit ze voortkomen. Sekten zijn ook alleen te begrijpen vanuit dat geloof.

IS riep vorig jaar het kalifaat uit, met bendeleider Abu Bakr al-Baghda-di als kalief. Voor inzicht in de religieuze drijfveren van IS is dit van doorslaggevend belang. Een kalief is de opvolger van de profeet Mohammed en in een kalifaat is het islamitische recht van kracht in zijn meest pure vorm, zoals vastgelegd in de Koran en de soenna.

Meer lezen