De verstikkende bureaucratie en de Kafkabrigade; Sven Hulleman en Arjan Widlak

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratisch falende systemen te onderzoeken. Complexe situaties waarin logica, regels en procedures gelijktijdig interfereren en elkaar onwerkbaar maken.

De Kafkabrigade wordt ingeschakeld door de vastgelopen (burger, ondernemer of professional) en gaat vervolgens met alle betrokkenen op zoek naar eerste stappen in de richting van structurele oplossing.

Arjan Widlak is directeur van Kafkabrigade; een maatschappelijke onderneming met als doel het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie – in samenwerking met burgers, organisaties en ambtenaren. Het hoofdkantoor staat in Den Haag.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Beïnvloeding gebeurd vaker dom dan intelligent; Edward Figee en Rinus van Schendelen

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Beïnvloeding gaat vaker op een domme dan op een intelligente manier. Meestal weinig doordacht, maar met grote negatieve gevolgen."

Rinus van Schendelen is professor politicologie en legde zich in zijn onderzoeken toe op Public Affairs management. In de media wordt hij steevast als de lobby professor opgevoerd. Van Schendelen schreef het boek "Beïnvloeding in Nederland en Europa". Edward Figee promoveerde zelf onlangs op het onderwerp Public Affairs bij decentrale overheden. Beide heren met verschillende opvattingen over lobbyen bespreken het boek van Van Schendelen. Over het boek; Van Schendelen laat aan de hand van talrijke praktische voorbeelden zien dat intelligent beïnvloeden positieve effecten heeft op de korte en lange termijn. Met een blik achter de schermen beschrijft Van Schendelen de praktijken, achtergronden en uitkomsten van politieke en maatschappelijke beïnvloeding in Nederland, in de EU in onderling. Beïnvloeding in Nederland en Europa geeft een goed beeld van de moeizame pogingen vanuit ons land om de EU te beïnvloeden, en ook omgekeerd, van de EU-beïnvloeding van ons land. Leuk of niet, waar over Nederlandse binnenlandse belangen wordt besloten moet ook Nederland niet afwachten maar meespelen. Zeker in Brussel, feitelijk onze nieuwe hoofdstad. Als rode draad stelt de auteur, adviseur van velerlei belangengroepen in ons land en in Europa, hierbij de vraag: 'Doen wij het goed en kunnen wij beter?' 'Solo heeft geen overheid voldoende draagvlak en daadkracht voor intelligent beleid. Dit boek geeft relevante nieuwe inzichten voor eigentijds bestuur.' - Wim Kuijken, Regeringscommissaris Deltaprogramma 'AMBER Alert dankt haar toenemende Europese succes aan de methode-Rinus.' - Frank Hoen, medeoprichter en president AMBER Alert Europe 'Methodisch onderbouwde kritische analyse van Nederlandse belangenbehartiging in Europa.' - Thomas Tindemans, voorzitter van Hill+Knowlton Strategies Brussel 'Dit boek biedt mooie voorbeelden en inzichten voor een intelligentere wisselwerking tussen publieke en private belangen.'- Atzo Nicolaï, President DSM Nederland 'Slimmere beleidsbeïnvloeding tussen Nederland en de Europese Unie is hard nodig. Voor wie de Brusselse beslissingsprocessen en de Nederlandse reacties erop effectiever wil beïnvloeden, is dit boek van grand old man Van Schendelen beslist een aanrader.' - Ambassadeur Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie...

Is Nederland een lobbycratie i.p.v. een democratie?; Geerten Waling met Syp Wynia

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Er wordt wat afgelobbyd in Den Haag en Brussel en wat betekend dit voor de democratie?

 

Syp Wynia is Elsevier columnist en journalist en doet sinds lange tijd onderzoek naar het Lobbyen door (ex) politici. Nederland heeft als een van de weinige landen artikel 12 van het verdrag van Lissabon over de handel in invloed niet getekend. Zonder een debat in de 2e kamer, werd indertijd dat wetsartikel als hamerstuk afgewezen. Eerdere publicaties van Wynia hierover werden overigens nauwelijks opgemerkt in de media.
Geerten Waling is filosoof met een specifieke interesse in democratische processen.
(Een eerder gesprek van Wynia met Erik de Vlieger voor Café Weltschmerz werd op 10 augustus 2015 hier gepubliceerd.)

De lobbywereld is een grote invloedrijke onzichtbare macht
De poging van mensen om invloed te bedrijven, daar is op zichzelf niets mis mee. Het is volstrekt logisch dat mensen, groepen of organisaties hun belangen behartigen. Het kan echter wel verschrikkelijk uit de hand lopen........

Index:
- 5:03 over Tweede Kamerleden (Het vermolmde partijstelsel en de invloed van lobby op politici)
- 22:33 over de Eerste Kamerleden (Politici die ook lobbyisten zijn)
- 31:26 over de klimaatlobby specifiek (Energieakkoord)
- 40:20 over de formatie en de invloed van lobby daarop.


Dirre vd Wijk interviewt Wanda de Kanter; Elke nicotinedode bracht 4000 euro op

Dirre van de Wijk is de jongste interviewer van Café Weltschmerz. Met haar 11 jaar is zij in staat gebleken complexe onderwerpen op een voor jongeren inzichtelijke manier te behandelen. Deze keer; de tabaksindustrie.

mevrouw-Asscher

Philip Morris en Irene Assher in een liefdevolle omhelzing

Deze keer spreekt ze met longarts Wanda de kanter die onafgebroken actie voert tegen de tabaksindustrie en de overheid. De tabaksindustrie, met haar leger aan lobbyisten is in staat gebleken de uitvoering van de wettelijke de regels te versoepelen, waardoor kinderen toch weer makkelijker in aanraking komen met sigaretten.

Schippers-sigaretten-Bron-TabakNee.nl_

Een pure marketingstrategie met medewerking van de overheid om de dode rokers te kunnen vervangen. Hoewel Philip Morris niet meer als producent in Nederland actief, is Irene Assher-Vonk, moeder van Lodewijk commissaris bij Philip Morris. Een voorbeeld, hoe de politiek zich indirect verbonden heeft aan een dodelijke industrie.

Ondersteun ook Café Weltschmerz! NL23 TRIO 0390 4379 13
(Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

 

Podcast

Irene Asscher -Vonk: commissaris van de Duurzame Sigaret

Irene Petronella Asscher – Vonk, geboren in 1944 te Amsterdam, was onder andere hoogleraar Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit en vele jaren kroonlid van de Sociaal - Economische Raad. Ze weet veel van duurzaam ondernemen en is dol op commissariaten, want daar kan ze veel van leren. Zij is de moeder van Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens vicepremier.

'Nee mam, wij schamen ons daar echt niet voor'

Toen Irene Asscher- Vonk door Philip Morris werd gepolst of ze commissaris wilde worden, had ze zo haar twijfels. Eerst maar eens een rondje langs haar kinderen maken, Lodewijk incluis. 'Hun reactie: "Nee mam, als je dat doet, schamen we ons daar echt niet voor,"' zegt ze in een interview. Ook van deze 'casus' kon ze leren. 'Die werknemers staan voortdurend onder maatschappelijke druk, maar ook zij willen trots zijn op hun Philip Morris, en een kwaliteitsproduct afleveren, of ze nou roken of niet. Boeiend!'

'Wij maken ieder onze eigen professionele afwegingen'

Gaat Lodewijks moeder haar boeiende maar toch ook dubieuze commissariaat neerleggen, nu haar zoon zo'n hoge positie in de regering bekleedt? Op onze vraag per e-mail antwoordt ze: 'De verschillende familieleden maken ieder hun eigen professionele afwegingen en nemen hun eigen professionele beslissingen.' Maar wacht eens, zij had toch juist haar kinderen gebeld om hun goedkeuring voor haar tabakscommissariaat te krijgen?

Duurzaam ondernemen of duurzaam doden?

Wij begrijpen niet goed hoe deze voorstandster van duurzaam ondernemen zich kan verbinden aan een bedrijf dat, zo zou je kunnen zeggen, 'duurzaam doodt'. Kan ze dit uitleggen?

'Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft onder meer betrekking op de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen,' luidt haar antwoord. 'Daar zet ik mij voor in, ook bij Philip Morris B.V.'

Fijn voor de werknemers, maar de patiënten met longkanker of de longziekte COPD zal het een worst wezen of de werknemers genoeg vakantiedagen krijgen en hun zegje mogen doen.

Geen commentaar

Irene Asscher – Vonk staat bekend als een sociaal bewogen vrouw. Zelf zegt ze dat ze 'links' is en een 'sterk gevoel van solidariteit' heeft. Kan ze haar commissariaat verantwoorden, in het licht van de sterfgevallen in Nederland als gevolg van tabak? In 2011 telde ons land bijna 19.000 tabaksdoden, aldus het Nationaal Kompas Volksgezondheid.

'Het betreft een legale industrie,' antwoordt ze. 'Ik ben benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. De fabriek van Philip Morris Holland B.V. in Bergen op Zoom biedt werkgelegenheid aan ongeveer 1400 fte's. Mijn inbreng is onder meer het toezien op goede arbeidsverhoudingen en het bijdragen aan goed contact met de ondernemingsraad.'

Pardon? Haar antwoord dat het een legale industrie is, is een juridisch antwoord maar onze vraag was niet juridisch bedoeld. Dus sturen we nog een e-mail om onze vraag te verduidelijken: 'Ligt u 's nachts nooit wakker van de tabaksdoden?' Dan meldt mevrouw Asscher-Vonk dat ze aan haar antwoorden niets toe te voegen heeft. Oftewel: Geen commentaar.

Top-10 machtigste vrouwelijke bestuurders van Nederland

Beduusd staren we voor ons uit. Zou het kunnen dat deze sociaal bewogen vrouw haar commissariaat waarover ze toch eens heeft getwijfeld, niet wil opgeven omdat ze mede daardoor in de Top-10 staat van de Machtigste Vrouwelijke Bestuurders van Nederland in 2012?

De Top-50 Machtigste Vrouwelijke Bestuurders van Nederland is een jaarlijks onderzoek van Management Scope. Dat ze tot de tien machtigste vrouwelijke bestuurders behoort, wordt onder andere gemotiveerd met 'Irene Asscher-Vonk zit als een van de weinige vrouwen in de raad van commissarissen van een buitenlands bedrijf, namelijk Philip Morris, maar wel bij de Nederlandse vestiging.'
Ascher-Vonk stond op nummer 37 van de Top-100 Commissarissen 2012 van Nederland. In 2013 zakte ze naar nummer 50, aldus Management Scope. In 2014 klom ze vier plaatsjes op om in 2015 een klapper te maken, van nummer 54 naar nummer 36 van de machtigste commissarissen in Nederland, zie dit overzicht.

'Ik ben trots op mijn machtige moeder'

We kunnen haar werkzaamheden voor Philip Morris evenmin rijmen met de opmerkelijke actie van haar zoon Lodewijk. Als vicepremier maakt hij zich druk om de champignons in onze supermarkten die door uitgeputte Polen worden geplukt. Tabak dat de rokers ernstig ziek of dood maakt en overigens ook geregeld door kinderhandjes op de plantages wordt geplukt, zijn blijkbaar van een andere orde? En dat zijn moeder Philip Morris adviseert, is niet iets om je voor te schamen? Integendeel, 'Ik ben trots op mijn machtige moeder,' vertelt de vicepremier in een artikel  in Het Parool. Is Lodewijk vergeten dat zijn PvdA voor een stevig tabaksontmoedigingsbeleid is?

Hoe krijgen we mevrouw Asscher zo ver dat ze opstapt bij Philip Morris? Tip: loop een middag mee met een longarts in de polikliniek. Dan kan ze de angstige en benauwde patiënten met longkanker en longemfyseem met eigen ogen zien. Of bekijk de schokkende reportage van ABCNews waaruit blijkt dat Philip Morris in Indonesië kleine kinderen doelbewust aan het roken brengt. Allemaal dankzij de kwaliteitsproducten van Philip Morris, geproduceerd door personeel met zeer goede arbeidsvoorwaarden.

Door de webredactie
Laatste update: 2 april 2015

Wilt u meer weten over andere toplobbyisten van de tabaksindustrie?

Klik hier voor Niek Jan van Kesteren

Willeke Slingerland spreekt Frans van Drimmelen; Wat Ben Bot deed kan niet!

belangenbehartiging 2

Frans van Drimmelen (1965) is oprichter en directeur van Dröge & van Drimmelen. Dit bureau adviseert bedrijven, overheden en organisaties op het gebied van public affairs en corporate communicatie.

Naast Dröge & van Drimmelen bekleedt Van Drimmelen diverse bestuursfuncties; onder andere als lid van de Raad van advies van de Groene Zaak, bestuurslid van het Prinsjesdagontbijt, lid Raad van advies Bovo Tours en lid Raad van advies Wekomenerwel. Hij is medeoprichter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs, waarvan hij tot 2013 voorzitter was. Tevens maakt hij deel uit van het Expert Panel van beroepsvereniging Logeion als expert op het gebied van public affairs. In 2014 bracht Van Drimmelen het 'Handboek Public Affairs, een open boek over belangenbehartiging en lobbyen' uit.

Daarnaast is hij politiek actief; o.a. als voorzitter van de landelijke talentencommissie van D66. Hiervoor was hij in 2013 voor a.i. landelijk bestuurslid ledenwerving en fondsenwerving van D66, tot eind 2004 penningmeester van het landelijk bestuur en in 1999 en 2003 landelijk campagneleider voor deze partij.

Willeke Slingerland praat met Van Drimmelen over de definities en de goede werking van zijn bureau. Ook de werkwijze van Ben Bot en gebrek aan transparantie komt hier uitgebreid ter spraken.

Podcast

Een donatie aan Café Weltschmerz is een aandeel in een andere toekomst.

Ondersteun Café Weltschmerz!
NL23 TRIO 0390 4379 13