De verstikkende bureaucratie en de Kafkabrigade; Sven Hulleman en Arjan Widlak

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratisch falende systemen te onderzoeken. Complexe situaties waarin logica, regels en procedures gelijktijdig interfereren en elkaar onwerkbaar maken.

De Kafkabrigade wordt ingeschakeld door de vastgelopen (burger, ondernemer of professional) en gaat vervolgens met alle betrokkenen op zoek naar eerste stappen in de richting van structurele oplossing.

Arjan Widlak is directeur van Kafkabrigade; een maatschappelijke onderneming met als doel het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie – in samenwerking met burgers, organisaties en ambtenaren. Het hoofdkantoor staat in Den Haag.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Waar moeten we onze de democratie op baseren?; Lars Benthin en Arnout Maat

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Het verschil tussen het hedendaags uitwisselen van standpunten en de onderliggende democratische waarden die onze cultuur vormde.

Onlangs kwam een belangrijk boek uit: 'De democratie en haar media' (De blauwe tijger) van de pas gepromoveerde filosoof Sid Lukkassen.
Arnout Maat schreef in zijn recensie voor TPO; Ik vind Lukkassen een van de meest interessante en erudiete denkers van dit moment. Vriend en vijand zal het hier, na het lezen van Lukkassen's cultdebuut ‘Avondland & identiteit’ (2015), mee eens zijn. Ook dit nieuwe boek stelt niet teleur. De democratie en haar media laat zich lezen als een even epische als pessimistische analyse van de huidige staat van de Westerse democratie en het publieke debat. Het is de publieksversie van zijn aan de Radboud Universiteit voltooide proefschrift De democratie en condities van communicatie. Die laatste titel is beter gekozen, omdat het mediawezen, naast tijd en ruimte, slechts één van de condities van communicatie vormt. In het proefschrift staan de volgende vragen centraal: ‘‘is het mogelijk dat representatieve democratie gebaseerd is op communicatieve voorwaarden die deze democratie zelf maar in beperkte mate kan waarborgen? En is daarom de alom beklaagde crisis van de democratie juist als een crisis van de communicatieve voorwaarden te beschouwen?’’ Om deze vragen waarlijk te kunnen snappen, moeten we eerst zien te achterhalen wat Lukkassen verstaat onder begrippen als ‘democratie’ en ‘representatie’........

Lars Benthin is 3e jaars student bestuurskundige. Hij praat met Arnoud Maat verder door over dit belangrijke boek van Sid Lukkassen.
Volgens Maat toont Lukkassen een belangrijk kruispunt in de democratie namelijk; Deliberatie versus identificatie. Volgens Maat is het grote kruispunt in het boek van Lukkassen dat hij het verschil aangeeft tussen hedendaags uitwisselen van standpunten en de onderliggende democratische waarden die onze cultuur vormde........


Particratie in de politiek 2; Sid Lukkassen en Arnout Maat

Over het verband tussen de natie, de staat en de democratie

"Een staat is een machine, een natie is een organisme", aldus Johan Gottfried Herder. Hans van Mierlo stelde daarentegen dat hij zich "gemakkelijk kon distantiëren van de nationale staat" – hij vond dit zelfs "opwindend". Een natie, met al haar tradities, cultuur en rituelen, biedt burgers houvast en sturing in het leven. Als een cultuur instort wordt deze ruimte opgevuld door de staat. En de staat is kouder, anoniemer en bureaucratischer dan de cultuur.

Hierover gaan Sid en Arnout stevig in debat. Arnout betoogt dat democratie de natie helpt om een eigen identiteit te verkennen. Sid bestrijdt dit, omdat democratie leidt tot emotionele manipulatie van kiezers en tot hun misleiding door de massamedia. Hans Blumenberg stelde in Legitimität der Neuzeit dat de middeleeuwer zich verlaten voelde door zijn abstracte God. De geheiligde instituties van kerk en koning verloren hun gezag en de democratie werd geboren. De natiestaat vulde het vacuüm van de ingestorte sacrale gemeenschap.

Maar vandaag voelt de moderne staatsburger zich verlaten door zijn ongrijpbare democratie. Het abstracte, procesmatige concept van de democratische rechtstaat biedt steeds minder 'waar voor het geld', zodat burgers zich richten op wat direct tastbaar en waarneembaar is. Het straatbeeld, het resultaat, het zich willen thuis voelen in hun land. De culturele inhoud heeft nu hun loyaliteit en niet meer de democratie als procedure.

 

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw steun hard nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast

Particratie in de politiek; Chris Aalberts en Arnout Maat

Hebben de politieke partijen te veel macht?

De Particratie (Aspekt 2016) is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. “De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren”, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

de-particratie

Volgens Arnout Maat is dat het geval en daarom schreef hij een boek over de macht van partijen. Volgens Maat moet die Particratie afgebroken worden voordat het te laat is. Maat maakt het onderscheid tussen het stemmen op een partij en anderzijds datgene wat de partij met die macht van de stem doet. De partij verwerft zich op die manier een macht die zij naar eigen inzicht gebruikt, zonder zich te bekommeren over de achterliggende wensen van de burger. Een corrigerend mechanisme bestaat in ons stelsel niet. Als een politicus succes wil hebben moet zij de partijdiscipline volgen en niet die van de gewone burgers......Kiest de politicus voor de wens van de burger dan wordt zijn carrière.

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw steun hard nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast