Wat zijn de verhoudingen tussen Rechts en Links?; Coen de Jong en Kees van der Pijl

Wat stellen de begrippen Links en Rechts nog voor en wat wil het? "Elke tijd heeft zijn eigen krachten verdeling. Er is altijd een groep die het emancipatieproces wil bevorderen en er is een groep die dat wil tegenhouden. De polemiek daaromheen maakt van de begrippen links en rechts scheldwoord karakters. Het woord racist is bv onbruikbaar geworden omdat iedere parkeerwachter door gekleurde foutparkeerders racist genoemd wordt."

Volgens emeritus hoogleraar internationale verschillen, Kees van der Pijl is er sprake van een fundamentele crisis die het einde van een tijdperk aankondigt. Er worden momenteel revolutionaire en quasi revolutionaire krachten gemobiliseerd. Grote delen van de massa worden geconfronteerd met grote bestaansonzekerheid. Geen zekerheid meer over werk, wonen en gezin. Terwijl anderzijds er ongekende verrijking aan de top plaats vindt.
In de moderne tijd was er slechts een maal eerder zo’n crisis en dat was in de jaren dertig. We hebben ook nu te maken met een ernstige crisis waarin er twee krachten zich aandienen. De politiek van de angst houdt de samenleving bijeen.

Aan de linkerzijde dienen zich wat zwakke krachten aan die voorstellen voor een maatschappijverandering. Rechts wordt door Links fascistisch genoemd, wat inflatoir is voor de betekenis. De rechterzijde zal de afgedwongen bestuurlijke veranderingen tegen willen werken

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De verstikkende bureaucratie en de Kafkabrigade; Sven Hulleman en Arjan Widlak

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratisch falende systemen te onderzoeken. Complexe situaties waarin logica, regels en procedures gelijktijdig interfereren en elkaar onwerkbaar maken.

De Kafkabrigade wordt ingeschakeld door de vastgelopen (burger, ondernemer of professional) en gaat vervolgens met alle betrokkenen op zoek naar eerste stappen in de richting van structurele oplossing.

Arjan Widlak is directeur van Kafkabrigade; een maatschappelijke onderneming met als doel het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie – in samenwerking met burgers, organisaties en ambtenaren. Het hoofdkantoor staat in Den Haag.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Brief van Chief Seathl uit 1845 aan de president van Amerika; Sven Hulleman

Een brief van Chief Seathl (seattle) van de Suwamish stam, aan de president van de verenigde staten van Amerika, Franklin Pierce, 1854. Deze historische brief uit een getekend verleden van Amerika, willen wij aan onze nieuwe regering Rutte, aan de beide Kamers en aan de volgzame journalistieke media opdragen, omdat dit in de kern onze huidige samenleving ten diepste raakt.

Het Opperhoofd in Washington stuurt bericht dat hij ons land wenst te kopen. Het opperhoofd stuurt ook woorden van vriendschap en goede wil. Dit is vriendelijk van hem, omdat we weten dat hij weinig behoefte heeft aan onze vriendschap in ruil. Maar we zullen uw aanbod overwegen. Omdat wij weten dat als wij niet verkopen, de blanke man zal komen met wapens en ons land van ons zal nemen. Hoe kan je de lucht kopen of verkopen? De warmte van het land? Het idee is ons onbekend. Als we de frisheid van de lucht en de sprankeling van het water niet bezitten, hoe kun je ze dan kopen? Ieder deel van deze aarde is heilig voor mijn volk. Iedere glanzende dennennaald, iedere zanderige oever, iedere mist in het duistere woud, iedere open plek, en ieder zoemend insect is heilig in de herinnering en beleving van mijn volk. Het sap dat door de bomen stroomt, draagt de herinnering van de rode man. Dus, als het opperhoofd in Washington bericht zendt dat hij ons land wil kopen, vraagt hij veel van ons.......(Vervolg brief onder de video)

Wat de aarde ten deel valt, valt de zonen van de aarde ten deel. Mensen hebben het web van het leven niet gewoven. De mens is slechts een streng in het geheel. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. Maar we zullen uw aanbod naar het reservaat te gaan, wat u voor mijn volk heeft, overwegen. We zullen gescheiden leven, in vrede. Het is van weinig importantie waar wij de rest van onze dagen doorbrengen. Onze kinderen hebben hun vaders vernederd zien worden in de nederlaag. Onze strijders hebben schaamte gevoeld, en na hun nederlaag verbrengen zij hun dagen in ijdelheid en vervuilen hun lichamen met gesuikerd voedsel en sterke dranken. Het is van weinig importantie waar we de rest van onze dagen doorbrengen. Het zullen er niet veel zijn. Nog enige uren, nog enkele winters, en geen enkele van de grote stammen die eens de aarde bewoonden, of die nu in kleine groepen in de wouden wandelen, zullen zijn overgebleven om de graven te berouwen van een volk wat eens zo machtig en hoopvol was als het uwe. Maar waarom zou ik het heengaan van mijn volk berouwen? Stammen bestaan uit mensen, niets meer. Mensen komen en gaan, zoals de golven van de zee. Zelfs de blanke man, wiens god met hem wandelt en spreekt als van vriend tot vriend, kan niet worden uitgesloten van het gemeenschappelijke lot. Eén ding weten we, wat de blanke man wellicht eens zal ontdekken, onze God is dezelfde God. U kunt nu wel denken dat u Hem bezit, zoals u ons land wenst te bezitten, maar dat kunt u niet. Hij is de God der mensen en zijn compassie is gelijk voor de rode man en de blanke. Deze aarde is hem dierbaar, en de aarde bezoedelen is als minachting opstapelen voor haar Schepper. Ook de blanken zullen vergaan, wellicht zelfs eerder dan alle andere stammen. Blijf uw eigen bed vervuilen, en eens zal u stikken en omkomen in uw eigen excrement. Maar in uw ondergang zal u helder schijnen, aangevuurd door de kracht van de God die u naar dit land heeft gebracht en u voor een speciaal doel heerschappij over dit land heeft gegeven en over de rode man. Dat lot is een mysterie voor ons. Want wij begrijpen niet wanneer alle bizons zijn afgeslacht, de wilde paarden zijn getemd, en het uitzicht over de rijpe heuvels verstoord door sprekende kabels. Waar is het struikgewas? Verdwenen. Waar is de adelaar? Verdwenen. En wat is het om vaarwel te zeggen tegen de snelle pony en de jacht? Het einde van het leven en het beginnen van het overleven. Dus wij zullen uw aanbod om het land te kopen, overwegen. Als wij instemmen, dan zal het zijn om het reservaat wat u beloofd heeft, veilig te stellen. Daar, wellicht, mogen we onze kortstondige dagen leven zoals wij wensen. Wanneer de laatste rode man van deze aarde is verdwenen, en de herinnering aan hem is slechts de schaduw van een wolk die over de prairie beweegt, dan nog steeds zullen deze kusten en bossen nog steeds de geesten van mijn volk herbergen. Want zij houden van deze aarde zoals de pasgeborene houdt van de hartslag van zijn moeder. Dus als wij ons land verkopen, heb het dan lief zoals wij het liefhadden. Zorg ervoor zoals wij ervoor zorgden. Bewaar in uw geest de herinnering van het land hoe het is, nu, wanneer u het pakt. En met al uw kracht, en met heel uw geest, met uw hele hart, bewaar het voor uw kinderen, en heb het lief... zoals God ons allen liefheeft. Eén ding weten we. Onze god is dezelfde God. De

Aarde is hem dierbaar, zelfs de witte man is niet uitgezonderd van het gemeenschappelijke lot. Misschien blijken we achteraf toch broeders te zijn. We zullen zien..........

De Europese Unie is gecorrumpeerd aan het raken; Coen de Jong en Kees van der Pijl

Het is een droevig stemmende ontwikkeling dat iets wat een 100 jaar oud ideaal is, inmiddels volledig is gecorrumpeerd.

De Europese Unie is aan het uiteenvallen op meerdere fronten stelt Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Sussex. Zowel de westelijke zijde van de Europese Unie als de oostelijke randen vallen uiteen. Aan de westelijke kant zie je Engeland uittreden en aan de oostelijke kant doen verschillende staten niet meer mee met de Europese politiek. Verder staat alles onder druk omdat de eurozone met haar gemeenschappelijke munt niet functioneert, terwijl de belasting en sociale politiek vrij wordt gelaten. We hebben iets gemeenschappelijks, maar de middelen om die gemeenschappelijkheid te compenseren al naar gelang de binnenlandse omstandigheden zijn nationaal gebleven. Ierland, Luxemburg en Nederland zijn verschrikkelijke belastingparadijzen.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Over de aantrekkingskracht van het Nazisme; Dick Pels en Ewoud Kieft

'De nationaal-populisten van nu beheersen alle tips en tricks allang, daar hebben ze Hitler echt niet voor nodig.'

Ewoud Kieft is historicus en schrijver van het boek Oorlogsenthousiasme 1900-1918. Onlangs verscheen zijn boek over "Mein Kampf" het verboden boek van Adolf Hitler. Kieft deed onderzoek naar de aantrekkingskracht van het nazisme en komt tot de conclusie dat de nationaal-populisten van nu alle tips en tricks beheersen, zonder dat ze Hitler daar voor nodig hebben.

 

"Mein Kampf" wordt nu 70 jaar na de eerste verschijning en na het verlopen van het auteursrecht wereldwijd opnieuw uitgegeven. Hij las de Duitse uitgave van het boek minutieus door en ploegde door de wetenschappelijke studies over de publieke opinie in de Weimarrepubliek, over antisemitisme en over radicalisering. Hoewel er nog steeds in Nederland grote (politiek) weerstand bestaat tegen de aandacht voor de denkwereld van Adolf Hitler ligt dat voor Kieft anders. Kieft raakte juist steeds meer overtuigd van de noodzaak van een wetenschappelijke heruitgave. ‘Mijn aanvankelijke twijfels verdwenen al snel. Zo’n nieuwe editie geeft ons de kans om de donkere kanten in onszelf en onze samenleving onder de loep te nemen. We moeten juist onderzoeken waarom de abjecte ideeën in dat boek zo’n grote weerklank hebben gekregen. We moeten die confrontatie opzoeken om het gevaar te kunnen ontmantelen.’

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/