Analyse: Reguliere media spelen vies spelletje met burger betreft klimaat

Analyse: Reguliere media spelen vies spelletje met burger betreft klimaat

Laila Mol is afgestudeerd als Neerlandica, gespecialiseerd in retorica en overtuigingstechnieken en historische letterkunde.  Vanaf heden zal zij eens in de zoveel tijd haar achtergrond inzetten bij het ontmantelen van misleiding en manipulatie door middel van taalgebruik en semantische patronen die worden ingezet door de mainstream-media.

De klimaatdoelen moeten gehaald worden! Waarom? Daarom! En natuurlijk volgens ‘een rapport’. Je weet wel, gewoon ‘een rapport’. Alle modellen laten overduidelijk zien dat we de uitstoot van CO2 met 55%, niet meer – niet minder, moeten verminderen. De modellen lieten de afgelopen jaren ook uitstekend zien welke maatregelen we moesten treffen om corona in te dammen en de resultaten spreken voor zich! Dus beter luisteren we gewoon zonder al te veel vragen te stellen.

Nu even de sarcasmeknop uit, want het Parool heeft zojuist een artikel gepubliceerd waarin het bovenstaande (toegegeven: in andere woorden) wordt beschreven. Dit artikel bevat zoveel drogredenen en zoveel ongefundeerde aannames, dat het niet door mijn analytische vingers mocht glippen. Als we begrijpen wat hier wordt getracht, en voornamelijk HOE het wordt getracht, kunnen we niet anders dan lachen.

De kop van het artikel luidt als volgt:

“Om de klimaatdoelen te halen, zijn strengere regels en meer heffingen nodig”

Het gevoel dat deze kop hoogstwaarschijnlijk moet oproepen is ‘Oei.’ Gevolgd door ‘Shit! We moeten nog meer doen! Het gaat nog steeds niet goed! Welke hufters leveren nog steeds niet in om een klimaatarmageddon te voorkomen?! Als mensen het niet uit zichzelf doen, dan moeten er inderdaad wel strengere regels komen!’.

Er komen echter behoorlijk wat lagen aan aannames, ook wel verpakte standpunten, mee met deze kop. Laten we helemaal teruggaan naar het eerste standpunt. Als deze niet klopt, dan valt de rest als een kaartenhuis in elkaar. Als een van de andere schakels niet klopt, idem dito.

Standpunt 1: De aarde warmt op

Standpunt 2: Standpunt 1 vormt een probleem – de opwarming van de aarde is een probleem

Standpunt 3: Standpunt 2 heeft een oplossing nodig – de opwarming van de aarde moet worden tegengegaan. Hier zit nog een nevenschikkend standpunt in, namelijk: de opwarming van de aarde KAN worden tegengegaan. Niet onbelangrijk voor het volgende standpunt:

Standpunt 4: De modellen en rapporten die worden gemaakt als oplossing bieden een plan. Nevenschikkend standpunt: deze modellen en rapporten zijn universeel, iedereen is het hier mee eens en deze zijn wetenschappelijk onderbouwd. Onderschikkende argument hieraan: ‘De wetenschap’ is een consensus. Er bestaan binnen ‘de wetenschap’ geen verschillende opvattingen.

Standpunt 5: Standpunt 4 heeft een plan nodig – de oplossing voor het opwarmingsprobleem is het stellen van ‘klimaatdoelen’ die zijn gebaseerd op de modellen.

Standpunt 6: Standpunt 5 heeft strenge regelgeving nodig – de klimaatdoelen moeten immers worden behaald

Je ziet, als ook maar een van deze standpunten onjuist is, dan gelden de andere standpunten die hierop volgen niet meer. Daardoor is de kop van het artikel van Het Parool dan ook problematisch. Het debat, mits daar überhaupt ruimte voor is, lijkt zo gelimiteerd tot of er wel of niet strengere maatregelen nodig zijn. De klimaatdoelen zijn namelijk al ingebed als statement, en alle standpunten die daaronder liggen al helemaal.

Ik schreef het bovenstaande met opzet zonder de inleiding van het artikel te lezen:

“Het klimaatbeleid is tot nu toe ‘sterk gericht’ op subsidies en vrijwillige maatregelen door bedrijven en burgers. Om de klimaatdoelen te halen, zijn strengere regels en meer heffingen nodig. Dat schrijven ambtenaren in een belangrijk advies aan verantwoordelijk minister Rob Jetten.”

I rest my case betreft het gevoel dat de kop moest opwekken. ‘Vrijwillig’ werkt niet meer, de klimaataso’s hebben regels nodig. Net als kinderen die niet normaal in de zandbak kunnen spelen. Nu lijden de kindjes die dat wel doen hieronder en moet iedereen zich aan strengere zandbakregels houden.

Het grote rapport, de pilaren van het voortbestaan van de wereld

“‘Heldere normen zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties weten wat van hen wordt verwacht,’ schrijven de ambtenaren in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO). Het rapport is belangrijk, omdat het de basis vormt voor maatregelen die Jetten namens het kabinet in mei zal aankondigen.”

“Het kabinet haalt tot nu toe de gewenste 55 procent niet, en de aanvullende ingrepen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot de komende tijd flink daalt. Het kabinet mikt zelfs op een doel van 60 procent minder CO2 in 2030 ten opzichte van 1990, om ervoor te zorgen dat de 55 procent vermindering in elk geval wordt gehaald.”

Het grote almachtige rapport! Of om in de woorden van Het Parool te spreken: ‘een rapport’. Bedankt voor het linkje of de bron, Parool. NOT. Na een korte zoektocht via verschillende zoekmachines vond ik uiteindelijk een link naar een document. Hebbes! – Dacht ik. Echter, wat werd gedownload was een brief van braafste klimaatjongetje van de agenda-2030-klas Rob Jette. Deze brief was als een gedicht bij een sinterklaassurprise, eentje die echter altijd een surprise zal blijven. Want hoe komt men bij die 55 procent?

“Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u het eindrapport aan van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat.

Nederland wil in 2030 55 procent minder CO2-uitstoten dan in 1990, om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om zeker te stellen dat deze doelen worden gehaald, richt het kabinet het beleid op een reductie van 60 procent in 2030. Dit IBO maakt – zonder last of ruggespraak – inzichtelijk welke aanscherpingen van, en aanvullingen op, het huidige klimaatbeleid mogelijk zijn om invulling te geven aan de klimaatambities van dit kabinet.

Dit IBO, onder onafhankelijk voorzitterschap van Laura van Geest, bevat een inhoudelijke analyse van het huidige klimaatbeleid en concrete beleidsopties per sector. Conform de taakopdracht ligt de nadruk in dit IBO op normerend en beprijzend beleid.

Zoals eerder toegezegd deel ik dit IBO vroegtijdig met u. Dit voorjaar neemt het kabinet een integraal besluit over aanvullende klimaatmaatregelen, waarbij zowel wordt gekeken naar normering, beprijzing als subsidiëring (bijvoorbeeld via het Klimaatfonds). Het kabinet neemt de resultaten van dit IBO hierin mee. Bij de aanbieding van een pakket met aanvullende klimaatmaatregelen zal het kabinet ook nader ingaan op de aanbevelingen van het IBO en hoe die zijn verwerkt.

R.A.A. Jetten
Minister voor Klimaat en Energie”

Klik hier het document met de brief zelf te downloaden: Scherpe doelen, scherpe keuzes_ IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050. (Wat een enige slogan, Rob, dikke pluim).

Ten eerste, waar is het rapport?! Ik ben geen klimaatexpert, maar een onzichtbaar rapport waar alle maatregelen op zijn gebaseerd lijkt me geen goede voorbode. Mocht iemand het rapport WEL hebben, dan ontvang ik deze graag (laila@weltschmerz.nl). Dan schuif ik het door naar de mensen die wel klimaatexpert zijn.

Ten tweede, ‘Nederland wil’?! Ik voel mij niet aangesproken. Dit is een klassieker, die ik ook in mijn vorige artikel al heb benoemd. Nederland en de burgers worden als 1 blok gepresenteerd. Als jij dit niet wil, ben jij de uitzonder, de rare, de aso. Tevens wekt dit het gevoel van saamhorigheid op, ‘we doen het samen en willen het samen’. Vervolgens neemt, aldus deze brief, het kabinet alle besluiten met betrekking tot de klimaatmaatregelen.

Omdat deze brief WEL door het volk te downloaden is, moet rekening worden gehouden met het feit dat deze brief slechts formeel aan de voorzitter is voorgedragen, en voornamelijk is bedoeld voor kamerleden die moeten stemmen – en natuurlijk de burger.

Zonder verder al te veel op deze brief in te gaan, wil ik alleen nog even het gebruik van het woord ‘onafhankelijk‘ benoemen. Ik twijfelde inderdaad al aan de onafhankelijkheid van het onderzoek, maar gelukkig, ze zeggen zelf dat het helemaal objectief is. Dat is zo’n beetje hetzelfde als wanneer een leugenaar zegt ‘ik lieg nooit’. Hiermee wordt een tegenreactie op de brief, een argument die stoelt op de objectiviteit van het rapport, al van tevoren weggenomen. Mij geeft het echter juist de indruk dat het maar al te nodig is voor Jette om dit te zeggen, dat ervaring hem leert dat er ontzettend veel mensen (deze keer echt ‘gelukkig’) twijfelen aan de onafhankelijkheid.

Nog even terug naar het artikel van Het Parool, voordat we doorgaan.

“Het verschilt sterk per sector welke regels kunnen worden aangescherpt. Investeringen in de aanleg van de juiste energie-infrastructuur, en in het bijzonder ruimte op het stroomnet, zijn ook nodig om ervoor te zorgen dat de ingrepen werken.”

Ah investeringen in de aanleg van de juiste energie-infrastructuur zijn nodig, omdat de ingrepen anders niet werken. Dit is toch een ingreep an sich? Daarnaast: is deze bewering ook gestoeld op het niet-transparante rapport? Of op gebakken (vervuilde) lucht? Het is belangrijk om bij dit soort beweringen vragen te stellen, zeker nu er zoveel te doen is omtrent energie en een mogelijk aanstaande black-out.

Burger levert in, maar doet dit natuurlijk graag na lezen van Parool-artikel

“Sommige maatregelen komen mogelijk te laat, omdat ze pas later effect hebben en het kabinet te maken heeft met omstandigheden als de tekorten op de arbeidsmarkt. ‘Het is daarom van belang dat na de besluitvorming over additionele klimaatmaatregelen ook blijvend aandacht wordt besteed aan de uitvoering en het borgen van de randvoorwaarden,’ schrijft de commissie van ambtenaren onder leiding van AFM-baas Laura van Geest.”

Het is nu of nooit, of eigenlijk gisteren, als we dit stukje uit het artikel mogen geloven. Dit benadrukt de nood en de haast waarmee de maatregelen gepaard zouden moeten gaan en versnelt wellicht ook de invoering ervan, doordat de burger hier sneller mee akkoord gaat. Tevens wordt hier een excuus gevormd om de burger te blijven controleren op het naleven van de regels. Zogenaamd vanwege het effect dat pas later voelbaar is, maar waarschijnlijk als zoveelste Trojaanse paard om de burger aan strakke regelgeving te onderwerpen en hen hierop legaal te mogen controleren: big brother keeps watching you.

“Die commissie denkt met de aanvullende maatregelen zo’n 22 megaton CO2 te kunnen besparen. Opmerkelijk is dat een flink deel van de vermindering uit de landbouwsector moet komen: zo’n 5,5 megaton. De mobiliteit moet het meeste bijdragen, vooral door over te stappen op elektrische auto’s en vrachtwagens. Ook hier kunnen extra kosten en regels tot een ‘grote stap richting volledig elektrische nieuwverkoop rond 2030’ leiden. Ook voor het tijdig isoleren van koopwoningen moeten strengere regels komen.”

Daar zijn ze dan eindelijk, de echte hufters die onze planeet om zeep helpen: de boeren. Waarom stappen deze wereldverziekers niet over op elektrische tractoren? En waarom houden zij zich niet even aan een paar simpele regeltjes? Wat dit stukje (hopelijk niet) teweegbrengt is het creëren een zondebok. Deze was uiteraard al eerder door de reguliere media en de overheid (potato, potato) gecreëerd, maar wordt hier met de kracht van de herhaling nog eens onderstreept. Er worden talloze redenen genoemd (lees: verzonnen) om controles uit te voeren op de boeren en andere burgers. De boeren, hoofdverantwoordelijke van onze voedselvoorziening, kan bijna niet meer overleven en daarmee wij als burger ook niet. En de aanleiding hiervoor is een niet gedeeld rapport, gebaseerd op een ketting van aannames zoals beschreven aan het begin van dit artikel.

“‘De maatregelen uit dit pakket verhogen de kosten voor burgers en bedrijven en vragen om aanpassingen, maar halen ook middelen op die de negatieve gevolgen kunnen verzachten,’ benadrukken de ambtenaren in hun rapport. ‘Hoe de totale opgave wordt verdeeld over de maatschappij is een politieke afweging.’”

Snel vertaald: Wij gaan betalen voor de regels die ervoor zorgen dat we straks niet meer kunnen eten, – of slechts insecten kunnen nuttigen – , en betalen tevens voor de controlemiddelen waaraan wij zelf onderhevig zijn. Don’t fall for it, en al zeker niet na het lezen van een amateuristisch stukje propaganda.

Het AD doet ook weer mee – dat rijmt

Ook het AD heeft weer eens een artikel gepubliceerd om de propaganda betreffende de klimaatdoctrine voort te zetten en uit te breiden. Dit keer komt het met een nieuw statement, een nogal een controversiël standpunt, dat een ogenschijnlijke contradictie is. Namelijk: Schonere lucht zorgt voor snellere opwarming van de aarde. Ja echt.

Lucht schoner, lentes zonniger: KNMI ziet duidelijke toename zonnestraling in voorjaar’, luidt de kop.

Wat goed zeg, schonere lucht. Dus het smog-gordijn door uitstoot wordt steeds dunner? En we kunnen de gezonde zonnestralen tot ons nemen? – Ik klik meteen op dit artikel, want dit goede nieuws wil ik graag bevatten.

De inleiding klinkt als volgt:

“De Nederlandse lente wordt steeds zonniger. De afgelopen tien jaar steeg de zonnestraling in de lentemaanden met bijna 5 procent. Dat stelt het KNMI in De staat van ons klimaat 2022. Schonere lucht is één verklaring.”

Toen ik net door het Parool bladerde las ik daar echter ook het volgende in een artikel van vandaag:

“Warm zal het niet worden, met een temperatuur tussen de 7 en 9 graden. Het is kouder dan gemiddeld deze tijd van het jaar. Dat het in de middag en avond relatief droog blijft, kan positief zijn voor de opkomst van de verkiezingen: met langdurige regen blijven sommige mensen toch thuis, aldus WeerOnline.”

Is Amsterdam dan gewoon een ontzettend vieze stad, of lijken de media elkaar hier tegen te spreken?

“Dat is goed voor mensen met zonnepanelen, maar heeft ook een keerzijde: Nederland warmt nóg sneller op. Sinds begin vorige eeuw is ons land 2,3 graden opgewarmd, bijna twee keer zo veel als het wereldgemiddelde. Extra zonnestraling leidt tot meer verdamping, verdroging en een groter neerslagtekort.” – Gaat het artikel van het AD verder.

Wij Nederlanders hebben dus een veel te schone lucht, en daar moet echt iets aan gedaan worden. Echter 1 nadeel, de schone, aangepaste energievoorziening waar Het Parool zo opgewonden van wordt, wordt hiermee belemmerd. Want dan is het geen goed nieuws meer voor ‘de mensen met zonnepanelen’. Gelukkig zijn we echter niet het ‘schoonst’, dit zijn pas de echte boosdoeners.

Als ik het goed begrijp, mogen we niet juichen voor een schone lucht. Want schone lucht = opwarmen aarde.

What’s next? Quota omtrent een minimum aantal dieselauto’s? Campagnes met de tekst: ‘Samen maken we de lucht viezer’? Gratis vliegtickets? Binnen de bebouwde kom geen elektrische auto’s meer? Gelekte foto’s van de koning die met de trein op vakantie gaat? Alleen nog maar dieselauto’s op de linkerbaan van de snelweg? Minimaal 120 rijden? Genoeg ideeën, maar onthoud: I thought of it first.

“De Duitse meteoroloog Johannes Quaas schat dat 15 tot 50 procent van de huidige opwarming is te verklaren door schonere lucht. Europa is het continent dat het snelst opwarmt, en dat als eerste milieubeleid heeft ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

“Het broeikaseffect is wel dominant, stelt het KNMI. ,,Vooral in de jaren 90 had de schonere lucht zeker invloed, de laatste jaren verklaar ik vooral uit klimaatverandering’’, zegt Siegmund. Hoelang de toename van zonnestraling nog zal duren, is niet te voorspellen aldus het KNMI.”

Wat een spagaat. De maatregel tegen klimaatverandering veroorzaakt klimaatverandering (net als dat mondkapjes als maatregel tegen corona slecht bleken te zijn voor je gezondheid en trouwens alle andere coronamaatregelen inclusief vaccins ook ).

Ze weten helaaspindakaas ook niet hoelang de toename van zonnestraling nog zal duren. Net als dat ze ook niet wisten hoelang de ‘pandemie’ nog ging duren. Je wil immers geen eindtijd toekennen aan je niet werkende maatregelen. Genezen is een patiënt verliezen – in de klimaathysterie: klanten verliezen en niet meer de vrijheden van je burgers kunnen inperken en controleren.

 

Heb jij een artikel door reguliere media gelezen en hierbij het gevoel gekregen dat je werd gemanipuleerd? Stuur deze dan naar Laila@Weltschmerz en wie weet analyseer ik volgende keer dit artikel.

 

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.