Psycholoog Van Herreweghe 24 maanden geschorst voor uitspraken tegen gezondheidsbeleid

Psycholoog Van Herreweghe 24 maanden geschorst voor uitspraken tegen gezondheidsbeleid

“Ik luister naar wat mijn hart me ingeeft: de waarheid spreken”

Psycholoog Steve Van Herreweghe is vanaf 1 mei voor 24 maanden geschorst door de tuchtraad. “Er zijn klachten gekomen van niet-cliënten over mijn uitlatingen en stellingen”, aldus de 48-jarige Belg uit Waregem, “Het volstond om op grond van een groepje geblokkeerde boze niet-cliënten mij en dus ook mijn cliënteel te sanctioneren.”

Door Corine Lepoutre, verschenen in De Andere Krant – waar Weltschmerz trots een samenwerking mee aangaat.

Foto: Steve van Herreweghe Fotografie: Jasmine Verspeet

Neem nu een abonnement op De Andere Krant en ontvang elke zaterdag de krant op uw deurmat. 10% korting, exclusief voor iedereen die Weltschermz een warm hart toedraagt.

Gebruik de actiecode: CWS. Vul het in op dit abonnementenformulier. Bij een jaarabonnement krijg je het boek van Arjen Pasma – We kunnen het zelf als welkomstgeschenk erbij (selecteer hiervoor het juiste jaarabonnement). 

Marskramerszoon Steve Van Herreweghe noemt zichzelf ‘best wel een beetje rebels’, maar nuanceert dit direct omdat dit voortkomt uit idealisme. Al 25 jaar werkt hij in de geestelijke gezondheidszorg. “Ik ben aanvankelijk professioneel grootgebracht in de wereld van de psychiatrie, in de derde lijn zoals we dat noemen. Daarna was ik diensthoofd van psychologen in een algemeen ziekenhuis, dat is de tweede lijn. Sinds een paar jaar werk ik zelfstandig in de eerste lijn, in een eigen praktijk waar ik individuen en relaties help, zowel particulier als professioneel, met de focus op burn-out, crisisinterventies en conflicthantering. Ik ben verbonden aan een instituut voor psychotrauma. Mooi werk, omdat je dan mensen kunt helpen in hun meest kwetsbare moment. Ik ben in dit vak gestapt omdat ik de wereld wilde redden. Ik ben een idealist, dat komt ook vanuit persoonlijk lijden, mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader stapte uit het leven toen ik kind was”, vertelt Van Herreweghe.

In de eerste coronagolf van 2020 werd hij door de burgemeester van Waregem nog uitgenodigd om vier cohorte afdelingen van een ouderenzorgcentrum te begeleiden. “Er was paniek, veel overlijdens, uitval van personeel, chaos. Ik was me toen nog niet helemaal bewust van wat er allemaal gaande was, maar ging ingepakt en gemondmaskerd met een groot hart en een constructieve crisisfilosofie proberen mensen bij te staan. Crisissen laten ons zien wat essentieel is en wat niet. Zoals Leonard Cohen zingt ‘There is a crack in everything. That’s where the light get’s in.’ Graag zit ik mee op de eerste rij, op het toneel van de crisis, om samen verandering teweeg te brengen. Dat vind ik fantastisch mooi werk.” Het werd voor hem ongemakkelijk toen familieleden van overledenen op hem afkwamen die niet begrepen waarom hun oma of opa was geregistreerd als Covid-19-dode. Ook constateerde hij bij het personeel een wispelturig beeld van de PCR-test bij hertesten. Het derde alarmerende punt voor Van Herreweghe was de vaststelling dat binnen de expertraad er amper oog was voor de impact van angst, emoties en stress op de ziekte en het gezondheidsbeleid. Hij besloot om niet langer alleen zijn nieuws te vergaren bij de mainstream media.

In 2021 constateerde Van Herreweghe dat er alleen maar aandacht was voor de farmaceutische aanpak en de wisselwerking tussen geest en lichaam werd genegeerd. Hij besloot via LinkedIn, Twitter en Facebook zich te mengen in het maatschappelijk debat. “Als psycholoog ben je gehouden aan een deontologische code. Ter bescherming van het publiek dat je als psycholoog je houdt aan de ethiek en de gedragsregels. Het beroepsgeheim valt daaronder en ook dat je neutraal blijft in de publieke ruimte. Daarnaast heb je als burger natuurlijk het recht op vrije meningsuiting”, vertelt hij aan De Andere Krant.

De tuchtraad oordeelde echter dat Van Herreweghe zijn deontologische code te buiten is gegaan, na klachten te hebben ontvangen van niet-cliënten. “Ik heb dat nooit ernstig genoeg genomen omdat het ging over mensen die ik zelf geblokkeerd had op social media. Deze hadden grensoverschrijdend mijn familie erbij gehaald. Die mensen hebben zich gegroepeerd. Deze groep noemt zich ‘Geblokkeerd door complotdenkers’. Dat kan zomaar, je kan als niet-cliënt een klacht indienen tegen een zorgprofessional. Ik werd opgeroepen door de tuchtraad en heb geantwoord dat ik niet naar Brussel zou komen om mij te verdedigen tegen mensen die mij belasteren. Ik ging ervan uit dat de commissie mij zou beschermen. Misschien is het een verkeerde inschatting geweest om niet op de uitnodiging in te gaan.”

De voornaamste reden voor zijn zware schorsing is dat de psycholoog zijn neutraliteit niet heeft bewaard. “Uit mijn dossier blijkt dat je je als psycholoog niet mag uitspreken tegen het gangbare gezondheidsbeleid. In dat spectrum heb ik een niet welgevallige mening gekozen. Ik zeg niet dat die correct is, maar het is een mening. Daarom hoef je nog niet weggezet te worden als wappie, complotdenker of complotpsychoot. Ik heb mij niet alleen uitgesproken over corona, maar ook over de oorlog in Oekraïne. Omdat ik mij krachtig uitsprak, begonnen mensen mij te volgen. Op LinkedIn had ik 15.000 volgers en daar werd ik afgegooid vanwege desinformatie.” Op Facebook gebeurde nagenoeg hetzelfde. Van Herrweghe ontving op 3 april een brief waarin staat dat hij vanaf 1 mei voor 24 maanden geschorst is. “Volgens mijn advocaat is het de eerste keer dat zo’n zware uitspraak wordt gedaan op grond van zo’n relatief mager dossier. Voor mijzelf hoef ik niet direct in beroep. Ik ben natuurlijk psycholoog, maar voel mijzelf meer een wijsgerig therapeut, maar dat is geen titel. Ik ben diep spiritueel bewogen en heb vooral een afspraak met God. Ik luister naar wat mijn hart me ingeeft: dat is de waarheid durven spreken. Ik heb het moeilijk mij te voegen naar de gangbare waarheidsbeperkende en onderdrukkende norm van door de staat geselecteerde gezondheidsexperts, terwijl wij in een grote wereldlijke brand terecht zijn gekomen.”

Er is een groep artsen en psychologen die Van Herreweghe steunt en zich zorgen maakt om het precedent dat geschapen kan worden. Daarom gaat de psycholoog toch in beroep: “Ik doe het voor de collega’s en het onrecht. Het is niet oké is dat er op grond van vrije meningsuiting een reductionistische aanpak wordt doorgedramd. Mijn advocaat verwoordt het zo: ‘Wij willen de precedent-bias doorbreken’. Als burger heb je volgens artikel 422bis in het strafwetboek hulpverleningsplicht, waarbij je als psycholoog aspecten van de deontologische code mag doorbreken. Wanneer je dat niet doet verzaak je je plicht en dat heet schuldig verzuim.”

www.stevevanherreweghe.eu

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.