Controleer de Exitpoll en ga massaal stemmen! – Column Gilles den Boer

Controleer de Exitpoll en ga massaal stemmen! – Column Gilles den Boer

Controleer de Exitpoll en ga massaal stemmen!

Wat is er nog over van onze Parlementaire Democratie? Legendarische namen in de politiek van de jaren zestig/ zeventig, zoals Marga Klompé, Dries van Agt, Joop den Uil, Norbert Schmeltzer en Hans Wiegel waren politici van de dialoog. Omdat zij de 2e WO hadden meegemaakt, stond de Democratie en het vrije woord hoog bij hen in het vaandel. Het poldermodel was nog niet uitgevonden en partij-idealen waren onschendbaar. Of je het nu met hen eens was of niet, het waren Volksvertegenwoordigers in hart en nieren. Natuurlijk werd er achter de schermen onderhandeld, maar de speelruimte was veel kleiner, omdat men de achterban geen knollen voor citroenen kon verkopen.

Ook zij kwam uit de oorlogsgeneratie en ging hiermee dus veel consequenter met de partij-idealen om. Zoals gezegd, de Vrijheid was een groot goed, waardoor de maatschappij veel onafhankelijker in elkaar zat. Maar ondanks de verschillende stromingen die met zuilen was afgebakend, was het toch een hecht geheel. De private sector en organisaties zoals Vakbonden en Werkgeversorganisaties stonden los van de politiek. Het belang van het Volk werd met verve door de Volksvertegenwoordiger behartigd en één lid van een coalitiepartij in de Tweede Kamer kon toen nog een Kabinet laten vallen, zoals in de nacht van Schmelzer. De saamhorigheid van het Volk was nog groot, waardoor er in de jaren tachtig best wel harde confrontaties tussen het Volk en de politiek waren, met massale stakingen en demonstraties tot gevolg hebbende.

De kentering in onze parlementaire democratie werd zichtbaar, toen oud- vakbondsleider Wim Kok in 1994, minister president van Nederland werd. Het ondenkbare werd realiteit, iemand die als Vakbondsleider was opgekomen voor de hardwerkende burger, ging diezelfde burger betuttelen en uitmelken, zoals met het kwartje van Kok. Het poldermodel was inmiddels ingeburgerd en de politiek verstrengelde zich steeds meer met de private sector. Privatisering en verzelfstandiging van overheidsinstellingen, zoals PTT in 1989 en de NS in 1994 werden doorgevoerd. Velen zouden daarna nog volgen en de politiek ging steeds meer verantwoordelijkheden afschuiven naar de private sector, met als ultieme dieptepunt de marktwerking in de Zorg in 2006. In de politiek zelf was eigenlijk hetzelfde gaande. Nadat in 1980 KVP (Katholieke Volkspartij), CHU (Christen Historisch Unie) en ARP (Anti Revolutionaire Partij) waren omgedoopt tot het CDA (Christen Democratisch Appel), en de idealen van deze drie partijen door het toilet waren gespoeld, deed in 1990 de CPN (Communistische Partij Nederland), PSP Pacifistisch Socialistische Partij), PPR (Politieke Partij Radicalen), en de EVP (Evangelische Volkspartij), hetzelfde. Die partijen gingen op in GroenLinks. Politiek Den Haag werd steeds meer gevormd door ‘Eigen belangenclubjes’ die ook binnen de EU op zoek gingen naar zoveel mogelijk macht. Volksvertegenwoordigers met de passie stierven uit. Vooral de 2e Kamerleden van de coalitiepartijen volgen nu blind hun fractievoorzitter. Tijdens het stemmen mogen zij alleen nog maar hun hand opsteken of ‘voor’ of ‘tegen’ roepen.

Het Volk zelf ontpopte zich ten tijde van Pim Fortuyn als de lastpost van de politiek en is Inmiddels gereduceerd tot een glijmiddel om de schijndemocratie in stand te houden. Na een paar keer de stem van het Volk te hebben genegeerd, werd het Referendum afgeschaft met steun van de partij die het in 1966 zelf had bedacht en ervoor was opgericht. Intussen zijn antidemocratische clubjes, zoals het WEF en de Clinton foundation, gesponsord door de Nationale Postcodeloterij, door de machthebbers omarmt. Wil je deelnemen in een Kabinet, dan moet je bij de Koning de eed afleggen met je hand op het boek “The Great Reset”, geschreven door de almachtige heer Schwab.

In die omgeving werd Rutte de langstzittende premier van Nederland. De premier die tijdens zijn ambtsperiodes meer heeft afgebroken dan al zijn voorgangers bij elkaar hebben opgebouwd, verschijnt vaker terug ten politieke tonele dan destijds onze gewaardeerde variétéartieste Heintje Davids. Een premier die nooit zijn beloftes nakomt, een extreem selectief geheugen heeft, het ene na het andere excuus maakt, door elke enquêtecommissie wordt afgebrand, onze Normen en Waarden verkwanselt, het land Omvolkt, etc. komt elke keer gewoon weer terug in functie. Een normaal mens zou zich diep schamen en in de politiek en de samenleving van de jaren zeventig, had meneer Rutte niet eens meer voor de klas mogen gestaan.

Mede door dit alles zijn ook de verkiezingen voor mij niet meer geloofwaardig. Na de eerste paar verkiezingen die Rutte won, dacht ik, is het Volk nou zo dom? Maar nadat Trump in de VS was afgezet, kreeg ik argwaan. Tot dan toe had ik nog het naïeve geloof in de Democratie, maar ik besefte, wat in de VS kan, kan hier ook. Een President afzetten is namelijk hetzelfde als een Premier aan de macht houden. Daarnaast, is het toch ook vreemd, dat het Volk Volksvertegenwoordigers kiest die door elke enquêtecommissie onbekwaam worden bevonden.

Maar het meest bizarre gebeurde na de Toeslagen affaire. Het Kabinet onder leiding van de ideale schoonzoon stapte op en ik dacht, gelukkig de Democratie werkt nog, er wordt afgerekend met dit Sloopkabinet. Maar helaas, het tegendeel was waar! Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, won Rutte, na wat gespeelde excuses en de zwaarste vorm van dementie, opnieuw de verkiezingen. Tot ieders verbazing keerde dezelfde cast, weliswaar in een andere rol maar met dezelfde hoofdrolspeler, terug in de dramaserie “Zo vernielen wij Nederland”. Systematisch en heel subtiel gaat men sindsdien gewoon door met het afbreken van onze Westerse beschaving.

Hoe men de verkiezingen precies fraudeert, weet natuurlijk maar een klein groepje elite, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Met ons belastinggeld is iedereen te koop en met de huidige technologie, het oprekken van de kieswet en zoveel mogelijk poststemmen, kunnen zij de verkiezingen gemakkelijk naar hun hand zetten. Als men vlog- en blog influencers en trollen op Social Media tijdens COVID-19 ruimhartig heeft betaald om het Staats narratief te verspreiden, dan doet men dat ook bij het verzamelen, verduisteren, tellen en invoeren van de stembiljetten in de versleutelde software.

Zelf denk ik dat het fraudeproces begint bij de Exitpoll. Om de uitslag bij het Volk geloofwaardig te maken, wordt op de verkiezingsdag om 21.00 uur deze zogenaamde Exitpoll, gepresenteerd. Al jaren wordt deze door het marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Staatsomroep NOS, uitgevoerd. Aan de objectiviteit ervan wordt niet getwijfeld, dus blindelings wordt ervan uitgegaan dat uitslag hiervan juist is.

Maar hoe werkt een exitpoll?

Bij een exitpoll selecteert men een aantal stembureaus, verspreid over Nederland. De kiezers die het stemlokaal verlaten wordt gevraagd of zij nogmaals willen “stemmen”. Zij krijgen een stembiljet met daarop dezelfde partijen als op het officiële stembiljet. De kiezers kunnen hun stembiljet vervolgens anoniem deponeren in de “stembus” van Ipsos. Een belangrijk verschil met regulier verkiezingsonderzoek is de steekproefopzet: men trekt bij een exitpoll niet een steekproef van kiezers maar van stembureaus. Er zijn in Nederland ongeveer 13 miljoen stemgerechtigden die hun stem kunnen uitbrengen in duizenden stembureaus verspreid over heel Nederland. Van die duizenden stembureaus heeft men er bijvoorbeeld bij de 2e Kamerverkiezingen van 2017, 43 geselecteerd. Gemiddeld circa 40.000 kiezers namen deel aan die exitpoll. Een steekproef van 40.000 kiezers zou heel nauwkeurig moeten zijn. De kiezers die deelnemen aan de exitpoll zijn niet “random” gekozen, maar op basis van de selectie van de betreffende stembureaus. En stembureaus kunnen, bijvoorbeeld door hun ligging, vergelijkbare kiezers trekken. Daarom is voorzichtigheid geboden. Dit doen men door onder andere gebruik te maken van de stemhistorie van de stembureaus, en door de resultaten van het onderzoek te vergelijken met die van vorige verkiezingen op de betreffende stembureaus. Maar, binnen zo’n exitpoll zijn er natuurlijk altijd onzekere factoren. Bijvoorbeeld, als een Kabinet, zoals dat van Rutte, het bij de kiezer helemaal verknalt, dan heb je niets aan de stemhistorie van een stembureau. Zo werkt nou eenmaal een Democratie. Ook weet je nooit zeker wie er deze keer wel en wie er deze keer niet gaan stemmen. Bovendien vraag ik mij af of 40.000 deelnemers op 13 miljoen stemgerechtigden, dat is 0,3% van de stemgerechtigden, wel representatief is.

Ondanks alle onzekere factoren, wijkt de uitslag van de exitpoll elke keer minimaal af van de werkelijke verkiezingsuitkomst. Met andere woorden, de uitslag van de Exitpoll is gelijk aan de uiteindelijke uitslag. Ik weet niet wat u daarvan vindt, maar ik vind het opmerkelijk en het roept bij mij wantrouwen op. De uitslag van de exitpoll wordt door de massa als zoete koek aangenomen als zijnde de definitieve uitslag en de rest van de avond en nacht laat de NOS de uitslag van deze exitpoll door z.g. “deskundigen” en “analisten” definitief diep in het brein van de kiezers te griften. Feitelijk komt het dus hierop neer, dat het handmatig tellen van alle stemmen een overbodige schijnactie is.

Enige vorm van controle op de uitslag van de exitpoll past blijkbaar niet in een Democratie. De Democratie gaat uit van het goede van de machthebbers, maar de mens kennende, weten we allemaal dat dit een zeer naïeve gedachte is. In ons achterhoofd beseffen we misschien wel dat de stemming onder het Volk niet overeenkomt met de verkiezingsuitslag, maar we ageren niet, omdat we niet in een Dictatuur willen leven. Het is net als bij een drugsverslaving, je weet dat hetgeen je doet je fataal wordt, maar toch ga je ermee door.

Naast de verkiezingen, wordt ook het Volk gemanipuleerd, hoe meer indoctrinatie, hoe minder men hoeft te frauderen met de stemmen. Het bewijs dat er volop wordt geïndoctrineerd, is tijdens COVID-19 wel geleverd. Massaal werd de grijze massa van het Volk door indoctrinatie uitgeschakeld en als een dolle rende men massaal naar de test- en de prikstraat. Maar, gelukkig gaan steeds meer mensen beseffen dat zij in die periode zijn misleid en voorgelogen. Daarnaast heeft meneer Rutte er alles aan gedaan om zijn record als langstzittende premier te vestigen. Zelfs zijn eigen club, de VVD, heeft hij hiervoor totaal verwoest. Een gerespecteerde liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie uit de tijd van de heer Wiegel, heeft hij getransformeerd naar een eng extreem links groepje. Voor zijn Macht moest alles wijken, ook het Volk, inclusief haar normen en waarden.

Vervolgens heeft meneer Rutte Nederland verkocht aan het WEF die elke keer weer zijn machtswellust bevredigd. Absolute macht is voor meneer Rutte het ultieme orgasme. Het Volk is de dupe van zijn persoonlijkheidsstoornis. Met streng geselecteerde soortgenoten om hem heen en heel veel miljarden belastinggeld, weet hij zich steeds weer staande te houden. De man zonder geweten regeert gewetenloos over ons land met zijn giftige tentakels in de EU. Meneer Rutte heeft geen enkele emotionele diepgang, is bewust kwaadaardig en heeft geen greintje van schuld, schaamte, medelijden en compassie in zijn lijf. Of hij is een Robot, gemaakt en geprogrammeerd in Davos, of hij is een in Davos uit de duivel gekloond mensachtige. En zijn kompanen, die zijn uit hetzelfde hout gesneden. Ook zij hebben zich verenigd met deze duivelse praktijken. Ook zij hebben de idealen van hun partijen ingeruild voor de macht. Ook zij maken bewust meer kapot dan ons lief is.

Ondanks al het bovenstaande, ga ik toch stemmen en roep ik u op om dit ook te doen. Dit, omdat ik van mening ben dat, als wij massaal naar de stembus gaan, deze verkiezingsfraude uiteindelijk wordt ontmaskerd. De macht van meneer Rutte moet doorbroken worden en de massa moet gaan inzien dat zij wordt belazerd. Stemmen is het enige echte middel wat wij in onze Democratie voor handen hebben om veranderingen tot stand te brengen.

Daarom pleit ik ervoor, dat er naast het marktonderzoeksbureau Ipsos nog een andere onafhankelijke instantie of partij opstaat, die zelf een objectieve Exitpoll gaat houden. Via bijvoorbeeld een app waarop iedereen zijn stemkeuze achteraf kenbaar kan maken, moet dat toch mogelijk zijn. Op die manier vindt er dan een objectieve controle plaats op de werking van het belangrijkste democratische proces, namelijk het aanwijzen van een Volksvertegenwoordiger.

Laat de raderen draaien!

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.