De Cultuurtransformatie! Doemdenken of Realiteit?

De Cultuurtransformatie! Doemdenken of Realiteit?

De problematiek rondom de integratie is al decennia gaande, maar tijdens Covid19 is de discussie wat op de achtergrond geraakt. Echter, nu komt het probleem dubbel zo hard terug in de realiteit, omdat de Omvolking, door de massale instroom van vluchtelingen in een stroomversnelling zit.

Als we het in ons land (lees Europa) over immigratie en integratie hebben, dan is de discussie volledig gefixeerd op de directe negatieve gevolgen die onze verzorgingsstaat doet vastlopen. Dat is natuurlijk volkomen terecht, maar wat er ondergronds sluimert, wat er werkelijk al decennia gaande is en wat dit betekent voor de toekomst van het vrije westen, dat blijft onderbelicht. Aan de ene kant schreeuwt de samenleving om oplossingen en aan de andere kant doet de overheid of haar neus bloedt. Dat islamisering door massa-immigratie de komende 30 jaar de grootste bedreiging is voor het vrije westen, dat wordt door de massa niet onderkend. Argumenten om de islamisering tegen te gaan, worden door de overheid (lees EU), bewust afgedaan als onzin en als doemdenken. Cultuurtransformatie creëert verdeeldheid onder het Volk en dus meer controle en macht bij de Staat. Dit is ook de enige en echte reden waarom de overheid en de EU de vluchtelingenstroom niet stoppen.

Als je jezelf inleest in de Islam, (daarvoor is het boek ‘Zelf Koran lezen’ ISBN: 9789029566285 van wijlen Hans Jansen, een aanrader), en je verplaatst jezelf in de denkwereld van de moslim, dan wordt duidelijk waarom de moslimgemeenschap een aanslag op het westen niet of niet direct afwijst, waarom zij dood en verderf zaait in naam van Allah, waarom zij een homo in elkaar slaan, waarom vrouwen niet vrijwillig een hoofddoek dragen ook al zeggen zij van wel, waarom andersdenkenden gedood moeten worden, etc. etc. Kortom, je weet waarom iedere praktiserende moslim zich tegen het westen keert en waarom de islamiet niet van de Islam mag integreren in de cultuur van andersdenkenden.

Natuurlijk is elk mens gelijk, dus ook de moslim. Het probleem is echter, dat zij de Islam belijden op een manier die hun denken en daarmee ook hun tegenstellingen ten opzichte van de westerse cultuur bepaalt. Allah heeft via Mohammed gesproken, de Koran is het woord van God en dwingt hen te strijden tegen andersdenkenden. De Islam is middels de Koran, andere heilige teksten en de Sharia voor hen superieur en levensbepalend. Puur beschouwd zijn zij in de kern een vijand van het westen, dus een reëel gevaar voor de Westerse beschaving. Gedreven door de Islam, zullen zij zich op het moment suprême, massaal tegen het westen en daarmee dus tegen elke westerling keren. Het is dan ook misleidend als men zegt: “de Islam predikt toch alleen maar vrede”. Dat is waar, maar die vrede gaat pas in als iedereen zich heeft bekeerd tot de Islam. Nederland (Europa) is op weg een tweede voormalig Joegoslavië te worden, waar goede buren bloeddorstige vijanden werden.

De Cultuurtransformatie vindt plaats op dezelfde wijze waarop Mohammed Mekka veroverde. Eerst stuurde hij zijn volgelingen uit Medina naar Mekka om zich onder de plaatselijke bevolking te mengen, om vervolgens in het jaar 630 na Christus zelf met een relatief klein leger van zo’n 10.000 man Mekka zonder al te veel weerstand te veroveren. Ook nu komen tergend langzaam de verschillende factoren samen, die uiteindelijk zullen leiden tot een gewelddadige clash tussen de twee totaal verschillende culturen, waarbij de Islamitische cultuur de agressor is die de Westerse samenleving wil overnemen. De belangrijkste factoren die hierbij een cruciale rol spelen zijn; het steeds orthodoxer worden van de Islamiet, de opvoeding van islamitische kinderen, de zeer sterke bevolkingsgroei van moslims de komende 30 jaar en de naïveteit van de westerse burger. In plaats dat de Islam evolueert naar vrijere denkbeelden, worden de tegenstellingen met het westen alleen maar groter. Maar het meest zorgwekkende is, dat onze machthebbers dit allemaal faciliteren en toestaan.

De Islam bevindt zich nu in de fase ten tijde van het katholicisme in de middeleeuwen, met de heksenjacht en de ketterij. De Islamitische cultuur heeft ten opzichte van de Westerse cultuur een achterstand van ruim 600 jaar, in die zin kan je zeggen dat het in de ogen van die westerse beschaving een achterlijke cultuur is. Het Westen zelf daarentegen is doorontwikkeld tot een moderne vrije samenleving waarin (bijna) alles kan. Het zijn twee totaal verschillende culturen die nooit zullen samensmelten. Door de structuur, de inhoud en de fanatieke wijze waarop de Islam wordt beleden, zit het vast in haar eigen denkbeelden en evolueert het niet of nauwelijks mee in de moderne tijd.

Moderniseringen binnen de Islam kunnen en mogen wij als westen niet opleggen, die moeten vanuit de Islam zelf komen, dat moeten de moslims en moslima’ s zelf doen. Mijn inschatting is helaas, dat dit niet snel zal gebeuren, omdat het woord van Allah niet mag worden tegengesproken. Uit een onderzoek van het CPB blijkt, dat de moslim alleen maar orthodoxer wordt. Dat zien we ook terug in het straatbeeld, van het dragen van de hoofddoek tot agressie tegen het gezag. Een ontwikkeling die al decennialang gaande is en nog steeds alleen maar toeneemt.

Wat ook volledig wordt onderschat, is het effect van de opvoeding van moslimkinderen op de Westerse samenleving. Het gaat dan niet om taalachterstand en dat soort zaken, maar vooral om het feit dat zij vanaf de geboorte bewust en consequent worden geïndoctrineerd met de gedachte en de overtuiging dat andersdenkenden slecht zijn. Haat tegen het westen wordt hen met de paplepel ingegeven. Op de basisscholen ziet men dat terug, door bijvoorbeeld extreme uitspraken van nog jonge kinderen tegen het westen. Om daaraan tegemoet te komen, doen we gevoelloos en zonder veel tegenspraak afstand van ons Sinterklaasfeest en de Paas- en Kerstviering en komen het Suikerfeest en de Ramadan daar steeds meer voor in de plaats. Op zich is er niets mis met invloeden vanuit andere culturen, maar het mag nooit ten koste gaan van de eigen westerse tradities en de westerse normen en waarden. In het voortgezet onderwijs zie je het probleem nog sterker. Daar staat zelfs het vrije onderwijs onder druk, door het aanpassen of niet meer behandelen van bepaalde onderwerpen, zoals de Holocaust, Vrouwenemancipatie en Homofilie. Door dit toe te staan, breekt de overheid de eigen cultuur af en faciliteert men het niet integreren. Zodoende eet de Islam onze westerse beschaving van binnenuit op.

Verder moet de moslimgemeenschap, uit naam van de Islam, hard werken aan de voortplanting. Binnen de Islam is daar bewust voor gekozen, hoe meer zielen hoe meer macht. Daarom staat de Islam zaken als uithuwelijken toe (vaak oudere mannen met (zeer) jonge vrouwen) en wordt het hebben van vier vrouwen door één man door de Islam toegestaan. Zo wordt de groei van de moslim populatie, en daarmee de verspreiding van de Islam, versneld en gewaarborgd. Alles is gericht op de expansie van de Islam. De verwachting is dan ook, dat de moslim populatie met de huidige instroom en geboortegroei tussen 2050 en 2100 groter is dan de autochtone populatie. Voor onze autochtone kinderen is dat een groter probleem, dan het opwarmen van de aarde. Uiteindelijk kan je beter met je voeten in het water staan, dan op je knieën leven, maar dat terzijde.

Dan het naïeve westen die het dreigende gevaar niet wil inzien. In deze context heb ik het dan niet over onze machthebbers, die weten precies wat er gaande is, maar over de gemiddelde westerse burger. Die benadert de Islam vanuit de vrije gedachte van de westerse cultuur, waarin iedereen mag geloven wat hij/ zij wil. Natuurlijk mag iedereen geloven wat hij/ zij wil, maar het belijden daarvan moet wel op de voorwaarden van de westerse gedachte, namelijk scheiding tussen kerk en staat en respect voor het gezag binnen de westerse rechtstaat, en niet op de voorwaarden van de Islam waar de Sharia leidend is.

Deze naïviteit leeft voornamelijk bij de linkse, autochtone burger, die steunt de Islamitische gedachte onvoorwaardelijk. Zij zijn ziende blind en horende doof voor wat er gaande is. Onnozel werken zij mee aan de ondergang van hun eigen westerse beschaving. Bij hen moet nog het besef komen, dat de integratie van de moslimgemeenschap volledig is mislukt. Hoe graag zij de integratie ook willen doen slagen, het zal nooit lukken. In de tijd van de Gastarbeider heb ook ik menige allochtoon geholpen bij het invullen van officiële papieren. Maar de gastarbeider van toen is de potentiële terrorist van nu geworden die onze westerse maatschappij ondermijnt. Voor hen is Integreren veranderd in infiltreren om vervolgens op het juiste moment toe te slaan.

Ondanks dat de oplossing steeds meer buiten ons bereik raakt, kan het probleem nog steeds op een beschaafde manier worden opgelost. Door de reeds aanwezige moslims te overtuigen om hun geloof te belijden binnen de westerse normen en waarden, dus zonder de overheersingdrang die door de Islam wordt opgelegd. Bovendien moeten zij de westerse rechtstaat en de normen en waarden van de westerse samenleving volledig accepteren zoals die is met al zijn vrijheden. Zij die daar niet toe bereid zijn, moeten hun koffers pakken en Nederland (Europa) verlaten. Zij moeten teruggaan naar het land van herkomst of een ander islamitisch land. Daarnaast moet de Islamitische vluchtelingenkraan per direct worden dichtgedraaid. Wij moeten af van de illusie en de arrogantie dat we de problemen in de wereld kunnen oplossen door vluchtelingen op te nemen. De kern van het probleem ligt in de landen van herkomst en is niet de verantwoordelijkheid van de westerse burger. Als sancties tegen Poetin zo goed werken, waarom leggen we diezelfde sancties dan niet op aan de leiders en dictators die hun onderdanen dusdanig slecht behandelen dat zij hun eigen land moeten ontvluchten richting het vrije Europa. De EU staat voortdurend te juichen bij een zogenaamd vluchtelingen akkoord, nu weer met Tunesië, maar feitelijk zijn het misleidende akkoorden die de Nederlandse (Europese) burger koest moet houden, Aan de ene kant plakt men pleisters op een slagaderlijke bloeding die de Westerse beschaving uiteindelijk doet doodbloeden en aan de andere kant voert men zinloze peperdure operaties uit op een gezonde Klimaatpatiënt.

Is het doemdenken of de pure realiteit? Dat mag eenieder van u natuurlijk zelf bepalen, maar bedenk wel, dat onze vrije westerse wereld nu al systematisch wordt afgebroken en dat niets doen geen optie meer is.

Laat de raderen draaien!

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.