De hypocrisie van “Verlies elkaar niet uit het oog als polarisatie dichtbij komt”

De hypocrisie van “Verlies elkaar niet uit het oog als polarisatie dichtbij komt”

Met de slogan “Verlies elkaar niet uit het oog als polarisatie dichtbij komt” voert de particuliere stichting Sire op dit moment een landelijke mediacampagne om de polarisatie tussen bepaalde groepen in onze samenleving tegen te gaan. Maar wat is polariseren eigenlijk en hoe ontstaat het? 

Politieke Polarisatie

Polariseren heeft verschillende betekenissen, maar in de spotjes van stichting Sire gaat het om het uit elkaar splijten van groepen in de samenleving door tegengestelde meningen/ standpunten. Polarisatie drijft groepen dus uit elkaar en vormt uiteindelijk een blokkade tot het voeren van een discussie. De kern van polarisatie is dus, dat een bepaald onderwerp dusdanige agressie tussen mensen oproept, dat het onderwerp voor hen onbespreekbaar is geworden. In essentie is het een bedreiging voor de Democratie.

Polariseren stamt uit de Griekse Oudheid en werd sindsdien al eeuwenlang bewust door Keizers en Koningen gebruikt. Bovendien is het een managementtool die men in het bedrijfsleven hanteert bij het aansturen van groepen. Het activeert de zelfcorrigerende werking in een groep door bepaalde leden binnen de groep privileges te geven. Zodra personen zich niet aan de groepsregels houden, dan worden zij door de bevoorrechte personen gecorrigeerd. Maar, het zijn toch vooral overheden die gretig gebruik maken van polarisatie om zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken.

Zolang er in een samenleving geen schokkende maatschappelijke problemen zijn en de heersende overheid de Democratie respecteert, is er maar beperkt sprake van polarisatie. Er zijn natuurlijk wel meningsverschillen, maar die blijven bespreekbaar en daar komt men vaak met een soort Poldermodel wel uit. Maar, als een overheid kwade intenties heeft en het Volk wil overheersen, dan wordt polariseren voor hen interessant. Zaken als angst aanjagen, indoctrinatie en censuur worden dan ingezet om polarisatie aan te wakkeren. Polarisatie komt dus niet vanuit de burgers zelf, maar vanuit een overheid. Op slinkse wijze bespelen zij het Volk door mensen voortdurend te bestoken met zaken die de onderlinge verwijten alleen maar vergroot. Door een groep, liefst de minderheid, de schuld van het probleem te geven, wordt deze gescheiden van de massa.

Zo ook onze Overheid, onder de bezielende leiding van onze minister-president Rutte. Hij polariseert er met volle teugen op los. Dit doet hij in relatie tot alle grote door hen zelf gecreëerde problemen, zoals: COVID-19, Klimaat, Stikstof, Integratie, Discriminatie en Woningnood of een combinatie daarvan. Zijn devies is, “VERDEEL en HEERS”!

Neem Covid19. 

Middels indoctrinatie en het aanjagen van angst via alle beschikbare kanalen, maar met name via de Mainstream media, creëerde de Overheid systematisch de voedingsbodem tot polarisatie. Ik hoor onze minister de Jonge nog in de 1e Kamer over de ongevaccineerden roepen; “we weten op welke postcode ze wonen”. En ja, wie zaait zal oogsten, en dat gebeurde ook. Gevaccineerden namen uit angst, eigen belang, dwang e.d. een stelling in die haaks stond op die van de ongevaccineerden. Elke vorm van dialoog werd afgekapt en onze overheid had haar doel bereikt. De gevaccineerden waren als was in de handen van de macht en de ongevaccineerden waren de schuldigen van alles. Zij waren Wappies of Complotdenkers en werden niet meer serieus genomen.

De polarisatie werd snel een succes en de massa volgde onze bestuurders blind. Met als gevolg dat elke vrijheidsbeperkende maatregel met het grootste gemak werd doorgevoerd. Uitsluiting en discriminatie was voor de massa de gewoonste zaak van de wereld geworden. De tweedeling was gelukt en geschikt bevonden voor gebruik in de toekomst.

De regie van deze Sire- campagne ligt natuurlijk volledig bij de overheid. Met deze campagne legt de overheid de schuld van de polarisatie volledig bij de burgers. Zelf blijft zij volledig buiten schot, sterker nog, zij gaat gewoon door met het aanwakkeren van de polarisatie, met mevrouw Kaag voorop. De overheid heeft met deze Sire- campagne niet de intentie om de polarisatie uit te roeien, want dat is te veel van het goede. Voor elke burger, gevaccineerd of niet, is deze Sire campagne een grove belediging. Daarnaast is deze campagne verraderlijk, want toeval bestaat niet in de politiek. In de politiek heeft elke actie een dubbele bodem, dus laat u niet misleiden. Onze premier Rutte heeft namelijk maar één doel voor ogen en dat is helaas niet de eensgezindheid onder het Volk herstellen. Zijn ultieme doel is zoete broodjes bakken, om vervolgens weer genoeg zetels binnen te halen.

Bij Rutte (en zijn kompanen) zijn alle remmen los, hij zet opnieuw alle middelen in. Nu wordt Stichting Sire door hem gebruikt als propagandamachine, die zijn onbegrensde lust naar macht moet bevredigen. Onze “bezorgde overheid” heeft u nodig om vervolgens na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 Maart a.s. het land nog verder naar de verdoemenis te helpen.

Laat de Raderen draaien!

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.