Eerste schadevergoedingen voor vaccinatie-slachtoffers in de VS zijn een feit

Eerste schadevergoedingen voor vaccinatie-slachtoffers in de VS zijn een feit

Voor het eerst in de Verenigde Staten zijn er compensaties uitgekeerd aan mensen die letsel hebben opgelopen als gevolg van een COVID-19 vaccinatie. Dit is zojuist aangekondigd door de Health Resources and Services Administration (HRSA), die verantwoordelijk is voor het beheer van het Countermeasures Injury Compensation Program (CICP). Deze ontwikkeling onderstreept het feit dat deze vaccins enorme, en wellicht onomkeerbare risico’s met zich meebrengen voor de volksgezondheid.

De CICP is de enige instantie waar mensen compensatie kunnen krijgen van de federale overheid vanwege de COVID-19-noodverklaring. Het is opgericht om mensen te compenseren die letsel hebben opgelopen als gevolg van een vaccinatie. Dit programma was vooral bedoeld voor kinderen die vaccins krijgen als onderdeel van het immunisatieprogramma van de overheid. Echter, vanwege de uitrol van de COVID-19 vaccins, is het programma uitgebreid om ook volwassenen te omvatten.

Volgens de gegevens die zijn vrijgegeven door het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), heeft de Amerikaanse overheid al meer dan 100.000 meldingen van bijwerkingen van de COVID-19 vaccins ontvangen. Deze bijwerkingen variëren van milde symptomen zoals koorts en vermoeidheid tot ernstige reacties zoals bloedstolsels, hartaanvallen en zelfs sterfgevallen.

Hoe kom je ‘in aanmerking’?

Om schadevergoeding van de CICP te krijgen, moet een persoon een “causaal verband” aantonen tussen het ingenomen vaccin en een ernstig lichamelijk letsel of overlijden, waarbij het verband wordt ondersteund door “overtuigend, betrouwbaar, valide, medisch en wetenschappelijk bewijs”. De persoon moet ook aantonen dat hij niet-vergoede medische kosten heeft gemaakt of dat hij inkomsten heeft verloren omdat hij door het letsel niet kon werken.

Nabestaanden van overleden personen kunnen een nabestaandenuitkering aanvragen.

De limiet voor CICP op overlijdensuitkeringen is $423.000 en de limiet op verloren lonen is $50.000, maar er blijven belangrijke vragen bestaan, waaronder of ‘overlevenden’ automatisch een volledige uitbetaling krijgen als hun claim wordt goedgekeurd en of toekomstige medische zorg voor de slachtoffers kan worden gedekt.

Bezorgde deskundigen

Veel deskundigen en medische professionals hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van deze ‘vaccins’. Hoewel de vaccins zijn ‘goedgekeurd’ door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) onder noodgoedkeuring, zijn ze niet getest op de lange termijn en is er onvoldoende informatie over de effecten op kwetsbare bevolkingsgroepen.

Sommige studies suggereren dat de COVID-19 vaccins het risico op bijwerkingen zelfs nog extra kunnen verhogen bij mensen met bestaande medische aandoeningen, zoals auto-immuunziekten. Dit verhoogde risico kan worden toegeschreven aan het feit dat de vaccins het immuunsysteem van het lichaam activeren, wat kan leiden tot des te meer ongewenste reacties in het lichaam.

Schendingen van protocollen

Ook zijn er meldingen geweest van schendingen van de veiligheidsprotocollen bij de ontwikkeling en distributie van de vaccins. Sommige fabrikanten hebben toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt bij het rapporteren van bijwerkingen en er zijn meldingen geweest van onjuiste opslag- en transportomstandigheden van de vaccins.

Ondanks deze zorgen blijven de autoriteiten aandringen op de vaccinatie van gehele de bevolking als de enige manier om ‘de pandemie’ onder controle te houden. Zo zijn er nog steeds landen, zoals bijvoorbeeld Indonesië, waar je niet naartoe kan zonder volledig te zijn geboosterd.

Nog steeds aan het wachten

De eerste COVID-19-vaccins werden goedgekeurd in december 2020. Een derde werd goedgekeurd in het voorjaar van 2021. Ze werden op grote schaal gepromoot door Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen en gebruikt door honderden miljoenen Amerikanen.

Historische aantallen bijwerkingen na vaccinatie zijn gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System, waardoor autoriteiten kunnen vaststellen dat gebeurtenissen zoals ernstige allergische shock of anafylaxie en myocarditis worden veroorzaakt door de vaccins.

Hoewel iedereen een melding in het meldingssysteem kan invoeren, accepteert de CICP alleen aanvragen die binnen een jaar na de bijwerking worden ingediend. Het programma omvat momenteel ook maar slechts een klein aantal van deze bijwerkingen, maar wat het precies omvat, is niet openbaar gemaakt.

Op 1 april waren 8.133 aanvragen bij CICP vanwege letsel en/of sterfgevallen als gevolg van COVID-19-vaccins. Honderden zijn geweigerd vanwege een gebrek aan voldoende medische dossiers of andere problemen, zeggen de autoriteiten. Duizenden andere wachten op beoordeling.

Slechts 23 zijn voldoen volgens de instantie aan de eisen om compensatie te ontvangen, waaronder drie die nu daadwerkelijk zijn gecompenseerd. Eén persoon leed aan myocarditis door een COVID-19-vaccin, maar had volgens CICP-beheerders geen “subsidiabele gerapporteerde verliezen of uitgaven”.

Van de resterende 19 aanvragers die op compensatie wachtten, leden er 18 aan myocarditis, een verwante aandoening die pericarditis wordt genoemd, of een combinatie van myocarditis en pericarditis. De andere goedgekeurde claim was voor angio-oedeem, een huidaandoening.

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.