Handlanger van Klaus Schwab, Yuval Noah Harari: ‘Binnenkort zijn we letterlijk machtiger dan God uit de Bijbel’

Handlanger van Klaus Schwab, Yuval Noah Harari: ‘Binnenkort zijn we letterlijk machtiger dan God uit de Bijbel’

In onderstaande video wordt Yuval Noah Harari geïnterviewd door YPO-voorzitter Mike Richie. Harari, Historicus en auteur van onder andere het boek Sapiens, is de hoofdadviseur van Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum. Harari wordt onder meer geprezen door Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Silicon Valley, de New York Times, TED, Stanford, Harvard en James Corden.

“Heel snel zullen we voorbij de God van de Bijbel zijn.” – aldus Harari in het interview.

Yuval Noah Harari wordt vaak ‘de profeet’ genoemd, vanwege zijn zogenaamd ‘voorspellende’ gave. Hij is een Israëlische veganist, openlijk homoseksueel, een pro-transhumanist die geobsedeerd is door het ‘afwijzen van de God’ en het ‘veranderen van mensen in goden’.

Volgens deze handlanger van het World Economic Forum zal de overgang naar “digitale dictaturen” een “groot keerpunt” zijn zodra regeringen “surveillance under the skin” gaan gebruiken. Café Weltschmerz schreef hier eerder al een artikel over Harari’s uitspraak dat mensen nu ‘hackbare dieren’ zijn.

In deze video doet Harari nogmaals, dit keer nieuwe, controversiële uitspraken die ons allemaal de stuipen op het lijf zouden moeten jagen.

Zo zegt hij: “Hoe ziet de wereld eruit als deze wordt gedomineerd door superintelligente, maar gewetenloze algoritmes?’ We zijn bezig met het verwerven van goddelijke vermogens, met het veranderen van onszelf in goden. En ik bedoel dit in de meest letterlijke zin mogelijk, het is geen metafoor.”

Ik heb voor de lezers -in plaats van kijkers- een transcriptie gemaakt van wat Harari precies zegt in de video. Onder de Engelstalige transcriptie volgt een Nederlandse vertaling.

Humans go beyond God

“If you think about the abilities of gods according to various mythologies, we are now acquiring these abilities through ourselves, like in the Bible god is the creator. His chief power is to create. Create animals, plants and humans according to his wishes. Now, we are gaining this power to create life, just like god. And in a way, we even go beyond the biblical God. Because even if you believe the bible, the only things God managed to create, are organic beings. [..] But we are now trying to create in-organic entities, in-organic life-forms. Cyborgs, artificial intelligence and so forth. If we succeed, and there is a very good chance we will, then very soon, we will be beyond the God of the Bible.”

The elite transforms into a new specie

“One of the things that is happening right now in the world, is that you see the elite diverging from human kind as a whole and already seeing beyond the horizon. There’s a possibility of a real split, that the future of the elite and the future of Homo sapiens -that’s a different future, because the elite is going to be transformed into a different kind of specie. So one question is, who are we? And are we serving the interest of human kind as a whole or are we serving the interest of a potentially new specie -emerging out of Homo sapiens?”

Medicine is no longer about healing, but upgrading

“The basic logic of medicine has changed. If traditionally, medicine is about healing, now medicine is increasingly about upgrading. It’s not like there’s some kind of human norm, that we try to bring everybody to the norm, it’s just the opposite. Yes, there is a human norm, but we try to bring at least some people above the norm. To give them anything, from running faster, to having better memories, to having better emotional balance, more creativity, -basically name a human ability and there’s some science somewhere working on how to improve it.”

Nederlands:

De mens voorbij God

“Als je nadenkt over de vermogens van goden volgens verschillende mythologieën, verwerven we deze vermogens nu door onszelf, zoals in de Bijbel God de schepper is. Zijn belangrijkste kracht is om te scheppen. Het scheppen van dieren, planten en mensen naar zijn wensen. Nu krijgen wij deze kracht om leven te creëren, net als God. En in zekere zin, gaan we zelfs verder dan de bijbelse God. Want zelfs als je de Bijbel gelooft, zijn de enige dingen die God heeft weten te creëren, organische wezens. [. .] Maar we proberen nu niet-organische entiteiten, niet-organische levensvormen te creëren. Cyborgs, kunstmatige intelligentie, enzovoort. Als het ons lukt, en er is een zeer goede kans dat we dat zullen doen, dan zullen we zeer binnenkort voorbij de God van de Bijbel gaan.”

De elite transformeert zich tot een nieuwe ‘soort’

“Een van de dingen die nu in de wereld gebeuren, is dat je de elite ziet afwijken van de mensheid als geheel en dat deze al voorbij de horizon kijkt. Er is een mogelijkheid van een echte splitsing, tussen de toekomst van de elite en de toekomst van Homo sapiens – die hebben  een andere toekomst, omdat de elite zal worden getransformeerd tot een ander soort ras. Dus één vraag is, wie zijn wij? En dienen we het belang van de mensheid als geheel of dienen we het belang van een potentieel nieuwe soort die voortkomt uit homo sapiens?”

Geneeskunde draait niet langer om herstellen, maar upgraden

“De basislogica van de geneeskunde is veranderd. Waar geneeskunde traditioneel gezien over genezing gaat, gaat geneeskunde nu steeds meer over verbetering. Het is niet alsof er een soort menselijke norm is, dat we proberen iedereen naar de norm te ‘maken’, het is juist het tegenovergestelde. Ja, er is een menselijke norm, maar we proberen in ieder geval sommige mensen boven de norm te brengen. Om ze iets te geven, van sneller rennen, tot betere herinneringen hebben, een beter emotioneel evenwicht hebben, meer creativiteit, -noem een menselijk vermogen en er is ergens een wetenschap die werkt aan hoe het deze kan verbeteren.”

 

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.