Het Economische Armageddon: De Vernietigende Gevolgen van ‘Net Zero Carbon’ en The Great Reset Voor Onze Industrie

Het Economische Armageddon: De Vernietigende Gevolgen van ‘Net Zero Carbon’ en The Great Reset Voor Onze Industrie

Het globalistische World Economic Forum verkondigt de noodzaak om tegen 2050 een wereldwijde doelstelling van “netto nul koolstof” te bereiken. Dit klinkt voor de meesten als verre toekomstmuziek en wordt daarom grotendeels genegeerd. Maar transformaties die onderweg zijn van Duitsland naar Nederland, en naar talloze andere economieën, vormen de basis voor de creatie van wat in de jaren 70 de New International Economic Order werd genoemd.

In werkelijkheid is het een blauwdruk voor een wereldwijd technocratisch totalitair corporativisme, een die enorme werkloosheid, deïndustrialisatie en economische ineenstorting belooft.

Het World Economic Forum (WEF) van Klaus Schwab promoot momenteel haar favoriete thema, de Grote Reset van de wereldeconomie. De sleutel tot dit alles is begrijpen en doorgronden wat de globalisten nou eigenlijk bedoelen met ‘Net Zero Carbon in 2050’.

De EU leidt de race, met een gedurfd plan om tegen 2050 het eerste “koolstofneutrale” continent ter wereld te worden en de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen.

In een post van augustus 2020 op zijn blog schreef de zelfbenoemde wereldwijde vaccin-tsaar Bill Gates over de komende klimaatcrisis:

“Hoe vreselijk deze pandemie ook is, de klimaatverandering zal waarschijnlijk nog erger zijn.. De relatief kleine daling van de uitstoot dit jaar maakt één ding duidelijk: we kunnen de uitstoot niet eenvoudig – of zelfs grotendeels – bereiken door minder te vliegen en te rijden.”

Met een virtuele monopolie op de reguliere media en sociale media, heeft de Global Warming-lobby een groot deel van de wereld ertoe kunnen brengen aan te nemen dat het het beste voor de mensheid is om koolwaterstoffen, waaronder aardolie, aardgas, steenkool en zelfs de “koolstofvrije ” nucleaire elektriciteit tegen 2050 te verminderen, dat we een ‘stijging van 1,5 tot 2 graden Celsius van de gemiddelde wereldtemperatuur’ kunnen en moeten voorkomen.

Hierbij is er maar één ‘klein probleem’. Het is de dekmantel voor een duivelse bijbedoelingen.

Oorsprong van ‘opwarming van de aarde’

Velen zijn de oorspronkelijke wetenschappelijke stelling vergeten die naar voren is gebracht om een ​​radicale verschuiving in onze energiebronnen te rechtvaardigen. Deze stelling impliceerde helemaal niet het woord ‘klimaatverandering’. Het klimaat op aarde verandert voortdurend, in verband met veranderingen in de emissie van zonnevlammen of zonnevlekcycli die het klimaat op aarde beïnvloeden.

Rond de millenniumwisseling, toen de vorige door zonne-energie geleide opwarmingscyclus niet langer evident was, toverden Al Gore en anderen het verhaal door middel een taalkundige goochelarij om naar ‘Climate Change’, in plaats van het oorspronkelijke Global Warming’ te blijven gebruiken. Nu is het angstverhaal zo absurd geworden dat elk buitenissig weergebeurtenis wordt behandeld als ‘klimaatcrisis’. Elke orkaan of winterstorm wordt geclaimd als bewijs dat de klimaatgoden ons straffen voor zondige CO2-uitstotende mensen.

Maar wacht.

De hele reden voor de overgang naar alternatieve energiebronnen zoals zon of wind, en het opgeven van koolstofenergiebronnen, is hun bewering dat CO2 een broeikasgas is dat op de een of andere manier omhoog gaat naar de atmosfeer waar het een deken vormt die zogenaamd de aarde eronder verwarmt. Opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency is grotendeels afkomstig van CO2. Vandaar de focus op ‘koolstofvoetafdrukken’.

Wat echter bijna nooit wordt gezegd, is dat CO2 niet in de atmosfeer kan opstijgen vanuit uitlaatgassen van auto’s of kolencentrales of andere door de mens veroorzaakte bronnen. Kooldioxide is geen koolstof of roet. Het is een onzichtbaar, geurloos gas dat essentieel is voor de fotosynthese van planten en alle levensvormen op aarde, ook voor ons. CO2 heeft een molecuulgewicht van iets meer dan 44, terwijl lucht (voornamelijk zuurstof en stikstof) een molecuulgewicht heeft van slechts 29.

Het soortelijk gewicht van CO2 is ongeveer 1,5 keer groter dan dat van lucht. Dat zou suggereren dat CO2-uitlaatgassen van voertuigen of energiecentrales niet de 20 kilometer boven de aarde in de atmosfeer kunnen bereiken die nodig is om het gevreesde broeikaseffect te vormen.

Maurice Strong

Om te begrijpen wat voor criminele acties er tegenwoordig plaatsvinden rond Gates, Schwab en pleitbezorgers van een vermeende ‘duurzame’ wereldeconomie, moeten we teruggaan naar 1968 toen David Rockefeller en zijn vrienden een beweging oprichtten rond het idee dat menselijke consumptie en bevolkingsgroei de belangrijkste problemen voor wereldeconomie vormden. Rockefeller, wiens rijkdom gebaseerd was op olie, creëerde de neo-Malthusiaanse Club van Rome in de Rockefeller-villa in Bellagio, Italië. Hun eerste project was het financieren van een rommelstudie aan het MIT genaamd Limits to Growth in 1972.

Een belangrijke organisator van Rockefellers ‘zero growth’-agenda in het begin van de jaren zeventig was zijn oude vriend, een Canadese olieman genaamd Maurice Strong, ook lid van de Club van Rome. In 1971 werd Strong benoemd tot ondersecretaris van de Verenigde Naties en secretaris-generaal van de Stockholm Earth Day-conferentie in juni 1972. Hij was ook een trustee van de Rockefeller Foundation.

Maurice Strong was een belangrijke vroege verspreider van de wetenschappelijk ongegronde theorie dat door de mens veroorzaakte emissies van transportvoertuigen, kolencentrales en landbouw een dramatische en versnellende wereldwijde temperatuurstijging veroorzaakten die de beschaving bedreigen, de zogenaamde opwarming van de aarde. Hij vond de elastische term ‘duurzame ontwikkeling’ uit.

Als voorzitter van de Werelddag van Stockholm in 1972, promootte Strong bevolkingsvermindering en verlaging van de levensstandaard over de hele wereld om ‘het milieu te redden’. Enkele jaren later verklaarde dezelfde Strong:

“Is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?”

Dit is de agenda die tegenwoordig bekend staat als de Grote Reset of VN-Agenda 2030. Strong richtte vervolgens het VN Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) op, een politiek orgaan dat de onbewezen bewering naar voren bracht dat door de mens veroorzaakte CO2-emissies onze wereld in een onomkeerbare ecologische catastrofe doen verkeren.

Mede-oprichter van de Club van Rome, dr. Alexander King, gaf enkele jaren later in zijn boek The First Global Revolution toe dat hun milieuagenda was gefraudeerd. Hij beweerde:

“Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke zouden passen.. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door veranderde houding en gedrag dat ze overwonnen kunnen worden. De echte vijand is dus de mensheid zelf.”

King gaf toe dat de “dreiging van de opwarming van de aarde” slechts een truc was om een ​​aanval op “de mensheid zelf” te rechtvaardigen. Dit wordt nu uitgerold als de Great Reset en de Net Zero Carbon list.

Alternatieve energieramp

In 2011 legden Angela Merkel en de Duitse regering op advies van Joachim Schnellnhuber van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) een totaal verbod op kernenergie op tegen 2022, als onderdeel van een overheidsstrategie uit 2001 genaamd de Energiewende of Energy Turn, om te vertrouwen op zon en wind en andere ‘hernieuwbare energiebronnen’. Het doel was om van Duitsland de eerste industriële natie te maken die ‘koolstofneutraal’ was.

De strategie is een economische catastrofe geweest. Waar Duitsland een van de meest stabiele, goedkope en betrouwbare elektriciteitsopwekkingsnetwerken ter wereld had, is Duitsland vandaag de duurste elektrische generator ter wereld geworden. Volgens de Duitse energiebranchevereniging BDEW zal Duitsland uiterlijk in 2023, wanneer de laatste kerncentrale sluit, met enorme elektriciteitstekorten worden geconfronteerd.

Tegelijkertijd wordt steenkool, de grootste bron van elektrische energie, uitgefaseerd om Net Zero Carbon te bereiken. Traditionele energie-intensieve industrieën zoals staal, glasproductie, basischemicaliën, papier- en cementproductie, worden geconfronteerd met torenhoge kosten en sluitingen of offshoring en verlies van miljoenen geschoolde banen. De energie-inefficiënte wind- en zonne-energie kost tegenwoordig zo’n 7 tot 9 keer meer dan gas.

Duitsland heeft weinig zon in vergelijking met tropische landen, dus wind wordt gezien als de belangrijkste bron voor groene stroom. Er is een enorme input van beton en aluminium nodig om zonne- of windparken te produceren. Er is goedkope energie nodig – gas of kolen of kernenergie – om dit te produceren. Naarmate dat wordt uitgefaseerd, worden de kosten onbetaalbaar, zelfs zonder toegevoegde “koolstofbelastingen”.

Duitsland heeft al zo’n 30.000 windturbines, meer dan waar dan ook in de EU. De gigantische windturbines brengen ernstige problemen met betrekking tot geluid of de gezondheid van omwonenden in de buurt met zich mee, door de enorme constructies en weer- en vogelschade. Tegen 2025 moet naar schatting 25% van de bestaande Duitse windmolens worden vervangen en is afvalverwerking een enorm probleem. Om de doelstellingen tegen 2030 te halen, heeft Deutsche Bank onlangs ’toegegeven’ dat de staat een “eco-dictatuur” moet creëren.

Het Duitse streven om tegen 2035 een einde te maken aan het transport van benzine of diesel ten gunste van e-voertuigen ligt op koers. Hiermee wordt de grootste en meest winstgevende industrie van Duitsland, de autosector, vernietigd en daarmee ook miljoenen banen geschrapt. De door lithium-ionbatterijen aangedreven voertuigen hebben een totale “koolstofvoetafdruk” wanneer de effecten van het delven van lithium en het produceren van alle onderdelen worden meegerekend, dat is vele malen erger dan dieselauto’s.

En de hoeveelheid toegevoegde elektriciteit die nodig is voor een koolstofvrij Duitsland in 2050 zou nog veel meer zijn dan nu, aangezien miljoenen batterijladers betrouwbare elektriciteit van het net nodig zullen hebben. Nu beginnen Duitsland en de EU nieuwe “koolstofbelastingen” op te leggen, zogenaamd om de overgang naar nul koolstof te financieren. De belastingen zullen elektriciteit en energie alleen maar duurder maken, waardoor de Duitse industrie nog sneller zal instorten.

Depopulatie

Voor degenen die de Zero Carbon-agenda promoten en uitvoeren, gebeurt nu precies wat ze verlangen: de de-industrialisatie van de meest geavanceerde economieën, een berekende decennialange strategie, zoals Maurice Strong zei, om de ineenstorting van geïndustrialiseerde beschavingen te bewerkstelligen.

Het is een essentieel onderdeel van een Great Reset-transformatie onder de Agenda 2030: UN Global Compact for Sustainability om de huidige industriële wereldeconomie om te buigen naar een houtgestookte, windmolendraaiende dystopie waar black-outs de norm worden, zoals nu al in Californië werkelijk wordt.

Merkel’s klimaatadviseur, Joachim Schnellnhuber, presenteerde in 2015 de radicale groene agenda van paus Franciscus, de encycliek, Laudato Si, nadat hij door Franciscus was aangesteld aan de Pauselijke Academie van Wetenschappen. Ook adviseerde hij de EU over haar ‘groene agenda’. In een interview in 2015 verklaarde Schnellnhuber dat de “wetenschap” nu heeft vastgesteld dat de maximale draagkracht van een “duurzame” menselijke bevolking zo’n zes miljard mensen minder impliceert:

“Op een heel cynische manier is het een triomf voor de wetenschap, want eindelijk hebben we iets gestabiliseerd – namelijk de schattingen voor het draagvermogen van de planeet, namelijk minder dan 1 miljard mensen.”

Daarvoor moet de geïndustrialiseerde wereld worden ontmanteld. Christiana Figueres, een bijdrager aan de agenda van het World Economic Forum en voormalig uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering, onthulde het ware doel van de VN-klimaatagenda tijdens een persconferentie in Brussel in februari 2015, waar ze verklaarde: “Dit is de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat we onszelf tot taak stellen om opzettelijk het economische ontwikkelingsmodel te veranderen dat sinds de industriële revolutie heerst.”

De opmerkingen van Figueres uit 2015 worden vandaag herhaald door de Franse president Macron tijdens de “Davos meeting” van het World Economic Forum van januari 2021, waar hij beweerde dat “onder de huidige omstandigheden het kapitalistische model en de open economie niet langer haalbaar zijn.” Macron, een voormalige Rothschild-bankier, beweerde dat de “enige manier om uit deze epidemie te komen, is door een economie te creëren die meer gericht is op het dichten van de kloof tussen rijk en arm.” Merkel, Macron, Gates, Schwab en vrienden zullen dat doen door de levensstandaard in Duitsland en de OESO te verlagen tot het niveau van Ethiopië of Soedan. Dit is hun koolstofvrije dystopie. Beperk vliegreizen, autoreizen, verplaatsingen van mensen, het sluiten van “vervuilende” industrieën, allemaal om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het is griezelig hoe gemakkelijk de coronaviruspandemie het toneel vormt voor de Grote Reset en de VN-agenda 2030 Net Zero Carbon.

Aanrader met betrekking tot dit onderwerp:

Klimaatverandering? Dit zijn de feiten – Marcel Crok (lezing)

Links:

1 Larry Fink, A Fundamental Reshaping of Finance, Letter to CEOs, January, 2020, https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-blackrock-client-letter

2 Tsvetana Paraskova, Why Are Investors Turning Their Backs On Fossil Fuel Projects?, OilPrice.com,

March 11, 2021, https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Are-Investors-Turning-Their-Backs-On-Fossil-Fuel-Projects.html

3 Joseph Toomey, Energy Inflation Was by Design, September, 2022, https://assets.realclear.com/files/2022/10/2058_energyinflationwasbydesign.pdf

4 Fox Business, Chevron CEO says there may never be another oil refinery built in the US, June 3. 2022, https://www.foxbusiness.com/markets/chevron-ceo-oil-refinery-built-u-s

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.