Huxley over ‘De dictatuur van de toekomst’ (video 1958): “De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid”

Huxley over ‘De dictatuur van de toekomst’ (video 1958): “De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid”

Aldous Huxley, auteur van ‘Brave New World’, ging op 18 mei 1958 een in een interview met Mike Wallace dieper in op de dictatuur die hij door middel van zijn boek al voorspelde.

Aldous’ broer, Julian Huxley, was de man die de term ’transhumanisme’ bedacht en was tevens de eerste directeur-generaal van UNESCO.

“Ik denk dat het gevaar is, dat mensen op de een of andere manier denken gelukkig te zijn onder het nieuwe regime…”, aldus Aldous Huxley. Dit doet sterk denken aan de bekende slagzin uit de Great Reset-marketingmachine: “You’ll own nothing and you’ll be happy”.

In onderstaand fragment uit het interview legt Huxley uit waarom mensen in de illusie trappen die hen doet denken dat ze gelukkig zijn, terwijl er op een onbewust, dieper niveau vaak meer speelt. Hij zegt: “Ze zullen het doen door de rationele kant van de mens te omzeilen en een beroep te doen op zijn onderbewustzijn en zijn diepere emoties, en zelfs zijn fysiologie, en hem dus echt van zijn ‘slavernij’ te laten houden.”

Onder de video volgt een transcriptie en Nederlandse vertaling van wat Huxley zegt.

 

Transciptie

Aldous Huxley: “[…] the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we’ve been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell’s “1984.”

“Well, this book was written at the height of the Stalinist regime, and just after the Hitler regime, and there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is that dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them!”

“But, if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled, and this they will do partly by drugs as I foresaw in “Brave New World,” partly by these new techniques of propaganda.”

“They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions, and his physiology even, and so, making him actually love his slavery.”

“I mean, I think, this is the danger that actually people may be, in some ways, happy under the new regime, but that they will be happy in situations where they oughtn’t to be happy.”

Mike Wallace: “Well, let me ask you this. You’re talking about a world that could take place within the confines of a totalitarian state. Let’s become more immediate, more urgent about it. We believe, anyway, that we live in democracy here in the United States. Do you believe that this Brave New World that you talk about, er…could, let’s say in the next quarter century, the next century, could come here to our shores?”

Aldous Huxley: “I think it could. I mean, er…that’s why I feel it so extremely important here and now, to start thinking about these problems. Not to let ourselves be taken by surprise by the…the new advances in technology. I mean the…for example, in the regard to the use of the…of the drugs.”

“We know, there is enough evidence now for us to be able, on the basis of this evidence and using certain amount of creative imagination, to foresee the kind of uses which could be made by people of bad will with these things and to attempt to forestall this, and in the same way.”

“I think with these other methods of propaganda we can foresee and we can do a good deal to forestall. I mean, after all, the price of freedom is eternal vigilance.”

Nederlandse vertaling

Aldous Huxley: “[…] de dictatuur van de toekomst zal, denk ik, heel anders zijn dan de dictaturen waarmee we in het directe verleden vertrouwd waren. Ik bedoel, neem nog een boek dat de toekomst profeteert, dat was een zeer opmerkelijke boek, George Orwell’s “1984.”

“Nou, dit boek is geschreven op het hoogtepunt van het stalinistische regime, en net na het Hitler-regime, en daar voorzag hij een dictatuur die volledig gebruik zou maken van de methoden van terreur, de methoden van fysiek geweld. Nu denk ik dat wat er gaat gebeuren in de toekomst is, dat dictators ontdekken, zoals het oude gezegde luidt, dat je alles met bajonetten kunt doen, behalve erop zitten!”

“Maar als je je macht voor onbepaalde tijd wilt behouden, moet je de toestemming krijgen van de geregeerden, en dit zullen ze gedeeltelijk doen door drugs, zoals ik voorzag in “Brave New World”, gedeeltelijk door deze nieuwe propagandatechnieken.”

“Ze zullen het doen door de rationele kant van de mens te omzeilen en een beroep te doen op zijn onderbewustzijn en zijn diepere emoties, en zelfs zijn fysiologie, en hem dus echt van zijn slavernij te laten houden.”

“Ik bedoel, ik denk dat dit het gevaar is, dat mensen in sommige opzichten gelukkig kunnen zijn onder het nieuwe regime, maar dat ze gelukkig zullen zijn in situaties waarin ze niet gelukkig zouden moeten zijn.”

Mike Wallace: “Nou, laat me je dit vragen. Je hebt het over een wereld die zou kunnen plaatsvinden binnen de grenzen van een totalitaire staat. Laten we er directer en urgenter over worden. We geloven hoe dan ook dat we in democratie leven hier in de Verenigde Staten. Gelooft u dat deze Brave New World waar u het over heeft, eh…, laten we zeggen, in de volgende kwart eeuw, de volgende eeuw, hier naar onze kusten zou kunnen komen?”

Aldous Huxley: “Ik denk dat het zou kunnen. Ik bedoel, eh… daarom vind ik het hier en nu zo extreem belangrijk om over deze problemen na te denken. Om ons niet te laten verrassen door de… de nieuwe technologische vooruitgang. Ik bedoel de… bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de… van de drugs.”

“We weten dat er nu genoeg bewijs is, om op basis van dit bewijs en met behulp van een zekere mate van creatieve verbeeldingskracht, het soort gebruik te kunnen voorzien dat door mensen van slechte wil met deze dingen zou kunnen worden gedaan en om te proberen om dit te voorkomen, en op dezelfde manier.”

“Ik denk dat we met deze andere propagandamethoden veel kunnen voorzien en veel kunnen doen om het te voorkomen. Ik bedoel, de prijs van vrijheid is tenslotte eeuwige waakzaamheid.”

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.