Kamer stemt: Motie onderzoek naar effectiviteit maatregelen verworpen

Kamer stemt: Motie onderzoek naar effectiviteit maatregelen verworpen

“Dit is toch absurd, je wilt toch weten of het allemaal nut heeft gehad. November, december, januari komen er [weer] aan… Of worden we met één pennenstreek weer dichtgegooid?” schrijft horecaondernemer Khalid Oubaha op Instagram.

Hij verwijst naar een motie van Fleur Agema (PVV) die is verworpen. Met deze motie eiste Agema een (onafhankelijk) onderzoek naar de effectiviteit van de coronamaatregelen, waarvan we weten dat deze in elk geval veel financiële en emotionele schade met zich mee hebben gebracht.

Hieronder valt te zien welke partijen tegen stemden, al komt dit wellicht niet als een verrassing.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Khalid Oubaha (@khalidoubaha)

Verlenging spoedwet

VVD, D66, CU en CDA gaan niet akkoord en men kan zich afvragen waarom. Zijn zij bang dat dit onderzoek laat zien dat de maatregelen nauwelijks -of geen enkel effect hebben gehad? Zoals Oubaha misschien terecht stelt, kunnen deze maatregelen weer opnieuw worden ingevoerd, gezien de spoedwet weer is verlengd en Covid-19 officieel op de A-lijst van infectieziektes staat. Juist nu de maatregelen al langere tijd van kracht zijn geweest, zouden we kunnen onderzoeken of deze gefundeerd zijn.

Op 1 december trad de spoedwet voor het eerst in werking en deze is inmiddels maar liefst vier keer in volledigheid verlengd. De spoedwet geeft de overheid vergaande en grondrechtenschendende bevoegdheden, zoals het uitvaardigen van samenscholingsverboden, het verplichten van mondkapjes, het binnen vallen van huizen en afstand houden. Bij de laatste verlenging werd uiteindelijk besloten dat in deze spoedwet niet alle vorige maatregelen zouden gelden. Deze zou alleen de maatregelen die vanaf 25 februari niet kwamen te vervallen impliceren, zoals afstand houden, mondkapjes, ventilatie en hygiëne.

Senator Otten (Fractie-Otten) diende een motie in om de spoedwet zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 in te trekken. Deze motie werd ontraden door Minister Kuipers en is verworpen.

Permanente wetgeving

Meerdere Kamerfracties hebben zich hardop afgevraagd af of de maatregelen niet kunnen worden ondergebracht in andere, meer permanente wetgeving. Het kabinet laat nog onderzoeken of onder meer de Wet publieke gezondheid daarvoor geschikt is. Die wet regelt onder meer de ‘bestrijding van infectieziektecrises’. Dit, terwijl een onderzoek naar de werking van de zogenaamde ‘bestrijding’ niet onderzocht wordt.

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.