Kees van der Pijl: “Overheden keren zich tegen eigen bevolking alsof zij daarmee in oorlog zijn”

Kees van der Pijl: “Overheden keren zich tegen eigen bevolking alsof zij daarmee in oorlog zijn”

Café Weltschmerz biedt vanaf vandaag de ruimte aan verschillende experts en graag geziene gasten om hun visie op een actueel thema met ons te delen. In de rubriek Vrienden van Weltschmerz zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, waarbij uiteraard ook alternatieve geluiden welkom zijn. Graag zien wij dan ook uw reactie onderaan een artikel tegemoet. 

Kees van der Pijl trapt af en werpt zijn blik op ‘het verzet’ en hoe verschillende overheden hiermee omgaan.

Met de boerenopstand tegen de onteigeningsplannen van der overheid in volle gang, Willem
Engel voor de rechter, Jan Bonte gearresteerd, de celstraf voor fakkeldrager Max van den
Berg en de journaliste van Onrecht.tv die hem filmde, Huig Plug weer even op vrije voeten,
en in onze buurlanden hetzelfde patroon, rijst steeds de vraag wat hiervan de achtergrond is.
Die is erin gelegen dat in ons deel van de wereld overheden zich tegen hun eigen bevolking
keren alsof zij daarmee in oorlog zijn.
De strijdmethoden die daarbij worden gehanteerd, stammen uit de koloniale expansie van het
kapitalisme. Ze waren altijd gericht tegen de vreemde volkeren die de blanke kolonisten en
imperialisten op hun weg vonden, van de Noordamerikaanse indianen tot Vietnamezen en
Afghanen, maar worden nu ingezet tegen de eigen bevolking, aan het thuisfront.

De reden dat de bevolking in ons deel van de wereld in verzet komt, is de existentiële crisis van
het Westerse kapitalisme dat vanaf de 17de en 18de eeuw gestalte kreeg in steedt wijdere
cirkels rond de Britse eilanden; alsmede de crisis van ons politieke systeem.

Kapitalisme is altijd internationaal geweest—Vlaanderen was de eerste afzetmarkt voor
Engelse wol, Ierland was de eerste kolonie (en leverancier van goedkope arbeidskracht), en
tussen Engeland en de eerste settler-koloniën in Noord-Amerika ontspon zich een levendig
verkeer van personen, goederen, en geld. Op basis daarvan vormde zich een Atlantische
heersende klasse die tot voor kort de macht uitoefende op wereldschaal, na 1991 zelfs alleen.
De staten, in naam soeverein, werden daarbij gedegradeerd tot doorgeefluik van de
prioriteiten van die heersende klasse. Die prioriteiten worden weer vastgesteld in allerlei
overlegorganen zoals het World Economic Forum en formele bovenstatelijke instanties zoals
de Wereldgezondheidsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds, enzovoort.

In de afgelopen decennia begon zich echter een alternatief blok af te tekenen in de vorm van
de BRICS: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ook zij hebben een kapitalistische
economie, maar ze hebben allemaal in het verleden koloniale onderwerping dan wel pogingen
daartoe ervaren. Vandaar dat hun staten vasthouden aan feitelijke soevereiniteit, omdat als ze
die loslaten, ze opnieuw de kans lopen ‘gekoloniseerd’ te worden.

De crisis voor het Westen bestaat erin dat de BRICS zich hechter aaneensluiten, een grotere
bevolking hebben (3,2 miljard tegenover 777 miljoen van de G7), meer produceren, en de
opbrengsten van hun inspanningen voor een deel kunnen reserveren voor de infrastructuur om
nog meer te produceren en te transporteren (voor een deel, want door privatisering lekt er
veel weg naar jachten en paleizen voor de oligarchie). Maar het verschil tussen bijv. China’s
Nieuwe Zijderoute, dus reële investeringen, en het kapitalisme van het Westen dat in een
speculatieve spiraal is terechtgekomen, is levensgroot. Economisch komen zij op, zakken wij
weg.

De politieke orde in het Westen is eveneens rond de Anglo-Amerikaanse kern gegroeid, en
wel als parlementaire vertegenwoordiging van de burgerij. Die parlementen zijn echter steeds
minder relevant omdat de staat zijn instructies van hogerhand ontvangt en de kwaliteit van de
parlementsleden navenant achteruit is gehold, de paar echte volksvertgenwoordigers niet te na
gesproken.

Hoe pakken Westerse overheden nu hun verzet aan? Een bevolking die zich verzet bestaat uit
een kleine, actieve minderheid van opstandelingen, een kleine groep die de onderdrukking
actief steunt, en een grote passieve meerderheid ertussenin. Inzet van de bestrijding van de
opstand is het winnen van de steun van die passieve meerderheid. Wie zijn dat? Hoe meer
men over een bevolking te weten kan komen, hoe beter het is. Wat dat betreft leven we in een
gouden tijd voor de repressie want de mensen deponeren zelf hun gegevens dag in, dag uit op
het Internet. Opslaan is kinderspel en alle grote Internetbedrijven werken nauw samen met de
inlichtingendiensten.

Na de overwinning van Mao’s revolutionaire leger in China in 1949 was duidelijk dat een
radicale voorhoede niet nóg eens de kans mocht krijgen om de steun van de passieve
meerderheid te verwerven. De bevolking in China was immers niet communistisch, maar de
regering van Chiang Kai-shek werd vanwege corruptie en willekeur zo verafschuwd dat
Mao’s revolutionairen de stilzwijgende steun van de bevolking genoten. Vandaar dat de
Westerse landen die met vergelijkbare opstanden te maken hadden, dus de Britten in Malakka
en Kenia, Frankrijk in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika, en de VS in Vietnam en Latijns
Amerika, de doctrine van het isoleren van de radicale minderheid van de passieve
meerderheid gingen uitwerken. Het is dat model dat nu tegen de eigen bevolking wordt
ingezet vanwege de genoemde existentiële, tweevoudige crisis die na de financiële instorting
van 2008 steeds zichtbaarder wordt. Alle kaarten moeten worden gezet op het behoud van de
loyaliteit van de passieve meerderheid; de radicale minderheid kan dan gewoon één voor één
worden uitgeschakeld.

Met de viruspaniek hebben we gezien dat dit model met succes is toegepast. De grote
meerderheid behield het vertrouwen in de WHO en de regeringen die de daardoor
uitgevaardigde maatregelen aan de bevolking oplegden. In Pandemie van de Angst heb ik
beschreven hoe in de VS de commandant van de operaties in Afghanistan, Stanley
McChrystal, na zijn ontslag een adviesbureau opzette dat de lockdowns aan het thuisfront
regisseerde. In Nederland waren in Mali opgedane ervaringen nuttig bij het opzetten van
militaire informatievergaring over de Covid-oppositie.

Ten aanzien van de boerenopstand in Nederland is het probleem dat de passieve meerderheid
niet neutraal is, maar de boeren steunt. Daar is dus nog veel werk aan de winkel. De inzet van
politie in burger (Romeo’s) als provocateurs, de gezagsgetrouwe verslaggeving in de media
en de uitlatingen van politici die zich uitspreken ‘tegen het geweld’, dienen ertoe om de
passieve meerderheid ervan te overtuigen dat de boeren ‘te ver zijn gegaan’. De Romeo’s
moeten voor de beelden van dat geweld zorgen en dan maar hopen dat de in principe
gezagsgetrouwe NPO- en RTL-kijker, Volkskrant- of NRC-lezer geen vragen stelt.

Hoe de huidige botsing, in Nederland en de EU en Noord-Amerika, gaat aflopen is niet te
voorspellen. Ook omdat de Russische militaire operatie in Oekraïne, in de rug gedekt door de
overige BRICS, voor onverwachte wendingen kan zorgen. Ja, in zekere zin is met die oorlog
een mogelkijkheid geschapen om als het Westen de greep op het thuisfront zou verliezen, de
oorlogstoestand uit te roepen die de wettelijke beperkingen die nu nog gelden, opheft. Ook
zijn de BRICS-landen op het vlak van de repressie van de eigen bevolking nu niet bepaald de
reddende engelen. China’s beleid inzake de publieke gezondeheid, met net weer een totale
lockdown van Shanghai met zijn 26 miljoen inwoners achter de rug, India dat zijn eigen
Moslimbevolking terroriseert, Brazilië onder Bolsonaro, het belooft allemaal weinig stabiliteit
in de komende jaren.

Daarom is het zaak de blik op de eigen situatie gericht te houden en ons bewust te zijn welke
strategie de machthebbers bij ons willen uitvoeren en waarom ze daartoe zijn overgegaan.

Auteur: Kees van der Pijl

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.