Kuipers werkt aan euthanasieregeling voor kinderen onder 12 jaar

Kuipers werkt aan euthanasieregeling voor kinderen onder 12 jaar

Euthanasie voor kinderen onder de twaalf jaar moet mogelijk worden, vindt Ernst Kuipers. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid een regeling voorgelegd aan belanghebbende partijen voor advies. Opvallend citaat: “In juridische zin hoeft het kind dus niet in te stemmen met de levensbeëindiging.”

Kuipers werkt aan een regeling waarbij euthanasie voor ‘kinderen onder de 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ mogelijk moet worden.  Tevens gaat het om kinderen die naar verwachting ‘binnen afzienbare tijd zullen overlijden.’ Daarnaast worden nog vijf voorwaarden voor mogelijke levensbeëindiging genoemd in het initiatief van Kuipers.

Knelpunt is de wilsbekwaamheid van het kind. Of beter gezegd het gebrek daaraan. Juridisch bekeken is toestemming van het kind niet nodig. Signalen van het kind worden echter wel meegenomen. De vraag rijst dan of betrokkenen alle tekens kúnnen zien. Bedenk dat een meervoudig gehandicapte bijvoorbeeld ook communicatief ernstig achtergesteld kan zijn.

Politieke steun

De christelijke partijen in het kabinet stellen zich van oudsher het meest terughoudend op in euthanasiekwesties. Met name de ChristenUnie laat in veel gevallen van zich horen. Daarbij staan ze vaak lijnrecht tegenover D66. De partij waartoe Kuipers zelf behoort, zette het thema de laatste decennia prominent op de agenda.

Het CDA schuift op in haar opvattingen over medisch-ethische vraagstukken. Het wetenschappelijk instituut van de partij geeft nu bijvoorbeeld aan dat het kweken van embryo’s gerechtvaardigd is wanneer daarmee erfelijke ziektes kunnen worden voorkomen. Het is een standpunt dat in CDA-kringen jarenlang werd verworpen.

Hoe de VVD hier mee om zal gaan is nog niet duidelijk, hun politiek oordeel is door de jaren heen wellicht het meest afhankelijk van de publieke opinie. Hoewel, het optreden van onder meer Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, geeft een ander beeld: “Ik heb voor dit vak gekozen om keuzes te maken omdat ik er tot op het bot van overtuigd ben dat het nodig is voor Nederland. Als ik me laat leiden door wat mijn achterban ervan vindt… dat is niet de manier waarop ik wil werken.”

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.