Opheffing lockdown: Maes Law versus Staat der Nederlanden

Opheffing lockdown: Maes Law versus Staat der Nederlanden

Maes Law heeft de Staat der Nederlanden gedagvaard op 23 december 2021. De zitting van het kort geding zal vanmiddag 29 december om 12:00 uur plaatsvinden bij de Rechtbank Den Haag. Het betreft de harde lockdown die in Nederland is ingegaan per 19 december j.l.  Die wordt verzochtgeheel of gedeeltelijk te schorsen c.q. op te schorten c.q. buiten werking te stellen.’

Destructieve maatregelen

In een uitgebreide toelichting zetten de eisers hun bezwaren tegen de Staat der Nederlanden in het algemeen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het bijzonder uiteen. Punt acht van de inleiding geeft een goed beeld van de zaak: Kortom, het kabinet kondigt nu, op een moment dat het aantal corona-besmettingen al daalt, een
van de zwaarste en meest destructieve maatregelen denkbaar af. Hoewel de gegevens van de Omikron-variant ontbreken, is de door lockdowns veroorzaakte (neven)schade inmiddels
gemeengoed.

Lockdowns leiden tot niet te onderschatten problemen, zoals toename van mentale problemen, economische schade en gederfde levensjaren. Geconcludeerd kan worden dat er
niet alleen geen enkele reden bestond tot het afkondigen van de lockdown, maar tevens dat dit gezien de 100% zeker optredende nevenschade op geen enkele wijze gerechtvaardigd kan worden. Deze lockdown is dan ook onrechtmatig en moet zo snel mogelijk van tafel.’

Conclusie van antwoord

Inmiddels heeft de in opspraak geraakte landsadvocaat een conclusie van antwoord met producties ingediend namens de Staat der Nederlanden: ‘De staat concludeert tot afwijzing van het gevorderde.’

In het document gaan advocaten Jannetje Bootsma en Bob Jaasma namens landsadvocaat Pels Rijcken verder in op de afwijzing van de eisers van Maes Law. Ze schrijven onder meer over de ‘onzekerheid over de omikronvariant’ en deskundigen van het OMT die onder meer ‘de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees
Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC)’ meenemen. Daarnaast beweren ze dat ‘de lockdownmaatregelen die vanaf 19 december 2021 werden doorgerekend, leiden tot een gunstiger beeld dan wanneer de lockdown later was ingegaan.’

Live

De zitting van het kort geding zal vanmiddag 29 december om 12:00 uur plaatsvinden bij de Rechtbank Den Haag. Op Blckbx.tv zal dit via een livestream te volgen zijn. Een voorbeschouwing met rechtsfilosoof Raisa Blommestijn en en een nabeschouwing met de eisers maakt ook deel uit van de uitzending.

 

 

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.