Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie – Analyse Door Frankema

Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie – Analyse Door Frankema

Pandemiewet zet deur open voor permanente corruptie – Door Frankema

Verschenen in De Andere Krant – waar Weltschmerz vanaf vandaag trots een samenwerking mee aangaat.

Dit artikel is uit de WPG special. Voor meer informatie: deanderekrant.nl/pandemiewet

Neem nu een abonnement op De Andere Krant en ontvang elke zaterdag de krant op uw deurmat. 10% korting, exclusief voor iedereen die Weltschermz een warm hart toedraagt.

Gebruik de actiecode: CWS. Vul het in op dit abonnementenformulier. Bij een jaarabonnement krijg je het boek van Arjen Pasma – We kunnen het zelf als welkomstgeschenk erbij (selecteer hiervoor het juiste jaarabonnement). 

Met een wet (de vernieuwde Wpg) die politici de macht geeft om permanent te maken wat voorheen tijdelijk was (Spoedwet), kunnen we in de toekomst meer van hetzelfde verwachten: meer corruptie, meer vrijheidsberoving, meer chaos. We willen het liefst vergeten wat er is gebeurd, maar juist nu moeten we terugkijken, om te voorkomen dat het weer gebeurt.

De parlementaire enquête over de aanpak van de coronacrisis zal pas in 2025 plaatsvinden. Het staat in schril contrast met de invoering van de nieuwe Pandemiewet. Die werd in december 2020 door de Tweede Kamer gejaagd. Minister Ernst Kuipers van VWS riep vervolgens de Eerste Kamer op haast te maken met de goedkeuring ervan. Dit terwijl de pandemie voorbij is, en het coronabeleid nog niet is geëvalueerd. Vanwaar die haast? Dat de regering weigert het coronabeleid te evalueren, hoeft niet te verbazen. Een korte terugblik levert een ontluisterend beeld op. Slechts een paar maanden na de eerste officiële besmetting, op 13 juni 2020, tekende Hugo de Jonge een contract voor de aankoop van 400 miljoen ‘potentiële’ AstraZeneca-vaccins. Hij verbood alternatieve behandelingen als HCQ waar succes mee werd geboekt. Eerder dat jaar had hij een ‘coronagezant’ aangenomen, Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemieconcern DSM, voor het geven van adviezen en steun bij het leggen van internationale contacten. Diens broer, Hans Sijbesma was al vanaf 2001 vicepresident voor AstraZeneca.

Nadat de AstraZeneca-prik werd uitgerold begin 2021, werden meteen veel ernstige bijwerkingen gemeld, tot wel duizend per dag. In plaats van het vaccin direct van de markt te halen werd er ingezet op meer mensen in dienst nemen bij het bijwerkingencentrum Lareb, en de vaccinatiegraad omhoog krijgen door mediacampagnes zoals “Je doet het voor een ander”. De productie van het AstraZeneca vaccin werd pas een jaar later op 22 april 2022 stopgezet. De media hebben verzuimd om onderzoek te doen naar het tot stand komen van de AstraZeneca deal. Feike Sijbesma is met de Noorderzon vertrokken. Duizenden mensen hebben gezondheidsproblemen aan de prik overgehouden. Criminaliteit op klaarlichte dag? Hoeveel mensen er in het begin van de ‘crisis’ zijn overleden omdat De Jonge vroeg- behandeling van Covid-19 in Nederland saboteerde is onbekend. Een groep artsen in de VS hebben vastgesteld dat dit rond de 80% ligt. Een handjevol artsen volgde Rob Eelens, en liep
daarmee het risico op hinderlijke bezoeken van de Inspectie voor Volksgezondheid, duizenden euro’s boetes, en zelfs een gang naar de rechter. Op 18 oktober 2022 twitterde hij: “Ik kreeg de eerste boete. Na verschillende bezwaarrondes is de rechtszaak ergens in maart 2023. Nooit is gevraagd naar hoe met de patiënten is afgelopen. Wij hebben 4000 hulpvragen afgehandeld bijna iedereen is genezen. Maar daar is nooit naar gevraagd door de inspectie.”

Uit WOB-verzoeken, ingediend door de Volkskrant, bleek dat De Jonge ook een actieve rol speelde in het tot stand komen van de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Een deel van de mondkapjes die de overheid voor 100 miljoen aankocht was toen al afgekeurd vanwege de slechte kwaliteit. De Jonge overschreed met zijn “bemiddeling” zijn bevoegdheid als minister van Volksgezondheid. Hij heeft er alles aan gedaan om het WOB-verzoek naar geluidsbanden van intern overleg te traineren. VWS liet liever de belastingbetaler een boete betalen dan openheid van zaken te geven.

De mensen die zich afvragen hoe het mogelijk is dat De Jonge na deze twee duistere deals nog steeds op zijn ministerspost kon blijven zitten raad ik aan om de artikelen van Cees van den Bos te lezen. Hij heeft honderdduizenden pagina’s van documenten die hij heeft ontvangen als antwoord op zijn WOB-verzoeken, geanalyseerd en onomstotelijk aangetoond dat onder de dekmantel van een pandemie een illegale machtsovername heeft plaatsgevonden.

Geen haar beter
Ernst Kuipers kwam terecht in de puinhoop die Hugo de Jonge achterliet. De chaos in de zorg, de oversterfte, de schade van de experimentele injectie en bovendien het failliet van de vaccinatiemythe. Het vertrouwen in de politiek was gedaald en er lag een mogelijkheid om dit te herstellen met transparantie en gezond verstand. Helaas heeft hij dit pad niet gekozen. Al gauw bleek dat hij net zo goed kon draaien en liegen als zijn voorganger en dat zijn enige doel is om de voortzetting van de uitrol van de controlestaat te waarborgen. Hij heeft systematisch geweigerd om te onderzoeken wat het verband is tussen de oversterfte en de gelijktijdige uitrol van de experimentele prik. Hij heeft toestemming gegeven voor 11 onderzoeken die ons geld gaan verspillen aan het zoeken naar verbanden tussen de oversterfte en zaken als dementie, levensgewoontes, kanker, en verstandelijke beperkingen, maar de voor de hand liggende link tussen de oversterfte en coronavaccins ontbreekt in het rijtje.

Kuipers weigert tegelijkertijd om de maatregelen te evalueren die ons land twee jaar in een ijzeren greep hielden en onnoemelijk veel schade veroorzaakten. Hij blijft beweren dat ze ‘epidemiologisch’ effectief waren, terwijl hij ook zegt dat ze nauwelijks te evalueren zijn. Kuipers weigert eveneens om geluidsopnames van OMT-vergaderingen vrij te geven, ondanks een verzoek hiertoe van Belang van Nederland (BVNL) onder de Wet open overheid (Woo). Kuipers wil een digitaal, elektronisch patiëntendossier, en een wet die het digitaal uitwisselen van medische gegevens verplicht gaat stellen, ondanks de aantasting van onze privacy. Kuipers is een uitgesproken voorstander van een Europese QR-code in de gereedschapskist, waarvan we weten dat die niet werkt, en zo kunnen we nog even doorgaan.

Het nieuwe normaal
Twee jaar lang is getracht om door middel van propaganda en censuur de bevolking mee te nemen in een collectieve waanzin en dat is redelijk gelukt. De effecten van de lockdowns zijn groot. Getraumatiseerde kinderen en volwassenen dragen hun leed in stilte, buiten de media om, die hoogstens rapporteren dat er ruim een jaar na de lockdowns 64.000 ondernemers nog geen kans hebben gezien om de ‘coronatoeslagen’ die ze ontvingen in de coronatijd terug te betalen. De vrees is dat dit tot een golf aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zal leiden. De collectieve pijn zet veel mensen aan tot nadenken en misschien wordt er wel zo’n haast gemaakt met de Pandemiewet omdat de overheid voelt dat men de greep op de bevolking aan het verliezen is. De coronapandemie, of liever gezegd de totaal overtrokken en criminele eactie hierop van onze overheid, media en rechterlijke
macht, heeft het wereldbeeld van veel mensen totaal omgegooid. We weten inmiddels dat het niet gaat om een paar rotte appels in de mand. Er is een politieke coup gepleegd en wereldwijd is op zeer grote schaal desinformatie verspreid om hiermee het gedrag van de burgers te beïnvloeden.

De immorele beslissingen van De Jonge en Kuipers vallen op hun plek nu we weten dat zij van bovenaf worden aangestuurd. Hun gedrag is ingebed in het misdadige gedrag van het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, de EU en tal van andere ondemocratisch gekozen instanties. Uit Kamervragen is inmiddels gebleken dat de overheid juridisch bindende verdragen heeft gesloten met het World Economic Forum. En als we inzage zouden krijgen in de geluidsopnames van het OMT, waar Kuipers angstvallig bovenop blijft zitten, dan zou waarschijnlijk blijken hoe groot de invloed van de WHO op het OMT was.

Van gezondheidswet naar repressiemiddel
Helaas is gebleken dat onder het mom van een medische urgentie de Spoedwet diende om de burger te onderwerpen aan een regime dat was gebaseerd op leugens en bedrog. Politici hebben misbruik gemaakt van hun tijdelijk toegenomen macht onder de Spoedwet, en willens en wetens de bevolking voorgelogen en bedrogen. Ze zouden hiervoor aangeklaagd en gestraft moeten worden. Maar juist nu wordt er haast gemaakt met een wet die de macht van politici nóg groter maakt, en deze bovendien permanent aan onder andere de minister van Volksgezondheid toekent. Zo glijden we af naar permanente corruptie in een totalitaire staat.

Miljarden in rook opgegaan
De regering heeft volgens WOB-onderzoeker Cees van den Bos zeker 427 miljoen euro uitgegeven aan vaccins. Bijna een miljard euro werd uitgetrokken voor ‘testen voor toegang’. De 50 miljoen PCR-tests kostten zo’n 100 euro per stuk, 5 miljard euro in totaal. De regering heeft ook honderden miljoenen overgemaakt aan internationale organisatie als de vaccinlobbyclub Gavi, de Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), en de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), waar Sigrid Kaag ‘op persoonlijke titel’ deel van uitmaakte. Al deze organisaties hebben banden met de farmaceutische industrie.

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.