De politieke Islam en het College van de Rechten van de Mens; Elisabeth Hunyadi en Tanya Hoogwerf

Een Rotterdamse politieagente die verlangde om tijdens haar werk een hoofddoek te mogen dragen in combinatie met haar politie-uniform, heeft van het ‘College van de Rechten van de Mens’ gelijk gekregen.

De vraag in deze aflevering is of het college zich voor het karretje van de politieke islam heeft laten spannen? Op de politieambtenaar is de ‘Gedragscode lifestyle-neutraliteit’ van toepassing. Die houdt in dat ieder zichtbaar en herkenbaar teken van o.a.(levens)overtuiging, religie, politieke overtuiging, verboden is. Dit is nodig voor de neutrale, onpersoonlijke en uniforme uitstraling van gezag door de politie. Ook is dit nodig voor de veiligheid van de politieambtenaar, aldus de het korps.

Het dragen van een hoofddoek is volgens het college een religieuze uiting en de Nationale Politie maakt jegens de vrouw een verboden onderscheid op grond van godsdienst.

Tanya Hoogwerf, gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam heeft aan de bel getrokken. Zij vindt dat over zo’n maatschappelijk beladen onderwerp beter nagedacht moet worden over de impact voor de samenleving. “Het college moet wel beter weten waarover zij praat. De politie heeft een geweldsmonopolie en daarmee is de neutraliteit binnen dat uniform van groot belang”; stelt zij.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Het stigma dat PVV heet; Hajo Smit met Bart Brands

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Hoe gaan we om met mensen van een andere politieke kleur?

Bart Brands is integraal veiligheidskundige, gespecialiseerd in de fundamentalistische islam en was actief bij de PVV als beleidsmedewerker van kamerlid Richard de Mos. In 2010 werd hij voor de PVV gemeenteraadslid in Den Haag en vervolgens 2011 provinciaal statenlid in Zuid Holland. Na het minder-minder-minder moment van Geert Wilders in 2014 verliet Brands teleurgesteld de PVV.

Tijdens zijn actieve periode van 5 jaar, als fulltime politicus voor de PVV werd hij door zijn familie en vriendenkring als het ware weggezet. Een cordon sanitair in zijn eigen sociale omgeving. Na zijn vertrek uit de politiek is Brands gaan solliciteren………….