2G: Geen Grondrechten!! – Jeroen Pols en Maria Louise

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

In de eerste 10 delen van deze reeks bij Weltschmerz is de zaak tegen de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen alsmede de Staat der Nederlanden besproken. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: het debakel rondom de Mexicaanse Griep, de opmerkelijke versoepeling en het loslaten van zeer strenge waarborgen rondom de GGO-procedure (genetisch gemodificeerde organismen), alsmede de desinformatie die Hugo de Jonge verspreidt en tot slot de zeer substantiële boetes die Pfizer in het verleden opgelegd heeft gekregen.

De dagvaarding in de bodemprocedure beslaat 88 pagina’s en de dagvaarding in kort geding beslaat 14 pagina’s. De zitting heeft plaatsgevonden op maandag 8 november 2021 en er zal uitspraak worden gedaan op uiterlijk 29 november 2021. Aangeraden wordt om de processtukken te lezen alsmede de zitting terug te kijken (zie bronnen en linkjes naar de livestream onderaan dit bericht).

Vandaag (deel 11) wordt ingegaan het doel en de reikwijdte van hoofdstuk Va van de Wet op de publieke gezondheid (in de volksmond ook wel de Spoedwet genoemd), de procedurevoorschriften ministeriële regelingen, alsmede §3a van hoofdstuk Va van de Wpg (coronatoegangsbewijzen). Deze paragraaf bestaat nu nog uit 7 artikelen (art. 58ra tot en met 58rg), maar deze zal langzamerhand uitgebreid worden zoals we nu al zien (teneinde niet-geïnjecteerden beetje bij beetje van hun grondrechten te ontdoen).

Op dit moment zijn er 5 sectoren waarin CTB’s (QR-code / QR-app) gevraagd kunnen worden, maar dit zal binnenkort worden uitgebreid naar de niet essentiële detailhandel en niet essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Volgens de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel, moeten wij bij niet-essentiële detailhandel denken aan kleding-, elektronica-, speelgoed-, meubel-, keuken-, vuurwerk- en schoenenwinkels, boekhandels, bouwmarkten, tuincentra, warenhuizen en juweliers. Wel essentieel geacht worden bijvoorbeeld winkels in de levensmiddelenbranche, reguliere wekelijkse markten, drogisterijen, opticiens, audiciens, apotheken en winkels gericht op de eerste levensbehoeften van dieren. Bij niet-essentiële dienstverlening kan gedacht worden aan pret- en dierenparken, speeltuinen op publieke plaatsen, sauna’s, zonnebanken, massage- en nagelsalons, niet-essentiële cursussen en trainingen en bepaalde contactberoepen. Van essentiële dienstverlening is sprake bij zakelijke en financiële dienstverlening – zoals banken, makelaars en hypotheekverstrekkers – en dienstverlening van de overheid, bibliotheken, post- en pakketservices, reparaties van goederen, verhuur van essentiële goederen en essentiële medische voorzieningen.

Ook wordt er ingegaan op het 3G-Systeem (Gevaccineerd, Genezen of Getest), het 2G-Systeem (Gevaccineerd of Genezen), alsmede op de Maatregelenbrief COVID-19 d.d. 12 november 2021 alsmede het Advies van de Raad van State d.d. 10 november 2021 met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van de inzet van coronatoegangsbewijzen.

Tot slot wordt er ingegaan op een brief van het RIVM aan de Directeur-Generaal Volksgezondheid, Welzijn en Sport (T.a.v. Drs. M. Sonnema) en de NCTV (T.a.v. Dhr. P.J. Aalbersberg EMPM) d.d. 12 november 2021 over:

– de invoering van een verzwaard CTB-regime naar 2G bij specifieke settings met een hoog risico;

– de invoering van algemene sluitingstijden voor niet-essentiële detailhandel, horeca, sport, cultuur etc.

– de uitbreiding

– het creëren van de mogelijkheid (zonder verplichting) om zorginstellingen de bevoegdheid te geven om hun werknemers en bezoekers te vragen een CTB te tonen voor het verlenen van toegang tot de zorginstelling.

Bronnen:

~ Sommatiebrief d.d. 7 september 2021 Gezondheidsraad (12 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/brief-sommatie-leden-Gezondheidsraad-def-3.pdf

~ Dagvaarding Gezondheidsraad d.d. 1 oktober 2021 (bodemprocedure): https://viruswaarheid.nl/informeren/rechtszaak-tegen-adviseurs-vaccinatiecampagne/ -> begeleidend schrijven + PDF dagvaarding (88 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/10/Dagvaarding-pdf.pdf

~ Betekende dagvaarding in kort geding d.d. 15 oktober 2021: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/Betekende-dagvaarding.pdf  (14 pagina’s)

~ De zitting tegen de Gezondheidsraad d.d. 8 november 2021 is hier terug te zien: https://videowaarheid.nl/video/rechtszaak-08-11-2021-kort-geding-viruswaarheid-vs-gezondheidsraad-en-cbg/

~ Artikel Jeroen Pols d.d. 8 september 2021: https://viruswaarheid.nl/juridisch/sommatiebrief-leden-gezondheidsraad/ waar ook de sommatiebrief d.d. 7 september 2021 tegen de leden van de Tijdelijke Commissie Medische Aspecten van COVID-19 (12 pagina’s) te vinden is: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/brief-sommatie-leden-Gezondheidsraad-def-3.pdf

~ Artikel Jeroen Pols d.d. 1 oktober 2021: https://viruswaarheid.nl/informeren/rechtszaak-tegen-adviseurs-vaccinatiecampagne/

~ Artikel Jeroen Pols d.d. 4 november 2021: https://viruswaarheid.nl/informeren/kort-geding-tot-onmiddellijke-beeindiging-vaccinaties-en-qr-samenleving/

~ Artikel 3.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=3&afdeling=1&paragraaf=2&artikel=3.2a&z=2021-01-01&g=2021-01-01

~ Volgens de voorwaardelijke toelating door de EMA d.d. 21 december 2020 (zie pagina 19 van 70) zijn de injecties van Pfizer BioNTech (Comirnaty) alleen toegelaten voor actieve immunisatie (met andere woorden: je mag het middel alleen voor jezelf gebruiken en dus níet om een ander te beschermen): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf (zie pagina 2 van 70 onder hoofdstuk 4 “Clinical Particulars)”, in het bijzonder  paragraaf 4.1 “Therapeutic Indications”).

~ Linkje naar de website van de Tweede Kamer waarop het wetsvoorstel Wijzing van de Wet publieke Gezondheid met betrekking tot de uitbreiding van het CTB staat (Kamerstukken 35961): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35961.

~Begeleidend schrijven van Hugo de Jonge d.d. 4 november 2021 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (25925, nr. 1515) inzake de ‘Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 4 november 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen en een uitbreiding van de mondkapjesverplichting.’: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z19530&did=2021D41873

 

~ In dit wetsvoorstel wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. De wijzigingen hebben als doel om het inzetten van coronatoegangsbewijzen bij de niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen mogelijk te maken. Het word document kan hier worden gedownload: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ecbd28ba-eca2-439f-bc59-1981d74e6c16&title=35961%20Verslag%20inzake%20Wijziging%20van%20de%20Wet%20publieke%20gezondheid%20in%20verband%20met%20aanpassing%20van%20de%20tijdelijke%20regels%20over%20de%20inzet%20van%20coronatoegangsbewijzen%20bij%20niet-essenti%C3%ABle%20detailhandel%20en%20niet-essenti%C3%ABle%20dienstverlening%20op%20publieke%20plaatsen.doc

~ Linkje naar de Memorie van Toelichting d.d. 12 november 2021 (zie downloadknop voor pdf MvT): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z20259&did=2021D43275

~ Linkje naar het advies van de Raad van State d.d. 10 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35961, nr. 4): https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@127464/w13-21-0335-iii/

~ Brandy Vaughan († 8 december 2020) was voormalig directeur van Merck & whistleblower over de gevaren van vaccinaties; ze heeft een schat aan informatie met ons gedeeld op haar website: https://learntherisk.org/

~ Link naar website van LNN met een artikel d.d. 24 oktober 2021 met aangehecht filmpje waarop te zien is dat de premier van Australië (Annastacia Palaszczuk) op nationale televisie gezegd heeft dat ongevaccineerden (in het voorjaar van 2022) in quarantainekampen (lees: concentratiekampen) moeten worden geplaatst: https://www.lnnmedia.nl/nieuws/premier-van-australia-zegt-op-nationale-tv-dat-ongevaccineerden-in-quarantaine-kampen-moeten-worden-geplaatst/

~ Extra uitzending van Willem Engel & Jeroen Pols d.d. 15 november 2021 waarin een concrete vergelijking wordt gemaakt met de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog (aan de hand van literatuur en krantenartikelen) teneinde uit te kunnen leggen wat de waarschuwingssignalen zijn en waar we daadwerkelijk op moeten letten om te voorkomen dat we nog een keer in zo’n ellendige situatie terechtkomen: https://videowaarheid.nl/video/15-11-2021-viruswaarheid-extra-2/

~ Motie van het lid Van Houwelingen d.d. 8 november 2020 (35899 nr. 8) over de invoering van een 2G-systeem uitsluiten (download pdf via deze link): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z19731&did=2021D42224

~ Motie van het lid Van Houwelingen d.d. 8 november 2020 (35899 nr. 7) over het coronatoegangsbewijs nooit invoeren in essentiële voorzieningen (download pdf via deze link): https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z19730&did=2021D42223

~ Filmpje over foltering (Chinese methode waarbij er telkens tegenstrijdige informatie wordt verschaft, waardoor mensen compleet in de war raken en uiteindelijk zelfs apathisch): Nu ook op Videowaarheid: https://www.facebook.com/765016517/posts/10160108712576518/?d=n alsmede een filmpje van de Canadese Onderzoeksjournaliste Amazing Polly d.d. 2 juli 2020 over psychische foltering: https://www.bitchute.com/video/3yk3xezML8Q/ (“Is this torture?”)

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.