Dutch Guerilla Mask Force | Witte Pakken Mars

Tegen een Oer Hollandse achtergrond lopen slaven.
Gekleed in witte pakken met witte maskers.
Om de bovenarm dragen zij een zwarte rouwband met een wit kruis erop.
Zij laten in deze mysterieuze, kunstzinnige protestmars overduidelijk zien dat we in een tijdperk zijn beland waarin de menselijkheid ondergeschikt raakt aan politieke motieven.
Dit is een ludieke en theatrale protestactie tegen de disproportionele en onmenselijke corona maatregelen.
Op de beat van voetstappen worden deze ‘slaven’ door speakers begeleid waaruit een vrouwelijke robotstem schalt die teksten uitspreekt:
‘Zelf nadenken brengt het algemeen welzijn in gevaar’
‘Mondkapjesplicht een leven lang’
‘Vaccinatie tegenstanders hun rechten ontnemen’
‘Lichaamscontact veroorzaakt leed’
‘Alleen eenzaamheid is veilig’
‘Wees altijd gehoorzaam’
‘Vaccinatie is naastenliefde’
‘Vermijd voor altijd nabijheid’
Zoals een virus zich verspreid, heeft ook de ‘witte-pakken-protest-mars’ als kunstvorm zich inmiddels door Europa verspreid. Afgelopen weken vonden in verschillende Europese steden deze ‘slavenmarsen’ plaats. Geïnspireerd op een actie eerder in de Zwitserse hoofdstad Bern waar een artistieke protestgroep genaamd Guerilla Mask Force Bern ook eenzelfde actie uitvoerde.
Europa verkeert nu in een zware lockdown met social distancing, niet-werkende mondkapjesplicht, onbetrouwbare pcr tests, verplichte quarantaine, winkels en bedrijven op slot en in sommige landen zelfs een avondklok. Een lockdown die het dagelijks leven in zware mate bepaalt.
Buitenproportionele maatregelen die niet bijdragen aan de gezondheid van de bevolking.
Maar die juist ervoor zorgen dat het immuunsysteem verzwakt en mensen vatbaarder worden.
En niet alleen de mens verzwakt maar het gehele economische en sociale systeem, wereldwijd.
De maatschappelijke gevolgen zijn enorm en komen voor rekening van de gehele samenleving.
Vanuit de overheden wordt onder dwang een strategie uitgevoerd waarbij geen ruimte is voor enige inspraak en ieder kritisch tegengeluid zonder pardon wordt weggevaagd.
Dit is een vreedzaam tegengeluid tegen de maatregelen die de toekomst van onze wereld een heel stuk minder menselijk maken.
#DutchGuerillaMaskForce
#GuerillaMaskForceBern
#wittepakkenmars
#GuerillaMaskForceNL
#SlavenMars
Dutch Guerilla Mask Force
Slaves walk against a typical Dutch background.
Dressed in white suits with white masks.
They wear a black mourning band with a white cross on the upper arm.
In this mysterious, artistic protest march, they clearly show that we have entered an era in which humanity is becoming subordinate to political motives.
This is a playful and theatrical protest action against the disproportionate and inhumane corona measures.
To the beat of footsteps, these “slaves” are accompanied by speakers from which a female robot voice blares out and pronounces lyrics:
“Thinking for yourself endangers the common good”
“Face masking duty for a lifetime”
“Vaccination deprive opponents of their rights”
“Body contact causes suffering”
“Only loneliness is safe”
“Always be obedient”
“Vaccination is charity”
“Avoid closeness forever”
Just as a virus spreads, the “white-suit protest march” has spread throughout Europe as an art form. In recent weeks these “slave marches” took place in several European cities. Inspired by an action earlier in the Swiss capital Bern where an artistic protest group called Guerilla Mask Force Bern also carried out the same action.
Europe is now in a severe lockdown with social distancing, non-functioning masks, unreliable pcr tests, mandatory quarantine, shops and businesses locked and in some countries even a curfew. A lockdown that heavily determines daily life.
Disproportionate measures that do not contribute to the health of the population.
But they actually cause the immune system to weaken and people to become more susceptible.
And not only people are weakening, but the entire economic and social system, worldwide.
The social consequences are enormous and are borne by society as a whole.
The governments are forcibly implementing a strategy in which there is no room for any participation and any critical opposition is swept away without mercy.
This is a peaceful counterpoint to the measures that make the future of our world a whole lot less human.
#DutchGuerillaMaskForce
#GuerillaMaskForceBern
#whitesuitmarch
#GuerillaMaskForceNL
#Slavemarch
Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.
Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?

Nieuwsbrief


Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video’s?
Klik hierboven dan op Abonneren!
Bekijk de video op YouTube:

Bekijk de video op LBRY.tv:

Of luister naar de podcast op SoundCloud:

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Comments are closed here.

Logo
Meediscussiëren? Word lid!
Alleen als lid kun je reageren op artikelen. Word lid, wees onderdeel van de discussie en geniet van vele andere voordelen!
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.