Esther van Fenema interviewt Dick Engberts; Hippocrates als ornament!


Prof. mr. dr. D.P. (Dick) Engberts (Kampen, 1951) studeerde Theologie in Kampen en later aan de UvA Theologie en Rechten.   Hij promoveerde in 2004 bij prof. dr. H.M. Dupuis (senator voor de VVD) op een onderwerp op het grensvlak van medische ethiek en gezondheidsrecht. Sinds datzelfde jaar is hij hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde aan de Universiteit Leiden en hoofd van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn vak omvat de medische ethiek en gezondheidsrecht.
 
Podcast

Ondersteun Café Weltschmerz!
NL23 TRIO 0390 4379 13


00:38 Er is veel onduidelijk over de oorsprong van de eed. Men twijfelt aan de bedoelingen van het geschrift en of deze ook van de hand van Hippocrates is. Sinds 1995 hoeft die eed niet meer af gelegd te worden. Sinds die tijd is er een nieuwe regeling, die de medische faculteiten de vrijheid geeft studenten een gelofte af te leggen. Universiteiten en studenten leggen hem af als een relikwie of een traditioneel ornament uit het verleden. In 2003 is er wel nog een nieuwe versie gekomen waarin wat verstandige algemeenheden staan. Je hebt er in de praktijk van alledag weinig aan.
06:15 Een beschaving meet je af aan de kwaliteit van de zorg. Helaas is dit nog niet geworteld in een moreel kader. De behoefte aan geld is oneindig, echter de beschikbaarheid van middelen zijn dat niet. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.
08:45 De medische beroepsgroep vindt het lastig om die keuzes te maken en zoekt de oplossing in doelmatigheid. Medicijnen voor een ernstige ziekte bij een kleine groep wordt niet als doelmatig beschouwd. Het gaat altijd over heel veel geld en de attitude van dokters die niet in staat zijn om die keuzes aan patiënten aan te snijden. Het is voor artsen, patiënten en familie makkelijker door te behandelen dan het gesprek te voeren dat het klaar is. Wie moet de financiële grenzen stellen?
17:25 Welke economische criteria hanteert een arts bij een orgaan transplantatie? Welke perspectieven heeft een patiënt na de transplantatie. Wat zijn de medische criteria, of wat is het belang van die persoon voor zijn omgeving of van de samenleving?
21:10 Docters worstelen met keuzes bij economische criteria. Je loopt het risico dat je je baseert op vooroordelen. Je moet je beperken op medische criteria, de urgentie in combinatie met de wachttijd.
24:00 Volgorde van zorg. Eerst hulp aan personen die er zijn en daarna personen die nog geboren moeten worden. Onze zorg faalt bij gebrek aan basale voorwaarden en gebrekkige inzichten bij specialisten.
26:20 Mensen vertrouwden in het verleden op de maximale inspanningen van artsen. Dat vertrouwen zijn we kwijt geraakt. We hebben ondervonden dat je van geneeskunde ook slechter kunt worden, dat je er schade door kunt oplopen en beter af was geweest zonder medische ingrepen. De Softenon affaire in de jaren ’60 is daar een voorbeeld van.
30:00 Er ontbreekt realiteitszin in de zorg als het gaat om kosten en effectiviteit. het ontbreekt aan lef bij artsen om morele keuzes te maken en met elkaar in discussie te gaan. We missen de gevoeligheid van de financiële aspecten van medische behandelingen. Zelfs artsen die moeite doen om de kosten in beeld te krijgen lukt het vaak niet.
33:00 Dit probleem heeft de kenmerken van een echt dilemma. Als je het uit de verschillende perspectieven bekijkt van Overheid, hulpverleners en de patiënt dan heeft iedereen zijn eigen gelijk. Dat maakt het lastig om een grens te stellen.
36:44 EINDE

Ondersteun Café Weltschmerz!
NL23 TRIO 0390 4379 13

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.