Minister koos bewust voor catastrofaal beleid! – Jeroen Pols & Maria Louise

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

Huishoudelijke mededelingen (2 stuks):
A. Op vrijdag 28 januari 2022 van 13-17 uur zal er nabij Utrecht een cursus “Omgaan met Politie Interventies tijdens demonstraties” worden gegeven (kosten 55 euro). Hiervoor hoeft geen huiswerk te worden gemaakt en wettenbundels zijn niet noodzakelijk (maar wel handig). Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar MLGprive@protonmail.com. Zet je telefoonnummer s.v.p. in de mail.

B. Er zijn weer kaartjes beschikbaar voor de Algemene Juridische Avond bij Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk) op woensdagavond 16 februari 2022 van 19.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden kan via de volgende link: https://luistervrijbijmij.nl/optreden/algemene-juridische-avond-bij-societeit-weltschmerz-16-02/. Bij succes wordt deze avond ook herhaald op 16 maart 2022.

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om mensen een juridische weerbaarheidstraining te geven zodat ze zich beter kunnen verweren op het moment dat ze in een lastige positie terechtkomen (zoals een arrestatie, insluiting tijdens een demonstratie, verweer tegen boetes, schending grond- en mensenrechten, buitensporig politiegeweld, injectieschade etc.).

Deze bijeenkomst is een herhaling van de twee eerdere kennismakingsbijeenkomsten om anderen ook de kans te geven om de avond te kunnen bijwonen. Er worden geen opnames gemaakt, zodat de anonimiteit van alle deelnemers en juristen gewaarborgd blijft.

Tijdens de algemene avond wordt heel kort een algemeen perspectief geschetst op de situatie waarin we ons bevinden en de stand van de rechtsstaat in Nederland. Daarna wordt het aanbod aan juridische cursussen gepresenteerd. Verder is er ruimte voor interactie met de zaal. Er zijn ook juristen aanwezig uit de rechtspraktijk die praktische juridische vragen kunnen beantwoorden. Inschrijflijsten voor de cursussen zullen klaarliggen.

Tevens wordt de gelegenheid te baat gegrepen om juridische probleemvelden te verkennen. Dit kan dan weer aanleiding vormen voor ontwikkelen van nieuwe cursussen.

Planning Woensdagavond 16 februari 2022 (welkomstprijs € 25,– inclusief 2 consumpties)
* 18.45 uur inloop en 19.00 uur aanvang informatieavond (s.v.p. niet te vroeg komen)
* 19.00 uur – 20.00 uur: kort algemeen praatje, introductie van de aanwezige juristen, toelichting van de cursussen en interactie met de zaal
* 20.00 – 21.00 uur: pauze met tot het nuttigen van een drankje en het stellen van vragen in kleinere groepjes; de juristen zullen zich over de zaal verspreiden en er zal een soort van juridisch loket / rechtswinkel in elke hoek staan
* 21.00 – 21.30 uur: inschrijven voor de verschillende cursussen + informele afsluiting

Inhoud: Juridisch Weekjournaal d.d. 25 januari 2021

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

Voor de eerdere 16 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid.

Vandaag (in deel 17) wordt ingegaan op een aantal vrijgekomen documenten naar aanleiding van een WOB-verzoek. Dit betreft beleidsstukken rondom de besluitvorming over de Covid-19 maatregelen vanaf maart 2020 tot medio 2021. Er wordt met name ingegaan op het Eerste en Tweede Deelbesluit Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak. De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (te vinden op: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/c3877bdc88a572bcb5b62db2c5deadf0/). Hieruit blijkt dat er meerdere zeer kritische beleidsadviezen aan de Minister van Financiën zijn gestuurd, maar dat hier niets mee gedaan is en dat de minister bewust heeft gekozen voor catastrofaal beleid voor de Nederlandse burger.

Bronnen:
~ Website van de Rijkoverheid waarop 12.000 tot 13.000 pagina’s aan WOB-stukken zijn gepubliceerd: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl
~ Aflevering Blckbx TV d.d. 21 juli 2021 “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB-verzoek Economische Zaken van oud CBS directeur dhr. Ir. Jan van der Zande: https://www.blckbx.tv/corona/overheid-offert-520000-levensjaren-jan-van-der-zanden
~ De Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights by the American Association for the International Commission of Jurists (April 1985): https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.