Café Weltschmerz verdacht gemaakt en gecensureerd

Café Weltschmerz verdacht gemaakt en gecensureerd

KRO-NCRV programma Pointer en De Groene Amsterdammer hebben in een gezamenlijke productie op 20 december 2020 een bizarre complot-theorie over Café Weltschmerz gepubliceerd. YouTube heeft op 25 december 2020 wederom een video van Café Weltschmerz verwijderd. De aanvallen op ons platform nemen toe.

KRO-NCRV programma Pointer en de Groene Amsterdammer kwamen op 20 december uit met een gecombineerde t.v.-reportage en artikelen waaraan een team van maar liefst vijf journalisten had gewerkt. Ze kwamen met sensationeel nieuws: Complotdenkers strijden met Amerikaanse lobbyclub en Kennedy-telg tegen coronamaatregelen en Nederlandse complotgroepen werken samen met libertarisch-Amerikaanse lobbygroep.

De beschuldiging: “Nederlandse complotgroepen zoals Viruswaarheid, Café Weltschmerz, Gezond Verstand en de artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven, worden beïnvloed door een Amerikaanse lobby-organisatie: de John Birch Society.” Karel Beckman, freelance journalist die regelmatig samenwerkt met Café Weltschmerz, werd apart genoemd als iemand die “in het netwerk” van de John Birch Society zit.

De wie? Ja, dat zeiden wij ook tegen elkaar. John Birch Society? Is dit een grap? We hebben nog even rondgebeld met collega-complotdenkers bij Viruswaarheid en Gezond Verstand, daar bleek ook niemand ooit gehoord te hebben van de John Birch Society. We zijn er inmiddels achter dat het gaat om een anti-communistische, conservatief-libertarische organisatie in de V.S. uit de jaren vijftig die nog steeds bestaat en kritiek heeft op het Amerikaanse coronabeleid. Café Weltschmerz laat ook mensen aan het woord die kritiek hebben op het coronabeleid, dus, ja …. 

Volgens Pointer en de Groene Amsterdammer verspreidt de John Birch Society tegenwoordig “desinformatie over het effect van mondkapjes, de 1,5 meterregel en de veiligheid van vaccins.” Voorbeelden worden niet gegeven. Blijkbaar is kritiek op deze maatregelen voor Pointer en de Groene Amsterdammer al “desinformatie”.

Hoe deze desinformatie vervolgens via de John Birch Society is ingestoken bij Café Weltschmerz en in de publicaties van Beckman, of welke contacten er zouden zijn geweest, wordt niet vermeld. Er worden wat namen rondgestrooid, zoals van de Duitse arts Heiko Schöning, en Robert Kennedy Jr., waarvan wordt gesuggereerd (niet beweerd) dat zij ook deel uitmaken van de mysterieuze John Birch Society, waarover verder ook niet veel wordt verteld. Het is allemaal van een verbijsterend complot-gehalte.

 In het tv-programma wordt onderzoeker Bart Verhoeven, een “specialist” in de John Birch Society, gevraagd wat de invloed is van deze groep op mensen en groepen in Europa. Hij antwoordt: de “rechtstreekse invloed is klein, maar hun manier van denken, werken, kijken naar het politieke landschap is sterk ingeburgerd aan het raken”.

Tja. Geen contacten dus, maar de “manier van denken” is hetzelfde. Werken wij nu samen met iedereen op de wereld die er dezelfde “manier van denken” op nahoudt? Eén groot wereldomspannend anti-corona-netwerk?

Je kunt erom lachen, maar de desinformatie van Pointer en de Groene Amsterdammer heeft nare kantjes. Ze beweren bijvoorbeeld dat “Ook de brandbrief die Nederlandse artsen begin juli schreven tegen de coronawet blijkt onderdeel te zijn van een aan de John Birch Society verbonden campagne.” Deze brandbrief (van 28 juni), een initiatief van twee internisten, waar Café Weltschmerz in juli een uitzending aan heeft gewijd, verklaarde onder meer (op basis van een groot aantal wetenschappelijke referenties) dat “de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen”. 

Dat de brandbrief “onderdeel” zou zijn van een “campagne” van de John Birch Society leiden Pointer en De Groene Amsterdammer af uit het feit dat “Een van de ondertekenaars, de in Brussel opgeleide huisarts Elke de Klerk, nauw samenwerkt met de lijfarts van Kennedy: de uit Hamburg afkomstige Heiko Schöning.” Dat Elke de Klerk, Kennedy en Heiko Schöning deel uit zouden maken van het netwerk van de John Birch Society laten wij voor rekening van Pointer en De Groene Amsterdammer. Dat de enkele handtekening van Elke de Klerk het bewijs is dat de brandbrief onderdeel is van een “campagne” van de John Birch Society is te zot voor woorden.

De brandbrief is door 17.000 artsen en zorgprofessionals ondertekend. Het brandbrief-initiatief is kort geleden omgezet in de stichting Artsen Covid Collectief, die een indrukwekkend filmpje hebben gemaakt over wat hen beweegt. Oordeel zelf in hoeverre dit verband zou houden met een radicale (?) Amerikaanse actiegroep. Diep triest dat deze mensen op deze manier worden zwart gemaakt door KRO-NCRV en de Groene Amsterdammer, wat ooit toch respectabele journalistieke organisaties zijn geweest.

Minstens zo kwalijk is dat Pointer en De Groene Amsterdammer hun artikelen en tv-reportage eindigen met de beschuldiging dat Weltschmerz, Beckman en anderen er met hun kritiek op het overheidsbeleid op uit zijn om de maatschappij te “verzwakken” en “destabiliseren”. Zij noemen dit “niet zonder gevaar” en een “risico” voor de “stabiliteit” van de samenleving.

Dit zijn ernstige beschuldigingen waarmee wij als critici van het coronabeleid verdacht worden gemaakt en gedemoniseerd. Ben je tegen de maatregelen, dan “destabiliseer” je de samenleving.

For the record: tot 20 december 2020 hadden noch de redactie van Weltschmerz noch Beckman ooit van de John Birch Society gehoord, behalve als historisch fenomeen. Wij hechten eraan om te onderstrepen dat onze kritiek op het coronabeleid is ingegeven door onze eigen overtuigingen, gebaseerd op feiten en wetenschappelijke, juridische en ethische argumenten.

Beckman en sommige (niet alle!) door Weltschmerz geïnterviewde personen vinden het beleid disproportioneel, ineffectief (geen relatie tussen lockdown-maatregelen en aantallen coronaslachtoffers) en een schending van onze vrijheden en grondrechten. Ook wordt door sommige geïnterviewde personen aangedragen dat de corona-pandemie door regeringen en een kleine elite van machtige en kapitaalkrachtige politici en zakenlieden wordt aangegrepen om hun macht te verstevigen en om geld te verdienen.

Dit zouden in ieder normaal publiek debat acceptabele argumenten horen te zijn, waarover uiteraard te discussiëren valt, maar die niet horen te worden weggezet als “destabiliserend” en “gevaarlijk”. Dat zijn praktijken die we kennen uit dictaturen als Rusland en China. Het is de opmaat naar repressie en censuur.

Opnieuw YouTube-censuur van Weltschmerz

Over censuur gesproken, op eerste Kerstdag werd Café Weltschmerz wederom getroffen door censuur van YouTube. De Kerst-toespraak van onze vaste columnist Ab Gietelink werd na twee uur verwijderd wegens “medische desinformatie”. Waar uit die “desinformatie” precies heeft bestaan, wordt door YouTube niet vermeld. Wij tasten in het duister. We hebben meteen bezwaar aangetekend tegen het besluit, en kregen een dag later te horen: “Bezwaar is afgewezen.” Meer niet. Geen reden.

Het betekent een rechtstreekse bedreiging voor het YouTube kanaal van Café Weltschmerz. Des te meer reden voor u als kijker om rechtstreeks naar onze website te komen. Wij zullen de video’s hier doorlinken naar andere platforms als LBRY. Schrijft u zich svp in voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat social-media kanalen als YouTube en LinkedIn en ook de reguliere media een keiharde campagne voeren tegen iedereen die fundamentele kritiek heeft op het overheidsbeleid. Dat in een land als Nederland kritiek niet mag worden gehoord, is ongekend.

Kom alstublieft in actie, stuur protestbrieven naar de regering en Tweede Kamer, naar de reguliere media, naar de social-media kanalen. Laat u horen en als u kunt, steun ons. Het heeft zin. We hadden de afgelopen maand 1,2 miljoen views alleen op YouTube. U bent niet alleen. De vrijheid van ons allemaal staat op het spel.

Redactie Café Weltschmerz

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Comments are closed here.

Logo
Meediscussiëren? Word lid!
Alleen als lid kun je reageren op artikelen. Word lid, wees onderdeel van de discussie en geniet van vele andere voordelen!
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.