Wat is de volgende stap? Max von Kreyfelt en Erik Boomsma

In deze 7e uitzending van de wekelijkse serie in gesprek met Erik Boomsma, worden allereerst de cijfers van de open-data-sources van het CBS en EudraVigilance tegen het licht gehouden en geanalyseerd. Daarbij wordt het beeld dat er een stille genocide gaande is in de Europese Unie en in Nederland steeds helderder. Waar in 2009, tijdens de Mexicaanse ‘griep-pandemie , het vaccinatieprogramma na 25 doden direct werd stilgezet, gaan de machthebbers deze keer onverschrokken door met de vaccinatiedwang en propaganda, en zijn er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in Nederland al meer dan 20.000 mensen overleden ten gevolge van de injectiecampagne en in de Europese Unie is dat aantal gestegen tot meer dan 486.000. Schokkende cijfers, waar de vrijheidrovende regeringsleiders zich helemaal niks van aantrekken en het zelfs op alle mogelijke manieren uit de mainstream media houden.

Erik stelt zichzelf vervolgens de vraag: “Welke volgende stappen kunnen we verwachten van deze machthebbers?”. En bij het zoeken naar het antwoord op die vraag laat hij een aantal mogelijkheden de revue passeren. Hij laat ons het scenario van een volgende pandemie zien, dat al een paar jaar geleden is uitgegeven onder de titel: “Spars Pandemic 2025-2028”. En vertelt ons over de juridische onderbouwing die de machthebbers zichzelf hebben gegeven, om mensen die zich verzetten tegen de overheidsterreur van het leven te beroven, zoals zij dat hebben vastgelegd in (notabene) het “Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)”. Ook vertelt hij over de Europese Militaire Politie-eenheid “Eurogendfor”, die dergelijke dodelijke bevoegdheden hebben en door de machthebbers ingeroepen kunnen worden.

In aansluiting op een dergelijke volgende georganiseerde ‘pandemie’ wijst Erik ons op een sequentie van consistente informatie over een vooraankondiging van een uitbraak van het ‘Marburgvirus’, dat normaal gesproken slechts enkele mensen wereldwijd treft, maar waarvan de symptomen heel erg lijken op dat van Corona. Er zijn zelfs al vaccins en PCR-testen voor ontwikkeld, wat heel vreemd is. Want als voor een virus dat slechts enkele patiënten per jaar kent zulke gigantische investeringen worden gedaan, dringt de vraag zich op, of daar ooit een rendement op investering te verwachten is. Enkel wanneer er een pandemie voor ingepland wordt, zo lijkt het. Erik laat ons enkele video’s zien die opnieuw de link leggen met de planmatige uitrol van zulke plannen door de huidige machthebbers. Plannen die streven naar een Nieuwe Wereld Orde, met een wereldregering, een ‘Great-Reset’ van onze samenleving naar een digitale controle-dictatuur.

Onderstaand treft u een aantal links aan van de onderdelen van deze uitzending.

Powerpoint presentatie: https://www.dropbox.com/s/3tubz7n2tgp370t/De%20cijfers%20van%2030%20oktober%202021.pptx

Scenario Spars Pandemic 2025-2028:
https://www.dropbox.com/s/ldu1scay3goygwb/spars-pandemic-scenario.pdf

Europese verdrag van de Rechten van de Mens:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_nld.pdf

Eurogendor:
https://eurogendfor.org/

Video Sietske Hoogendoorn – Stichting Vaccin Vrij:

Marburg en meer – plannen voor een tweede pandemie liggen al klaar?

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.