Volgens Kuipers is niemand aansprakelijk voor vaccinatieschade

Volgens Kuipers is niemand aansprakelijk voor vaccinatieschade

  • 01/01/2024

Column van Anne Merel Kloosterman.

Ten aanzien van de vraag waar iemand naartoe moet, zeg ik het volgende. De overheid en de producent zijn van mening dat zij geen van beide aansprakelijk zijn. Indien de betreffende persoon het hier niet mee eens is, dan kan hij naar de civiele rechter stappen. Het is dan aan de rechter om te beoordelen of er iemand aansprakelijk is en wie dan. COVID-19-vaccins mogen in Europa, in de Europese Unie, alleen worden gebruikt als ze voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving. Dat zijn strenge eisen aan kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Een producent is om te beginnen verplicht om zich daaraan te houden. Als later blijkt dat een vaccin gebrekkig was en niet de veiligheid bood die daarvan verwacht mocht worden, dan kan de producent om te beginnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Indien de aansprakelijkheid van de producent komt vast te staan, kan de overheid onder specifieke en strikte voorwaarden de aansprakelijkheid van de producent overnemen. Die voorwaarden zijn geregeld in de aankoopcontracten tussen overheid en producenten.” Laat Kuipers tijdens het commissiedebat over infectieziektenbestrijding weten. (Esmeijer & Smals, 2023)

Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan deze uitspraak, aangezien de overheid een dubieuze rol heeft gespeeld in de corona wanpraktijken. Zo beweerde Hugo de Jonge bij hoog en laag dat de vaccinaties veilig en effectief waren. “Je doet het voor een ander” benadrukte Hugo de Jonge, deze uitspraak is inmiddels bewezen desinformatie met dank aan de werkzaamheden van Rob Roos in het Europese Parlement. Inmiddels is ook bekend dat de EMA niet de strenge eisen van de Europese wetgeving naar behoren heeft nageleefd.

In zekere zin kunnen we spreken over onwettige marketingpraktijken, vergelijkbaar met de rechtszaak van Pfizer uit 2009. De Amerikaanse federale overheid veroordeelde Pfizer voor onwettige marketingpraktijken met een recordboete van 2,3 miljard dollar, waarvan 1,2 miljard dollar bestond uit strafrechtelijke boetes. De medicijnfabrikant was ver buiten het boekje gegaan bij het bewerken van artsen om meer Pfizer-pillen voor te schrijven en voor het reclame maken voor het ‘off label’ voorschrijven van pillen, waarbij de claims over veiligheid en effectiviteit niet ondersteund werden door klinisch onderzoek. Het bedrag was destijds een absoluut record, maar was onder meer zo hoog omdat het binnen 10 jaar tijd al de vierde keer was dat Pfizer een dergelijke zaak moest schikken. “Er heerst een soort mentaliteit in deze sector dat (schikkingen) de kosten van het zakendoen zijn en dat we kunnen frauderen. Deze boete is zo enorm dat ik denk dat consumenten enige hoop kunnen hebben dat deze jongens zich misschien wat beter gaan gedragen.”Aldus Bill Vaughan. (PIONEER PRESS, 2009) Dat de mensheid niks leert van de geschiedenis mag anno 2023 wel duidelijk zijn.

Of Kuipers inderdaad gelijk krijgt, dat zowel de overheid als de producent niet aansprakelijk zijn voor vaccinatieschade, moet nog blijken. Advocaat Arno van Kessel behandelt de zaak van stichting Recht Oprecht en heeft namens zeven personen een zaak aangespannen bij de rechtbank in Leeuwarden. 17 prominente gedaagden, waaronder Hugo de Jonge en Ernst Kuipers, zijn op 14 juli 2023 door de zeven eisers gedagvaard voor de nadelige gevolgen die zij hebben ondervonden van de COVID-19 vaccinaties. 22 november 2023 is de behandeling van de civielrechtelijke bodemprocedure formeel van start gegaan.Deze rechtszaak is de eerste gerechtelijke procedure ter wereld waarbij de eisers uitgebreid en onderbouwd uiteenzetten dat Covid-19 geen ziekte is maar onderdeel van het project Covid-19: ” The Great Reset”. Ieder van de gedaagden wordt door de eisers hoofdelijk en in privé aangesproken vanwege de door eisers gestelde deelname aan dit project. Eisers stellen dat gedaagden zowel in persoon en als groep opzettelijk onrechtmatig hebben gehandeld, waardoor eisers aanzienlijk schade lijden. De stichting is van mening dat door het voeren van deze civielrechtelijke procedure een groot maatschappelijk belang wordt gediend. (Stichting Recht Oprecht, 2023)

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.