WEF roept 2023 uit tot ‘Jaar van de Polycrisis’ en Schwab opent met speech over ‘beheersen van toekomst’

WEF roept 2023 uit tot ‘Jaar van de Polycrisis’ en Schwab opent met speech over ‘beheersen van toekomst’

De voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, kondigde de kick-off aan van de 53e jaarlijkse bijeenkomst van politieke leiders, bedrijfsleiders en activisten in Davos, Zwitserland, en verklaarde dat de top zich zal concentreren op het opnieuw toewijden van haar leden aan een ‘progressief klimaat’ en sociaal- rechtvaardigheidsagenda te midden van wat hij beschreef als “ongekende crises”.

“Het thema van onze bijeenkomst in Davos is samenwerking in een gefragmenteerde wereld”, aldus Klaus. In wat het WEF het “Jaar van de Polycrisis” noemt, verklaarde Klaus dat “economische, ecologische, sociale en geopolitieke crises samenkomen en samenvloeien, waardoor een uiterst veelzijdige en onzekere toekomst ontstaat.”

“We zitten allemaal vast in een crisismentaliteit”, waarschuwde hij, maar hij verzekerde de aanwezigen dat “de jaarlijkse bijeenkomst in Davos zal proberen ervoor te zorgen dat leiders niet vast blijven zitten in deze crisismindset, maar een constructief perspectief op langere termijn ontwikkelen om vorm te geven de toekomst op een duurzamere, meer inclusieve en veerkrachtigere manier.”

“Wat is er nodig om de toekomst te beheersen?” vroeg Schwab aan de aanwezigen. “Het hebben van een platform waar alle stakeholders van de mondiale samenleving bij betrokken zijn – overheden, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de jonge generatie – is een eerste stap om alle uitdagingen het hoofd te bieden.”

Er staan tijdens het WEF diverse sessies gepland, onder meer over ‘re-globalisering’, oorlogen, de gestegen kosten voor levensonderhoud en de ‘opwarming van de aarde’. Hoewel klimaatverandering een groot gespreksonderwerp is, reizen veel deelnemers met een privéjet naar Davos.

Opkomst

Deze WEF-top heeft een recordopkomst van veel van de machtigste regerings- en bedrijfsfunctionarissen. Er zullen 379 ambtenaren aanwezig zijn, waaronder 30 staatshoofden, 56 ministers van Financiën, 19 presidenten van centrale banken, 39 hoofden van mondiale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie. Er zullen ook 1.500 leidinggevenden van 700 bedrijven zijn, waaronder 600 CEO’s van ’s werelds grootste bedrijven.

Onder de aanwezigen zijn ook premier Rutte, zes andere kabinetsleden en koningin Maxima. De meeste zaken zullen achter gesloten deuren worden besproken.

De agenda

Op de agenda van dit jaar staan ​​onder meer een verdubbeling van de transitie naar hernieuwbare energie, de codificatie van normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) om naleving beter meetbaar te maken, “sociale en groene banen voor het bouwen van inclusieve en duurzame economieën” en “diversiteitsgelijkheid en inclusie [DEI] vuurtorens”, en een wereldwijd risicorapport.

“Hoe bouwen we aan inclusieve, duurzame en veerkrachtige groei?” vroeg Saadia Zahidi, algemeen directeur van het WEF. “Een groep leiders uit de publieke en private sector zal samenkomen om precies die vraag aan te pakken, een raamwerk te ontwerpen en zich aan te sluiten bij die nieuwe agenda.”

Zahidi zei dat de aanwezigen ook het beleid zullen bepalen met betrekking tot de “agenda voor menselijk kapitaal”. Zonder voldoende investeringen in vaardigheden en onderwijs, kan geen van deze kansen zich echt voordoen, en zullen we ook niet de maatschappelijke veerkracht hebben die nodig is om voorbereid te zijn op toekomstige onvermijdelijke schokken”, zei ze. “Dus we zullen een bijeenkomst houden van de kampioenen van de omscholingsrevolutie.”

Crisis top 5

Met betrekking tot de “polycrisis” heeft het WEF een uitgebreide matrix samengesteld van bedreigingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. De top vijf van kortetermijnrisico’s waren de “crisis van de kosten van levensonderhoud, natuurrampen en extreem weer, geo-economische confrontatie, het onvermogen om de klimaatverandering te verminderen en erosie van sociale cohesie en maatschappelijke polarisatie”. Het rapport merkte op dat, verder vooruitkijkend, “de top vier van meest ernstige risico’s voor de komende 10 jaar allemaal milieurisico’s zijn”.

Met betrekking tot DEI stelt het rapport dat ondanks dat er 7,5 miljard dollar is uitgegeven aan heropvoedingsprogramma’s van DEI, die tegen 2026 zal oplopen tot 15,4 miljard dollar, “de pandemie een generatieverlies op het gebied van gendergelijkheid heeft veroorzaakt, waardoor de verwachte tijd om wereldwijde pariteit te bereiken is toegenomen van 100 naar 132 jaar.”

ESG-backlash

Het afgelopen jaar heeft meer en meer bewijs laten zien dat de ESG-scores mogelijk aan het wankelen zijn. Vermogensbeheerders BlackRock en State Street, die toezeggingen ondertekenden om bedrijven waarvan ze de aandelen bezaten, te dwingen om naar netto-nulemissies te evolueren, ontkenden in december 2022 ronduit tijdens een hoorzitting van de senaat in Texas dat ze ooit hun macht als aandeelhouders hebben gebruikt om het management te beïnvloeden in de richting van ESG-doelen. Tegelijkertijd trok Vanguard, de derde van de “Big Three” vermogensbeheerders, zich terug uit haar lidmaatschap van het Net Zero Asset Managers-initiatief (NZAM).

Geconfronteerd met onderzoeken en boycots van andere conservatieve staten met betrekking tot discriminatie van fossiele brandstofbedrijven, spraken de meeste Wall Street-banken ook hun steun uit voor de olie- en gasindustrie en prezen ze de miljarden die ze in de industrie hadden geïnvesteerd. En terwijl de Verenigde Staten onder de regering-Biden veel hebben uitgegeven aan subsidies voor wind-, zonne- en elektrische auto’s, en tal van regelgevende hindernissen hebben opgeworpen voor de fossiele-brandstofindustrie, hebben de rechtbanken vaak de inspanningen van de federale bureaucratie beïnvloed om industriebeleid te bepalen. Met name de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof in West Virginia v. Environmental Protection Agency verklaarde dat alleen het Congres wetten kan maken over dergelijke gewichtige kwesties.

Desalniettemin prees Klaus Schwab de “toenemende rol van de staat” in de particuliere industrie en verklaarde: “Het World Economic Forum is, zoals u weet, de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking, en publiek-private samenwerking wordt tegenwoordig zelfs nog belangrijker.” Maar ook deze samenwerking kan tegenwind krijgen.

Zorgen en kritiek

De bezorgdheid over een te nauwe samenwerking tussen de overheid en bedrijven werd vergroot door recente onthullingen dat de FBI lijkt te hebben samengespannen met Twitter om nieuwsberichten te censureren die de verkiezingscampagne van president Joe Biden zouden kunnen schaden. Op de gastenlijst van Davos van deze week staan ​​FBI-directeur Christopher Wray en de Amerikaanse inlichtingendirecteur Avril Haines, hoewel het onduidelijk is welke bijdrage de Amerikaanse wetshandhavings- en inlichtingendiensten zullen leveren aan wat ogenschijnlijk een economische conferentie is. Ook zijn er toenemende twijfels over het uitbreiden van de rol van de staat in het industriebeleid en het sturen van de energieproductie, nadat Europa deze winter ’ternauwernood ontsnapte’ aan energierantsoenering. Evenmin werd de reputatie van overheidsexperts verbeterd door het verwoestende wanbeheer van de COVID-19-epidemie, waaronder lockdowns, censuur en een poging om bedrijven te dwingen werknemers te ontslaan die het vaccin weigerden.

‘Vertrouwen herstellen’

De agenda voor 2023 wijkt af van de WEF-top van 2021, met als thema “The Great Reset”; deze term die sindsdien uit de gratie is geraakt bij de auteurs.

Dit jaar benadrukt het WEF de noodzaak om “het vertrouwen te herstellen”, maar het valt nog te bezien of dit betekent dat de banden tussen degenen op de gastenlijst worden versterkt of ook het vertrouwen van het bredere publiek, dat geen rol of stem lijkt te spelen in de beslissingen genomen in Davos.

In een tweet over de top verklaarde de CEO van de industrie, Elon Musk: “Ik denk dat het waardevol is om een ​​of ander gemengd overheids- en commercieel forum te hebben. Het WEF geeft me wel een beetje de kriebels, maar alles zal vast wel oké zijn👀 .”

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.