Restzetels en het momentum van Timmermans!

Restzetels en het momentum van Timmermans!

In mijn stukje “Controleer de Exitpoll en ga massaal stemmen” van 3 maart jl., stel ik de betrouwbaarheid van de verkiezingen aan de orde. Kort gezegd geef ik daarin weer hoe het mogelijk is dat onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, elke keer opnieuw om 21:00 uur op de verkiezingsavond zo goed als de definitieve uitslag op tv presenteert. De Exitpoll is gebaseerd op zo’n 40.000 kiezers die bij de uitgang van ruim 60 geselecteerde stembureaus verspreid over het land, nog een keer hun stem uitbrengen. Mijn vraag is, hoe representatief zijn 40.000 kiezers op bijna 13,5 miljoen potentiële kiezers. 40.000 kiezers, dat is 0,3% van alle stemgerechtigden. Daarnaast zijn er nog meer onzekerheden die, naar mijn mening, de Exitpoll niet zo trefzeker maken als dat ze elke keer lijkt te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen, heb ik mijn twijfel eens neergelegd bij een gerenommeerd statisticus, maar helaas heb ik tot op heden nog steeds geen reactie mogen ontvangen. Of ik heb een stomme vraag gesteld, of ik sla de spijker op z’n kop!

In afwachting op een antwoord, ben ik me ook eens gaan verdiepen in de verdeling van de restzetels en hoe democratisch die nu eigenlijk zijn? Met data uit het “Proces-verbaal van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023 Model P22-1”, te vinden op de website van de Kiesraad, heb ik in kaart gebracht hoe dat zit met die restzetels. Uiteindelijk waren er deze keer in totaal 10 restzetels te verdelen, waarvan maar liefst drie partijen er twee zetels van toebedeeld hebben gekregen. Dat waren de PVV, van 35 naar 37 zetels, GL/PvdA van 23 naar 25 en de VVD van 22 naar 24 zetels.

Hoe ontstaan restzetels?

Het aantal restzetels is een totale optelling van alle deelzetels, het decimale getal achter het behaalde zetelaantal. Dus, als een partij bijvoorbeeld 12,85 zetels haalt, dan zijn dat 12 volle zetels en 0,85 deelzetels. De methode die men bij de verdeling van restzetels toepast, noemt men “de methode van de grootste gemiddelden”. Deze methode wordt toegepast bij de Eerste- en Tweede Kamerverkiezingen en bij Gemeenteraadsverkiezingen bij gemeenten met 19 en meer gemeenteraadszetels. Voor hen die willen weten hoe deze methode precies werkt, deze is ook te vinden op de website van de Kiesraad en Wikipedia.

Als een partij de eerste restzetel krijgt toebedeeld, dan wordt het aantal stemmen van de decimale deelzetel aangevuld met de stemmen van andere partijen tot aan de kiesdeler. Krijgt een partij een tweede restzetel, dan bestaat die tweede zetel volledig uit stemmen van kiezers uitgebracht op een andere partij. Zes van de tien restzetels gingen deze keer dus naar drie grote partijen. Feitelijk komt het dus hierop neer, dat de verdeling van restzetels voornamelijk bestaat uit het overhevelen van stemmen van de ene naar een andere partij. Als je dit weet, dan zijn restzetels toch eigenlijk wel een heel vreemd en ondemocratisch fenomeen binnen ons Democratisch stelsel.

Even los van enige politieke voorkeur, neem ik de PVV als voorbeeld. De PVV kreeg in totaal 2.450.855 stemmen, dat is goed voor 35,24 zetels. Dat zijn dus 35 volle zetels en 0,24 deelzetels. Uiteindelijk kwam de PVV door de verdeling van de restzetels op een totaal van 37 zetels uit. Omdat voor zevenendertig zetels, 37 maal de kiesdeler van 69.551 stemmen nodig zijn, komt het totaal aantal stemmen die de PVV toebedeeld heeft gekregen uit op 2.573.387 stemmen. Als je van dat stemmenaantal de werkelijk behaalde stemmen van 2.450.855 PVV stemmers aftrekt, dan heeft de PVV dus door de verdeling van de restzetels 122.532 stemmen gekregen van kiezers die feitelijk op een andere partij hebben gestemd. Er zijn dus 122.535 mensen, stemmen van kiezers die bewust en misschien wel met de overtuiging “nooit Wilders”, niet een hokje van de PVV hebben roodgemaakt, maar waarvan hun stem toch naar de PVV is gegaan. Bewust en zonder enige intentie hebben zij niet op de PVV gestemd, maar toch is hun stem, weliswaar indirect, terechtgekomen bij Wilders. Hetzelfde geldt natuurlijk voor GL/ PvdA, zij kregen 95.545 stemmen van kiezers die misschien wel dachten ”nooit Timmermans” en de VVD kreeg er 79.708 van die stemmen bij. Bij de verdeling van de 10 restzetels zijn er in totaal 368.489 stemmen, dat zijn 5,3 zetels, overgeheveld van de partijen die geen restzetel hebben gekregen naar de partijen die wel een restzetel hebben gekregen. Vooral de kleine partijen, zoals 50Plus met 51.043 stemmen, BVNL met 52.913 stemmen, BIJ1 met 44.253 stemmen, FVD met 24.310 stemmen, etc. hebben hun stemmen door de verdeling van de restzetels zien verdampen naar andere partijen.
 
Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar wat mij betreft is het niet echt democratisch, zeker als je bedenkt dat het gaat om stemmen van partijen die een totaal andere visie hebben op de maatschappij en daardoor totaal anders denken en totaal andere dingen nastreven.
 
Naast deze methode, is er ook nog de methode van “de grootste overschotten”. Deze methode past men toe bij gemeenteraadsverkiezingen bij gemeenten met 18 zetels en minder. Net als bij de 2e Kamerverkiezingen berekent men eerst de volle zetels. Vervolgens verdeelt men de restzetels over de partijen met de grootste overschotten, dus die met de hoogste decimale deelzetels, totdat de restzetels op zijn. Voordeel hiervan is, dat een partij nooit meer dan 1 restzetel kan krijgen en er dus minder stemmen van de ene naar de andere partij verhuizen. Nadeel is daarentegen dat er meer partijen, met name kleinere partijen een zetel kunnen bemachtigen, waardoor er een versplintering van het bestuur optreedt. Zou je deze methode bij grote besturen, zoals de 2e Kamerverkiezingen toepassen, dan ontstaat er een nog grotere versplintering.
 
Een inventieve oplossing zou wat mij betreft zijn, om de restzetels helemaal niet te verdelen. Bij de uitslag van de laatste verkiezingen zou dat inhouden dat de 2e Kamer de komende 4 jaar bestaat uit 150 – 10 restzetels = 140 Kamerleden. De meerderheid van een coalitie ligt dan uiteraard niet op 76, maar op 71 zetels. Uitgangspunt bij de berekening van de kiesdeler is dan, dat er maximaal 150 zetels beschikbaar zijn. Met andere woorden, voor het vaststellen van de kiesdeler hanteert men wel gewoon 150 zetels, maar het aantal werkelijk bezette zetels is dan variabel. Voordeel hiervan is, dat er totaal geen overheveling van stemmen meer plaatsvindt, nadeel is, dat de stemmen, bij de laatste verkiezingen 695.000 stemmen, wel zijn meegenomen zijn bij het bepalen van de kiesdeler, en in het geheel wel bepalend zijn voor het eindresultaat, maar dat ze in de definitieve uitslag niet meer echt meetellen. Bij deelname van 26 partijen, zoals bij de laatste verkiezingen, gaat het dan om gemiddeld 26.731 stemmen per partij. Bijkomend voordeel is wel, dat door te gaan stemmen, dus bij een hogere opkomst, een partij meer volle zetels kan behalen. Feitelijk creëer je een kiesdrempel van 1 zetel en moet iedere partij de deelzetel als verlies pakken, maar het allerbelangrijkste is, dat de stem van alle kiezers wordt gerespecteerd, zoals het in een democratie betaamt!
 
Wie gaat ons regeren?
 
Dan ook nog even mijn toekomstvisie op basis van de uitslag van de verkiezingen. Eerlijke verkiezingen of niet, democratische verdeling van restzetels of niet, er ligt nu een verkiezingsuitslag waarop men gaat bouwen. Nou ja bouwen, de VVD heeft zich al afgemeld, omdat Rutte zo graag naar de NAVO wil. De VVD heeft het cement voor het Formatiebouwwerk over rechts al zo dun gemaakt, dat er nooit meer sprake kan zijn van een hecht bouwwerk. Men is aan het praten, maar als de bouwstenen er komen, zullen ze zo los op elkaar komen te staan, dat het bouwwerk bij het minste geringste geschil direct in elkaar stort. Daarnaast acteert iedereen voor de bühne, omdat geen enkele deelnemende partij de intentie heeft om met, maar nog erger, onder de leiding van Wilders te regeren. Maar ook Wilders weet dat deze poppenkast geen enkele kans van slagen heeft en dat hij aan een dood paard staat te trekken.
 
Alhoewel, alles is mogelijk, want ook aan de PVV ben ik het afgelopen jaar gaan twijfelen. Mijn vertrouwen in Wilders is weg, omdat hij zijn corebusiness, de Islam en niet westerse vluchtelingen, heeft ingeleverd terwijl deze aan de basis staan van alle problemen in dit land. Hij is gaan draaien om de andere partijen te behagen en wint dan plots ook nog de verkiezingen.
 
Verrassend of doorgestoken kaart? Want, steeds meer krijg ik het idee dat ook zijn intenties niet meer bij de Nederlandse burger liggen en dat hij onderdeel is geworden van het Haagse schimmenspel. Gelijk na zijn grote winst kreeg ik argwaan, politiek is namelijk tot op het bot verrot, er is altijd een dubbele bodem.
 
Om eerlijk te zijn, werd na de verkiezingsuitslag mijn complottheorie, zoals ik die in mijn stukje “Timmermans geeft Nederland de doodsteek” heb beschreven, bevestigd. Deze bevestiging was niet bijmij opgekomen als GL/ PvdA niet de tweede partij van het land was geworden en dat het politieke spectrum ter linkerzijde, dus GL/ PvdA, VVD, NSC en D66, niet aan een meerderheid had kunnen komen.
 
Mijn eerste ingeving was dan ook, dat de overweldigende winst van de PVV een tactische zet is om het protest en de ontevredenheid die onder het Volk als een veenbrand aanwezig is, te temperen en onder controle te houden. Deze formatie gaat lang duren en er komt helemaal geen Kabinet Wilders. Deze formatie gaat lang duren, niet omdat het politiek zo moeilijk is, maar om de overtuiging dat een kabinet met Wilders onmogelijk is, bij het volk te laten indalen. Wilders gaat alle schuld krijgen van het mislukken van de Formatie, om vervolgens het Formatiestokje over te dragen aan Timmermans, lijsttrekker van de tweede partij van het land. Hij zal binnen de kortste keren een links Kabinet in elkaar timmermansen, om vervolgens zijn overvolle Klimaatagenda over Nederland uit te storten. De massa zal verder slapen en gedwee volgen. Van Klimaat en Stikstof tot de afbraak van de Zorg en het openhouden van de grenzen, kortom het verarmen, in plaats van het omarmen van Nederland, zal in een nog sneller tempo worden uitgevoerd. Al die onderwerpen zijn namelijk verdienmodellen geworden waar honderden miljarden in omgaan. En, zoals u inmiddels weet, geld, positie en macht, gaat boven elk ander belang, dus ook boven die van ons, de burgers. De enige logica die men in de politiek kent en hanteert is geld en geld staat voor hen gelijk aan macht. Ook ongekozen organisaties, zoals het WEF, de WHO en de EU blijven, met de “onschuldige” Omzigt voorop, gewoon hun wil opleggen en achter de schermen meeregeren om ons op de knieën te krijgen.
 
Het gevolg van dit alles is, dat Rutte gewoon naar de NAVO gaat en dat Nederland de doodsteek krijgt. Rutte regeert en heerst met zijn demissionaire kabinet gewoon door om de trein met het verwoestende beleid op gang te houden. Wij denken wel dat we een andere treinbestuurder hebben gekozen, maar we gaan bedrogen uitkomen. De trein waarin wij zitten dendert gewoon door richting de totale vernietiging. Alleen de wakkere treinreizigers, waaronder voornamelijk Wappies, zien de afgrond naderen en blijven schreeuwen, aan de noodrem trekken of springen uit de rijdende trein, terwijl de andere passagiers gehypnotiseerd en wezenloos voor zich uit blijven staren.
 
Dus zolang het nodig is, houdt Timmermans zich koest en wacht hij geduldig zijn momentum af. Hij weet dat hij zijn positie als leider van Nederland, zoals afgesproken, gewoon gaat innemen. Hij gaat plaatsnemen in het kantoor van zijn Sloopbedrijf, gevestigd in het Torentje te Den Haag.

Waar het elke keer weer op neer komt, is dat de massa maar niet wil inzien, dat onze Volksvertegenwoordigers het niet goed met ons voor hebben, dat zij, net als ten tijde van Covid19, openlijk worden belazerd, genaaid, gemanipuleerd en misleid.
 
Op dit moment zitten we in een FORMATIE en het zal duidelijk zijn, dat ik hier niet positief over ben. Zelfs als de PVV gaat regeren, gaat er niets drastisch veranderen, er zullen dan ook heel veel kiezers teleurgesteld gaan worden. Wat gaan zij doen, als het onverwachte werkelijkheid wordt? Wie het weet, mag het zeggen!
 
Laat de raderen draaien!

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties
Kruip aan de bar en klets mee over dit artikel.

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.