Esther van Fenema en Willeke Slingerland; “Corruptie en Polderen is alles onderling regelen”

2e van links, Willeke Slingerland; 3e van links, Michiel van Hulten (corruptie specialist en voormalig staatssecretaris)


Willeke Slingerland is verbonden aan Saxion waar zij sinds september 2009 promotieonderzoek naar netwerkcorruptie doet. Zij onderzoekt hoe sociale netwerken kunnen verworden tot corruptie en de worsteling van de  maatschappij met de morele en juridische beoordeling van deze netwerkcorruptie. Haar onderzoek resulteert in concrete aanbevelingen voor de praktijk. Naast haar promotieonderzoek is Willeke betrokken bij tal van nationale en internationale projecten die nauw aansluiten bij haar onderzoek. In dit kader heeft zij als hoofdonderzoeker, in opdracht van Transparency International het onderzoek naar het Nederlandse Nationaal Integriteitssysteem uitgevoerd.
Vanaf januari 2016 gaat Willeke als interviewer aan de slag voor Café Weltschmerz.
Het gesprek gaat over de achtergronden van corruptie, het ontstaan van nieuwe netwerken en de beïnvloeding op politieke- en organisatiestructuren.
 

Podcast

 

Help Café Weltschmerz met een donatie;
NL23 TRIO 0390 4379 13

 
Vervolg; Lees meer knop
00:24 INTRODUCTIE
01:12 ” Het Poldermodel werkt corruptie in de hand”
03:50 “Je hebt de individuele cases zoals Ton Hooimaijers en Van Reij, maar het gaat veel meer om de onderliggende grote sociale netwerken. Niet twee stoute meneren, maar de grote netwerken waarbinnen corruptie woekert is van belang. We zijn te veel gewend de kopstukken op te pakken, maar het patroon en de structuur daarachter, daar doen we niets mee.”
06:00 “We kijken steeds naar personen en rechtspersonen, maar daar waar deze samenkomen is voor ons een blinde vlek. Als je ziet wat er in Roermond gebeurd is, is het unfair om de persoon van Van Reij alleen aan te spreken.”
08:25 “De elitenetwerken bestaan uit vertegenwoordigers van diverse sectoren. Die netwerken zijn sociaal kapitaal, maar het wordt corruptie als je stelselmatig mensen of groepen uitsluit. Je ziet het ondermijnen van aanbestedingen en politieke benoemingen. Dat is onacceptabel.”
09:12 “Het is kenmerkend voor onze cultuur dat we er niet over willen praten. Zelfs als we het blootleggen doen we er niets mee. Er ligt een taboe om elkaar aan te spreken over integriteitskwesties.”
10:10 “Politici doen uitspraken maar durven er nooit op terug te komen, of te zeggen; “ik weet het even niet, ik zit met een dilemma”. Wij waarderen onvoldoende dat mensen die zich kwetsbaar opstellen.”
10:35 “De essentie van Polderen is, dat we alles onderling regelen. We zijn niet gewend elkaar aan te spreken op gedrag.”
11:40  “Er zijn tal van mogelijkheden om goodwill te kweken, maar op het moment dat je er niet eerlijk over bent en anderen daardoor de boot missen, dan ben je op de glijdende schaal van corruptie bezig.”
12:07 “Het sleutelwoord bij corruptie is wederkerigheid in groot georganiseerd verband.”
15:00 “De data van Transparency International voor samenstelling van de Corruptie perceptie index geloof ik niet zo. Er is tussen landen geen eenduidige perceptie over wat corruptie nu werkelijk is. Bovendien worden uitsluiten zakenmannen geïnterviewd en geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Je kan niet alles op een hoop gooien.”
16:39 “Het is desastreus voor de geloofwaardigheid dat de politiek een elitair clubje lijkt wat uitsluitend politiek voor zichzelf bedrijft. Je ziet dan dat de informele structuur dwars door de formele processen gaan.”
17:49 “Conclusie; onze samenleving is in netwerken onder het wateroppervlak georganiseerd, terwijl wij denken (geloven) dat er nog een oude hiërarchische structuur is. dat is enorm riskant, omdat het corruptie in de hand werkt en omdat we ons daarvan onvoldoende bewust zijn.”
18:30 “Mensen gaan niet meer naar een Bowlingclub maar gaan met vrienden Bowlen. Het zijn juist die nieuwe structuren waar we geen passend moreel kader voor hebben. De morele kaders waren vroeger vooral gekoppeld aan het individu en organisaties.”
19:48 ” In 2012 heb ik het Nationaal Nederlands Integriteitssysteem in kaart gebracht. Wat zijn de pilaren in onze samenleving en wat doen zij om corruptie tegen te gaan? 13 sectoren in de samenleving w.o.: de 2e kamer, de media, de regering, het bedrijfsleven. Omdat het een systeem is moet je met elkaar de corruptie uit kunnen bannen. Er blijkt dan wel beleid maar er vindt geen kennisuitwisseling plaats om goed te kunnen monitoren.”
27:05 “Ik ben er wel achter gekomen dat netwerkcorruptie de oorzaak is van veel ellende in de wereld. Het zit niet in die belachelijke voorbeelden van wederkerigheid over cadeautjes, maar meer met welke petten ben je actief in de samenleving en hoe combineer je die petten?”
Conclusie; omarm kwetsbaarheid en worstel met je moreel besef!
29:25 NAGESPREK
Meer oog voor de internationale netwerken. Voorbeeld de FIFA affaire, maar ook de Volkswagen cases. Alle huidige politici hebben in de board gezeten van dat bedrijf. Hoe moet je dan zo’n bedrijf monitoren?
33:24 EINDE

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Abonneer
Laat het weten als er
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.