Nederlands Congres Volksgezondheid (6 afl.); Jaarbeurs 10 April 2018

Deze serie van 6 gesprekken werd opgenomen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid op 10 april 2018. De redactie, de selectie van de gasten en interviewers werd in samenwerking tussen Café Weltschmerz en Thomas Plogch, directeur van NPHF – Federatie voor gezondheid, bepaald. Disclaimer: Dit is een gesponsorde aflevering door Studio Weltschmerz, waarbinnen maatschappelijke transitie en samenhangende innovatie’s in Nederland besproken worden. De opbrengsten van deze afleveringen komen ten goede aan het onafhankelijke kanaal; Café Weltschmerz.

Mikkel Hofstee was bankier voor de ABN-AMRO in Londen. Na zeven jaar twijfelde hij aan zijn carrière in de financiële sector. De omgeving van het grote geld vond hij te verleidelijk en paste hem niet. In 2002 richtte hij met zijn zwager en een vriend, Lifeguard op. Vitaliteit, als basis voor bedrijfsresultaat was de centrale gedachte. Lifeguard helpt organisaties vitaler te worden om zo duurzaam beter te presteren. Met betrokken medewerkers, effectieve leiders, meer productiviteit en klantgerichtheid, minder verzuim, uitval en kosten. In dit gesprek de visie van een ondernemer over de vitaliteit van werkend Nederland

Hoe krijgen we die enorme doelgroep met een slechte leefstijl gezonder? Als de leefstijl in de samenleving wordt aangepast, zal men gezonder zijn en kunnen de medische kosten omlaag.
Karen van Ruiten is directeur van de organisatie; Alles is gezondheid… is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Wat kan de creatieve industrie bijdragen in de gezondheidszorg? “Innovatie is een spel tussen systeem en technologie, en aan het eind wint creativiteit”. Creativiteit is de sleutel bij de voortschrijdende technologie en de heersende systemen.

Walter Amerika is sinds november 2014 Connector in Chief bij U CREATE, het Centre of Expertise voor Future Health Design in Utrecht. U CREATE is opgericht door de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, in samenwerking met UMC Utrecht, Rabobank en Ordina. Door middel van innovatieversnelling, kennisontwikkeling en talentpromotie, ondersteund het centrum zorg- en creatieve professionals om te werken aan nieuwe of verbeterde producten, diensten en ervaringen. Altijd ontwikkeld vanuit het perspectief en het belang van de patiënt, de burger of de zorgconsument. Dat doen ze in de regio Utrecht, als kwartiermaker in de City Deal Health Hub en het regionale programma voor betere zelfzorg Uzelf, maar ook landelijk met de topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health. Internationaal maken ze zich hard voor de exportwaarde van toegepaste creativiteit in de zorg onder de naam Dutch Health Design.


Lea Boumeester is voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA en sinds 1 juli 2017 directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie. Volgens Bouwmeester biedt deze functie haar de kans om met nieuwe energie werk te maken van vernieuwing van de zorg. Volgens de laatste officiële cijfers van het RIVM hebben 5,3 miljoen Nederlanders minstens één chronische aandoening, een derde van de bevolking. Dat percentage zal de komende jaren blijven groeien, met name door onze leefstijl en door vergrijzing. Van de 5,3 hebben 1 miljoen mensen diabetes, waarvan 90 procent type 2. Nog eens zo’n 750.000 hebben een hoog risico om diabetes type 2 te krijgen. Van hen krijgt een derde binnen 6 jaar ook daadwerkelijk die diagnose te horen.

20% van de bevolking heeft geen financiële reserve, 20% heeft onvoldoende reserve voor tegenvallers.
CBS definitie van armoede is het sociaal wettelijk minimum. Een andere definitie is of dat sociaal wettelijk minimum voldoende is zaken aan te schaffen die noodzakelijk zijn om op een enigszins beschaafde manier rond te komen. Is armoede een oplosbare zaak of moeten we er mee leven? Volgens Van Geuns is dit een politieke herverdelingsvraag.
Dr. Roeland van Geuns (1954) was begin jaren 80 medeoprichter van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord. Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid.

Hugo Backx is sinds 1 februari 2014 directeur van GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland is de landelijke Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland en de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD’en en GHOR-bureau.
Hugo Backx: “De preventieve kracht van veiligheid en publieke gezondheid is belangrijk, vooral in het sociale domein. Zeker als je kijkt naar het enorme nieuwe taakveld waar gemeenten en burgers mee te maken hebben, overigens een gewenste ontwikkeling. Ik wil graag mijn ervaring en expertise inbrengen om op landelijk niveau voor de GGD’en en GHOR-organisaties een traject uit te zetten dat in de hele samenleving effect heeft”.
Bij de vereniging staan de kernwaarden maatschappelijke betrokkenheid en pro activiteit voorop. De werkvelden publieke gezondheid en veiligheid bieden samen de juiste perspectieven om deze waarden te kunnen realiseren. Van sociaal tot fysiek beschermen en landelijke ondersteuning bieden aan de kansen voor GGD’en/gemeenten en GHOR-regio’s zijn de voornaamste werkzaamheden. Backx heeft een zelfde proces in zijn regio meegemaakt met de Dichtbij-visie. De belangrijkste doelstelling was het eenduidiger beleggen van de relatie tussen preventie en gemeenten.

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]

Logo
Ons nieuws en interviews worden mogelijk gemaakt door onze leden. Help ons mee en word ook lid!
Word stamgast
Al vanaf €10 p/m
Reacties

Lees onze huisregels ook even. Wilt u ook meediscussiëren maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan en geniet van alle voordelen.

Comments are closed here.

Logo
Meediscussiëren? Word lid!
Alleen als lid kun je reageren op artikelen. Word lid, wees onderdeel van de discussie en geniet van vele andere voordelen!
De nieuwsbrief met nieuws dat je nergens anders leest.