De politieke Islam en het College van de Rechten van de Mens; Elisabeth Hunyadi en Tanya Hoogwerf

Een Rotterdamse politieagente die verlangde om tijdens haar werk een hoofddoek te mogen dragen in combinatie met haar politie-uniform, heeft van het 'College van de Rechten van de Mens' gelijk gekregen.

De vraag in deze aflevering is of het college zich voor het karretje van de politieke islam heeft laten spannen? Op de politieambtenaar is de ‘Gedragscode lifestyle-neutraliteit’ van toepassing. Die houdt in dat ieder zichtbaar en herkenbaar teken van o.a.(levens)overtuiging, religie, politieke overtuiging, verboden is. Dit is nodig voor de neutrale, onpersoonlijke en uniforme uitstraling van gezag door de politie. Ook is dit nodig voor de veiligheid van de politieambtenaar, aldus de het korps.

Het dragen van een hoofddoek is volgens het college een religieuze uiting en de Nationale Politie maakt jegens de vrouw een verboden onderscheid op grond van godsdienst.

Tanya Hoogwerf, gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam heeft aan de bel getrokken. Zij vindt dat over zo'n maatschappelijk beladen onderwerp beter nagedacht moet worden over de impact voor de samenleving. "Het college moet wel beter weten waarover zij praat. De politie heeft een geweldsmonopolie en daarmee is de neutraliteit binnen dat uniform van groot belang"; stelt zij.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De verdwijning van de rechtstaat; Arno Wellens en Sven Hulleman

Nederland wordt niet steeds veiliger zoals de overheid ons wil laten geloven, maar integendeel, het wordt versneld onveiliger.
Uit statistieken van de overheid blijkt dat er minder misdaad wordt gepleegd. Ondanks het feit dat de misdaad in de periode 1999 t/m 2004 enorm blijkt te stijgen, komen de ministers Donner en Zalm met enorme bezuinigingen op politie en justitie.
De misdaadcijfers laten dan opmerkelijk genoeg een snelle daling laten zien. De verklaring die de overheid daarvoor heeft is dat Nederland veiliger wordt. Logisch, stelt de overheid, want misdaden worden gepleegd door jonge mannen en omdat Nederland vergrijst wordt ook de populatie jonge mannen kleiner. Een absurde generalisatie die niet klopt. Er blijkt uit de cijfers geen correlatie te bestaan tussen de afnamevolume van jonge mannen met de afname van de misdaad. Dat de overheid ons wil laten geloven dat Nederland veiliger wordt heeft vooral te maken met de wens om buiten het gezichtsveld van de burgers te kunnen bezuinigen op politie en justitie.
 Dit gesprek is mede mogelijk gemaakt door Joost van Wijhe.
  

Paul Buitink met Kees De Kort; kwetsbaarheid van het financieel stelsel

Financieel econoom Paul Buitink in gesprek met macro econoom Kees de Kort. De Kort schets in simpele termen wat er mis was met de economie vooraf aan de crisis in 2008, hoe de toezichthouders vervolgens faalden en waarom er vooral bij het "herstel" met foute analyses verkeerde oplossingen werden ingezet. De Kort stelt:"De crisis was niet door vraaguitval ontstaan, maar door een te grote schuldenopbouw. De analyse van de crisis klopte daarmee niet. Als je door de schulden in de problemen komt, kom je door meer schulden dus ook in grotere problemen. Omdat de rente kunstmatig laag wordt gehouden is het makkelijker om die schulden te herfinancieren, maar het is geen oplossing! We komen op termijn dieper in de problemen".


Podcast

Help Café Weltschmerz met een donatie;
NL23 TRIO 0390 4379 13

Stuur vragen over dit onderwerp naar mail@cafeweltschmerz.nl

Lees meer