Het schimmige van geldcreatie; Willem Middelkoop en Martijn Jeroen vd Linden

Slechts 3% van de totale geldomloop wordt door de DNB in omloop gebracht.

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

ANP ARCHIEFFOTO/ROBIN UTRECHT

Martijn Jeroen van der Linden is bedrijfseconoom en als onderzoeker, activist en initiator op zoek naar nieuwe economische systemen. Momenteel promoveert hij aan de TU Delft op de vraag wat de juiste rol van geld in de maatschappij zou moeten zijn. Daarnaast is hij betrokken bij onder andere de Stichting Ons Geld, De Grote Transitie en Casco Projects.

Van der Linden heeft enkele jaren in Londen gewerkt als Trader en verbaasde zich over de enorme hoeveelheid geld wat beschikbaar bleek te zijn. Traders kunnen bij banken ook veel makkelijker aan grote leningen komen dan ondernemers uit de reële economie. Dat leidt volgens Van der Linden tot bubbels.

Geld heeft volgens Van der Linden 3 essentiële functies: als ruilmiddel, als middel om te investeren en als een manier om belasting te betalen. Veel economie boeken voor het middelbaar en hoger onderwijs leggen het geldscheppen verkeerd uit. Banken worden daarin afgeschilderd tot een financieel intermediair. In de praktijk gaat dat door middel van een wederzijdse schuldaanvaarding. De bank creëert in haar boekhouding het bedrag en leent dat dan uit. Slechts 3% van de totale geldomloop wordt door de De Nederlandse Bank in omloop gebracht. Het feit dat er door de DNB en banken geen openheid wordt gegeven over het systeem van geldcreatie lijkt te betekenen dat er andere grote belangen zijn om het schimmig te houden.


Bestuurlijke lafheid in Zaanstad; Esther van Fenema en Juliëtte Rot

Politici die wel beleid maken, geen verantwoordelijkheid nemen en bij problemen wegkijken.

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Juliëtte Rot is gemeenteraadslid voor Democratisch Zaanstad. Zij is sinds september 2016 als enige uit het college de strijd aangegaan met een groep reljongeren.

Nu wordt zij bedreigd, bespuugd, uitgekotst en in de steek gelaten door haar politieke collega’s, omdat ze streed tegen reljongeren en daarmee de bestuurlijke lafheid van de gemeente Zaanstad blootlegde. Zij moet nu permanent beveiligd worden .

Het begon met een brandbrief van een groep bewoners aan het college waarin om hulp gevraagd werd. Deze reageerde niet. Daarop volgde een artikel in het Noord Hollands Dagblad met opnieuw roep aan het college om hulp. Er werden ramen ingegooid, muren beklad, bewoners belaagd, geïntimideerd en bedreigd. Ook toen werd door het college nog niet gereageerd.

Rot, die zelf ook buurtbewoner is heeft toen stappen gezet waardoor de problematiek nationaal groot aandacht kreeg. Haar optreden in de media heeft inmiddels grote gevolgen voor hij veiligheid.

Rot heeft een probleem zichtbaar gemaakt wat in de hele samenleving terug te vinden is; politici die wel beleid maken, geen verantwoordelijkheid nemen en bij problemen wegkijken.


Marketing-communicatie in de politiek; Hans Siepel en Hein van Meeteren.

De partij als brand, de kiezer als consument en het electoraat als markt met het verkiezingsprogramma als product. Maar hoe succesvol is het eigenlijk?

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Hein van Meeteren was tot 2009 D'66 politicus en is mediator, docent journalistiek, communicatie adviseur en schrijver van het Manifest "Een partijloze democratie". Hans Siepel praat met hem over de communicatie in de politiek.

De orde van advocaten hielden de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen tegen het licht. Vijf partijen doen voorstellen die in strijd zijn of staan op gespannen voet met de rechtsstaat. Wat zegt dat over de moraliteit van het politiek leiderschap? Volgens Van Meeteren hebben de politieke voormannen vooral last van bewustzijnsvernauwing door o.a. paniek en narcisme. Het is daarmee uitsluitend nog gefocust op haar eigen belang. Partijen zijn bedrijven geworden met een merk en willen markt (kiezers) winnen. Ze huren marketing-communicatie advies is en stellen hun product (verkiezingsprogramma) samen alsof het een zeepmiddel is. De kiezer is een consument geworden.


Zetelroof; Joost Niemöller en Geerten Waling

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Een gesprek tussen Geerten Waling en Joost Niemöller over de onzekere tijden in de politiek.

 

Een ‘zetelrover’ – het is de weinig flatteuze benaming voor een volksvertegenwoordiger die zijn partij verlaat zonder zijn zetel op te geven. Maar is het wel roof? Van wie is de parlementszetel in onze democratie? Fractieafsplitsingen in de Tweede Kamer zijn al mogelijk sinds 1917, maar juist in onze tijd komen ze vaker voor dan ooit. Het rommelt in de landelijke politiek – en het zijn de ‘zetelrovers’, zoals Wilders, Verdonk, Bontes, Van Klaveren, Kuzu, Öztürk en Monasch, die de aandacht op zich weten te vestigen.
In Zetelroof beschrijft Geerten Waling de opkomst van de parlementaire democratie en de vorming van het partijstelsel dat sinds 1917 de Nederlandse politiek domineert. Fractiediscipline en loyaliteit aan de partij zijn sindsdien op gespannen voet komen te staan met het individuele mandaat van onze volksvertegenwoordigers. Wat is de legitimiteit van de volksvertegenwoordiger? En hoeveel ruimte is er in de toekomst nog voor politieke partijen? Na honderd jaar partijmacht en fractiediscipline is het tijd voor reflectie.


Identiteit is een gevoel; Harry Starren en Majid Ibrahim

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Harry Starren in gesprek met Majid Ibrahim over Golfstaten, inreisverboden en vluchtelingen.

Majid Ibrahim heeft een bijzondere achtergrond. Kwam 34 jaar geleden naar Nederland vanuit Iraaks Koerdistan. Hij is Financieel en ICT expert en was werkzaam bij KPMG. Ibrahim werkt nu in Oman en is Managing Director van Apex. Een veeleisende en invloedrijke club. Het gaat hem goed. Maar in zijn succesvolle loopbaan is hij dezelfde maatschappelijke betrokken man gebleven. Ibrahim wordt door Starren beschreven als warm menselijk, zeer intelligent en beschikkend over een groot doorzettingsvermogen. Hij spreekt vele talen waaronder Nederlands. Het gesprek gaat over de problematiek van de golfstaten, over inreisverboden, over vluchtelingen en over de betekenis van de Koerdische zaak. Tijdens de Iraans-Iraakse oorlog verbleef Ibrahim bij toeval in Nederland. Door de oorlog kon hij als Koerd niet terugkeren naar Oman. Hij voelt zich Nederlander. Zijn kinderen hebben een Frans paspoort, zijn vrouw heeft een Libanees en Frans paspoort. Identiteit, zo stelt hij, is een gevoel.

Harry Starren is voorzitter van de Federatie Nederlandse Creatieve industrie en decaan van de Nederlandse School.

 


FVD en de opmars tegen het partijkartel; Hans Moll met Henk Otten

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Oude politieke partijen die onderling politieke afspraken maken en daarmee gezonde democratische processen in de weg staan.

 

Henk Otten is samen met Thierry Baudet oprichter van de nieuwe politieke partij Forum Voor Democratie.

Otten (1967), econoom en jurist, was werkzaam in de internationale financiële wereld o.a. in Londen en Hong Kong. Daarvoor was hij advocaat bij een gerenommeerd internationaal kantoor. Hij heeft sinds 2003 een eigen bedrijf en is actief in de media- en telecomsector. Sinds 2015 is hij penningmeester van Forum voor Democratie. Otten zal zich voor FVD met name richten op het structureel vergroten van de dynamiek in de Nederlandse economie.

Hij praat met oud NRC journalist Hans Mol over de ideeën van zijn partij over de Nederlandse politiek.

Volgens Otten maakt de FVD kans op 4 tot 6 zetels bij de komende verkiezingen. Dat baseert hij op de impact die de partij heeft binnen de sociale media.

Belangrijkste actiepunt van de FVD is, het doorbreken van het partijkartel. Oude politieke partijen die onderling politieke afspraken maken en daarmee gezonde democratische processen in de weg staan. FVD wil als aanvulling op de parlementaire democratie, bindende referenda als correctiemechanisme tegen beslissingen genomen door het partijkartel.


Wat doet Ewald Engelen als hij premier wordt?; Hans Hillen en Ewald Engelen

De gesprekken van Café Weltschmerz zijn opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Ewald Engelen; Een boze econoom, met grote zorgen.

"Alle economen inclusief de Nederlandse Bank zijn het er over eens dat de enorme schuldaanwas de Nederlandse economie kwetsbaar maakt."

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen stelt zich verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart worden gehouden. Hij staat op de tiende plaats van de Partij voor de Dieren. Dat lijkt geen verkiesbare plek. Oud minister van defensie en journalist Hans Hillen stelt toch de vraag; wat doet Ewald Engelen als hij premier van Nederland wordt?

Als eerste de enorme hypotheekberg afbouwen. Het fiscale systeem, dat financiering met vreemd vermogen enorm stimuleert moet volgens Engelen vermindert worden. Niet door full reserve banking of van geldcreatie een publieke functie maken. Maar met een aantal interventies kunnen volgens Engelen de schuldenlast eenvoudig worden teruggebracht:
a. Afscheid nemen van het leenstelsel voor de basisbeurs, want dat leidt op jonge leeftijd tot het aangaan en gewennen van schulden.
b. De fiscaal stimulering van eigen woningbezit stoppen. 30/40% eigen woning is in enkele decennia gegroeid naar 40/55%.
c. Ook bedrijven worden uitgenodigd zich vreemd te financieren met schulden omdat de rentelasten aftrekbaar zijn van de winst.


Politiek en de ambtelijke macht; Hans Moll en Patrick Overeem

Wordt de PVV weggehouden van de ambtelijke macht of willen topambtenaren niet openlijk een carrière via het PVV lidmaatschap?

Overeem; “Veel mensen vinden dat de PVV zichzelf buitenspel heeft gezet door niet rechtsstatelijke voorstellen te doen, waardoor carrière maken via de PVV weerstand oproept.”

Aanleiding voor dit gesprek is een artikel in het FD, waarin de optie werd besproken van een regering met de PVV. Centraal staat daarbij de vraag, wat dit gaat betekenen voor een groot leger van hogere ambtenaren. Wat betekend dat voor de loyaliteit van de ambtenbaren?

Patrick Overeem is gepromoveerd op de verhoudingen tussen de politiek en de ambtenaren. Overeem is universitair docent, gespecialiseerd in politieke theorieën. Tevens is hij coördinator voor Politicologie bij de bacheloropleiding Philosophy, Politics, Economics (PPE).
Hij werkte aan de Universiteit Leiden, waar hij promoveerde (2010) op een proefschrift over constitutionele argumenten voor de tweedeling tussen politiek en bestuur in moderne staten. Hij studeerde Politicologie (2002, cum laude) en Bestuurskunde (2003) in Leiden.

Hij vindt de vraag wat hypothetisch omdat naar zijn idee de PVV een uitermate kleine kans maakt in de regering te komen. De vraag is of de PVV zelf wel in de regering wil. Wilders zou volgens Overeem goede redenen hebben om dat niet te willen. Daarnaast zijn er inmiddels geen partijen meer die met de PVV willen regeren.

Belangrijk is de verantwoordelijkheid van de ambtenaren ten aanzien van de politiek. Er is een eeuwige spanning tussen die twee, wat ingebouwd is in ons bestel. Er bestaat een scheiding tussen de uitvoerende en wetgevende macht. De ambtenaren vallen onder geen van beide machten. Dat ambtenaren daarmee behoren tot de 4e macht is volgens Overeen onterecht omdat zij altijd ondergeschikt zijn aan de onderliggende machten. Ambtenaren kunnen doen wat ze willen, hebben wel macht en invloed, maar hebben niet de autoriteit of gezag. Er is een groei van de ambtelijke macht. Sinds de 19e eeuw zijn de ambtelijke organisaties enorm toegenomen in aantal en omvang. Overheden hebben extra taken op zich genomen. Het afslanken van de overheid sinds de jaren ‘80 is uiterst marginaal gebleken. Dat levert zeker machtsvragen op, want de ambtelijke invloed is sterk. Topambtenaren en burgemeesters kennen een politieke benoeming. De grote middenpartijen hebben hun eigen mensen op die posities en houden lijstjes bij wie er aan de beurt is. Er zijn daarmee weinig partijloze ambtenaren op topposities.

Wordt de PVV weggehouden van die macht of willen topambtenaren niet openlijk een carrière via het PVV lidmaatschap? Veel mensen vinden dat de PVV zichzelf buitenspel heeft gezet door niet rechtsstatelijke voorstellen te doen, waardoor carrière maken via de PVV weerstand oproept.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13


Het verschijnsel Trump en de politieke elite; Geerten Waling, Hans van der Jagt, Afshin Ellian

"De representatieve democratie werkt, mits de uitkomst ons bevalt!"

 

Afshin Ellian stelt dat de politieke establishment haar geloofwaardigheid verspeeld heeft door van zichzelf een banenmachine te hebben gemaakt, wat terug te vinden is in alle sectoren van de samenleving. "De lakeien dienen de macht, maar de macht zelf is inmiddels aan het wankelen. Een gevaarlijke situatie!"

Dit gesprek gaat over het establishment in Nederland en Amerika. De stelling is, dat het politieke establishment het verschijnsel "Trump" aan zichzelf te danken heeft. Vergelijking wordt gemaakt met de Franse revolutie. Trump ontwikkeld een nieuwe elite.
Aan tafel zitten:

Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. In 2005 werd hij hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

Hans van der Jagt (1984) is historicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en docent Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en de relatie tussen christendom en islam.

Geerten Waling (1986) is historicus en publicist. Op 16 februari 2017 verschijnt zijn nieuwste boek Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer, 1917-2017 (Nijmegen: Vantilt).
Sinds 2015 is Waling postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden, bij zowel het Instituut voor Publiekrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) als het Instituut voor Politieke Wetenschap (Faculteit der Sociale Wetenschappen). In die hoedanigheid is hij ook coördinator van het interdisciplinaire profileringsgebied Politieke Legitimiteit van de Universiteit Leiden.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13


Anders kijken naar gezondheid; Harry Starren en Kete Kervezee

"Je hoeft niet te gaan liggen voor je gevallen bent!"

 

Kete Kervezee; "Spreek mensen vooral aan op hun functioneren, waar hun veerkracht ligt en geef ze daarover hun eigen regie. Je ziet dat we allemaal ouder worden, maar de groei binnen de bevolking wordt smaller waardoor we ook een arbeidsmarkt probleem krijgen en in dat verlengde een zorgleveringsprobleem. Als je niet uitkijkt moet de ene helft van Nederland, de andere helft van Nederland zorg gaan verlenen. De mens is meer dan zijn fysieke gezondheid. Er is ook sprake van veerkracht en mentale kracht."

Kervezee is voorzitter van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Deze commissie gaat over de vraag hoe we de zorgberoepen moet opleiden voor de toekomst. Volgens Kervezee moet de gezondheidszorg pluriformer, meer op maat en meer oog krijgen voor de mens achter de ziekte.

Zij begon haar loopbaan als docent in het hoger onderwijs en zou verscheidene functies in het onderwijsveld uitoefenen. Na een aantal hoge managementfuncties - van 2001 tot 2007 was ze inspecteur-generaal van het Onderwijs - werd Kervezee in maart 2008 benoemd tot voorzitter van de toen kersverse PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs in Nederland. Naast haar vele functies in het onderwijs is Kervezee toezichthouder geweest bij diverse organisaties, waaronder ggz-instelling Altrecht.

Drs. Harry Starren is schrijver en voormalig docent. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en politicologie/bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Starren was gedurende 15 jaar Algemeen directeur van VNO-NCW opleidingscentrum De Baak, marktleider in management- en Leiderschapstrainingen. Sinds zijn vertrek is Starren onder andere voorzitter van de federatie van de Nederlandse creatieve industrie, bestuurslid van De Groene Zaak, lid Raad van Advies New Venture, lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, lid Raad van Advies Eprom Organisatie Adviseurs en heeft zitting in verschillende vakjury’s.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13


Er komt een tsunamie van ziekten op ons af; Esther van Fenema en Hanno Pijl

Hoe kan je een tsunami aan welvaartsdoden voorkomen?

Tussen de 40 en 50% van de welvaartziekten zijn volgens de Wereldgezondheidsraad (WHO) vermijdbaar. We moeten volgens Hanno Pijl onze leefstijl verbeteren en deze inzetten tegen ziekten.

Hanno Pijl heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is hoogleraar Diabetologie in het LUMC, lid van de Gezondheidsraad in de commissie Voeding. Sinds 2014 is hij voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Een heleboel ziektes waar we in de samenleving mee worstelen, zoals kanker, darmziektes, diabetes, hart en vaatziekten, maar ook auto-immuunziekte zoals reuma hebben te maken met de manier waarop wij leven. Bij veel ziektes weten we dat de omgeving een belangrijke rol speelt. Bijna altijd in samenspraak met de aanleg, het erfelijke materiaal van mensen. Voorbeeld; Churchill rookte als een ketter maar had blijkbaar een aanleg dat hij dat zonder schade kon doen. Niet iedereen wordt ziek van de manier waarop wij leven maar erg veel mensen wel. De soort ziekte wat je krijgt is afhankelijk van het erfelijke materiaal. Voeding speelt bij reuma een rol. Na onderzoek is gebleken dat als je een tijd weinig eet, reuma rustig wordt. De ontstekingen worden dan minder.

Pijl wil dat daar meer onderzoek naar gedaan wordt omdat het een fantastische en goedkope manier is om zonder bijwerkingen zo'n ziekte rustig te maken.
Hoe kan je de tsunami aan welvaartsdoden voorkomen? Volgens Pijl door vooral gezond te gaan leven, gericht op voeding en beweging. Er gaan nu enorm veel mensen dood aan de complicaties bij type 2 diabetes.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13


Heilige identiteiten en soevereiniteit: Paul Cliteur, Geerten Waling, Machteld Zee, Arendo Joustra

 2 boeken besproken door Paul Cliteur, Geerten Waling, Arendo Joustra en Machteld Zee.

Machteld zee over het Islamitisch fundamentalisme
Gerard Noodt over tolerantie, godsdienst en gewetensvrijheid

Bij dit gesprek is hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra aanwezig. Hij is de uitgever van het boek van Gerard Noodt.

Machteld Zee (1984) is politicoloog en jurist. Ze promoveerde aan de Universiteit Leiden bij prof. Dr. Paul Cliteur op het proefschrift Choosing Sharia? Haar onderzoek, waarover ze publiceerde in onder meer de Volkskrant, Vrij Nederland en De Morgen, roept voortdurend veel aandacht en discussie op. Ook internationaal: The Independent, India Today en The Australian besteedden er ruime aandacht aan. Machteld Zee woont en werkt vanaf juli 2016 in Londen.

In haar boek ‘Heilige identiteiten’ stelt xzij de vraag hoeveel vrijheid we kunnen geven aan het islamitisch fundamentalisme zonder onze eigen vrijheden te verliezen? Op levendige, heldere en vlijmscherpe wijze onderzoekt Machteld Zee deze urgente vraag. Moeten we ons hier in het Westen niet juist veel sterker maken voor de rechten van álle vrouwen? Of zijn we al op weg naar een shariastaat?

Gerardus Noodt werd op 4 september 1647 geboren in Nijmegen. Noodt studeerde aan de Nijmeegse Kwartierlijke Academie en de universiteiten van Leiden en Franeker: eerst filosofie en wiskunde, later rechten. Als 24-jarige werd hij al hoogleraar in Nijmegen, een professie die hij later in Franeker, Utrecht en Leiden zou uitoefenen. Noodt was een internationaal bekende rechtsgeleerde Nederlandse Rechtsgeleerde. In 1699 legde hij in een rede de juridische grondslagen voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit en in 1706 sprak hij over tolerantie, godsdienst- en gewetensvrijheid, begrippen die hij voorzag van een juridisch kader. Deze redevoeringen werden in het Latijn en het Frans gepubliceerd en werden in heel Europa gelezen. Gerard Noodt was niet de eerste en radicaalste voorvechter van individuele vrijheden, maar hij was wel een van de eersten die deze vrijheden juridisch onderbouwde. Met zijn standpunten, die vaak haaks stonden op de heersende opvattingen bij de overheid, was hij een vertegenwoordiger van de Verlichting.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13

 


Een rechtse islamofoob en een linkse wegkijker; Bert Brussen en Teun Gautier

Een links deugende wegkijker (Teun Gautier) en een rechts islamofobe hater (Bert Brussen) praten over de staat van het debat in Nederland.

Gautier is uitgever en o.a. betrokken bij The Post Online en de Correspondent. Hij was ooit D66 voorzitter in Amsterdam en volgens Brussen daarmee niet te beschuldigen van een vastzittende ideologie. Bert Brussen is oprichter en hoofdredacteur van The post Online. Gautier en Brussen kennen elkaar dus goed.

Gautier vraagt zich af of een linkse Wegkijker met een rechtse Islamofoob kan praten? Volgens Brussen zit daar wel een grens aan. Gautier; "Kunnen wij met elkaar praten omdat we elkaar kennen?"
Volgens Brussen gaat dat wat makkelijker omdat je elkaars standpunten wat beter kent. In het openbare debat gaat dat lastiger omdat de framing expliciet wordt.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13


Chaos in de jeugdzorg; Joeri Tijdink en Saskia Scholten

"In verband met de privacy mogen de declaraties niet via de e-mail, maar de gevoelige informatie over de cliënten moet wel over de e-mail."

De aandacht en zorg wat beschikbaar is voor jongeren, wordt bepaald door de morele kwaliteit van een samenleving vinden wij. Slechts 15% van de professionals binnen de jeugdzorg blijkt voldoende opgeleid en geschikt om betrouwbaar adequate hulp te verlenen. Daarom tijd om de Jeugdhulpverlening eens stevig tegen het licht te houden.

 

Saskia Scholten is de eerste gast van jeugdpsychiater Joeri Tijdink over de serie Jeugdzorg van Café Weltschmerz. De bedoeling is om in deze serie vanuit alle niveaus en invalshoeken de bestuurlijke bureaucratische onzin van de behandeling van probleemjongeren in beeld te brengen.

Scholten is initiatiefnemer oprichtster en directeur van Invivo Clinics. Dit is een jonge GGZ organisatie die betrokken is geweest bij de transitie binnen de gemeente Amsterdam. Waarom heeft de transitie binnen de jeugdzorg tot een grotere puinhoop geleid dan daar voor. Terwijl de transitie bedoeld was om de jeugdzorg organisatorisch in lijn te brengen om goedkoper en efficiënter te kunnen werken is het tegenovergestelde het resultaat.

Joeri Tijdink is sinds 2012 psychiater. Hij werd opgeleid (2007-2012) in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en volgde een keuzejaar aan het Centrum voor Psychotherapie en persoonlijkheidsstoornissen in Amsterdam. In zijn laatste jaar van zijn opleiding startte hij met zijn promotieonderzoek naar publicatiecultuur in de medisch-academische wereld aan het VUmc. Tijdink was ook als deskundige betrokken bij de transitie van jeugdzorg in Amsterdam.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13