De digitale revolutie en de representatieve democratie; Esther van Fenema en Sid Lukkassen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Wat betekent de digitale revolutie – en in het verlengde daarvan de globalisering en haar consequenties – voor de toekomst van de representatieve democratie?

Over deze vraag gaat Esther van Fenema in gesprek met politiek filosoof Sid Lukkassen, en over het boek De Democratie en haar Media, dat is gebaseerd op zijn proefschrift.

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving – we zijn constant ingeplugd op media:
massamedia komen uit de hele wereld binnen en de sociale media vormen een tweede sociale ruimte. Media bepalen mede ons zelfbeeld: Control the media, control the mind.

Meer dan ooit draait politiek om het beheersen van informatie en het framen van informatie: hierdoor verkregen politici middelen om meer invloed uit te oefenen. Maar moderne media gelden voor hen tegelijkertijd als risico: door toegenomen communicatiesnelheid moeten politici continu reageren op mediaontwikkelingen. Peilingen hangen bijvoorbeeld meer dan ooit als een zwaard van Damocles boven de hoofden van politici, die voortdurend onder druk gezet worden om op basis van deze kortetermijnperspectieven te handelen. Wat voor gevolgen heeft dit alles voor het functioneren van macht in Westerse democratieën?


Op weg naar een low-cost samenleving; Teun Gautier en Wim de Ridder

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zitten in een hele nieuwe tijd, maar je moet hem wel zien."

Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog. Hij was van 2002 tot 2015 hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Hij is opgeleid als econoom en begon zijn carrière bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens werd hij hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB-Bank, de rechtsvoorganger van de ING Bank. Van 1983 tot 2007 was hij directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, kenniscentrum van het bedrijfsleven. Hij is professional member van de World Futures Society. De Ridder is directeur van Futures Studies.

"De maatschappelijk-organisatorische gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen, staan nog niet op de agenda van de overheid. We hebben al die technologieën, maar er zit een groot gat tussen wat mogelijk is en waar we gebruik van maken. De belangrijkste ontwikkeling is, dat we op weg zijn naar een low cost samenleving."

Teun Gautier spreekt met De Ridder over de impact op de samenleving, gebaseerd op de nu beschikbare technologieën.


Van Jehova’s Getuige tot pornoster; Esther van Fenema en Kim Holland

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Vrouwen durven steeds minder vrouwelijk te zijn". Kim Holland, ooit Jehova's Getuige, nu de bekendste pornoster van Nederland.

Ze was ooit Jehova's Getuige omdat zij hoopte op die manier haar moeder terug te zien die stierf toen ze 10 jaar was. Trouw bracht zij de "Waarheid" bij de mensen thuis. Men joeg haar niet kwaad van de deur, maar liet haar uitpraten. Soms werd ze binnengehaald en mocht ze uitvoeriger uitleggen waarom men toch maar het best Jehova's Getuige kon worden. Op het moment dat haar vader overleed toen zij twintig was brak er iets bij haar. Als God zou bestaan dan had hij dit haar niet aangedaan. Haar hele jonge leven had zij hem ten dienste gestaan, en ze verwachtte dan ook enige liefde terug. Nu hij haar vader had afgenomen kon zij niet meer geloven dat hij bestond. Maar dan nog, mocht hij wel bestaan, dan zou ze zo iemand niet WILLEN dienen.

In 2004 schreef Holland het boek Sexpower waarin ze beschrijft hoe vrouwen meer seksueel zelfvertrouwen kunnen krijgen. Naast haar werk als pornoactrice en producente was Holland tot september 2005 eigenaresse van haar eigen club, Club Live in Scheveningen. Daarnaast schreef ze kortstondig columns voor de website FOK! en schrijft ze maandelijks een column in het erotisch tijdschrift Foxy Magazine. Zij maakt video's met Nederlandse seksamateurs die zij vervolgens publiceert op internet. Tevens verschijnen er dvd's van Holland en was ze regelmatig te gast bij JENSEN!

Vanaf 2010 is Kim Holland met het bedrijf Blue Donkey Media de televisiezenders Meiden van Holland Soft en Meiden van Holland Hard begonnen. Zelf speelt ze geen rol in de programmering. Een aantal jaar later is daar de digitale zender Vurig Vlaanderen bijgekomen voor het Vlaams sprekende deel van België.

Eind 2015 heeft Kim Holland haar eigen coachingspraktijk opgericht.


Waar zijn die honderden miljarden van de Eurocrisis?; Arno Wellens en Ruben Munsterman

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Zet uw geld om in goud en als u dat niet heeft, leert u dan tuinieren."

Arno Wellens; "Oh ja, de eurocrisis. Bijna vergeten. Dat Rutte 'sorry' zei over 'geen cent meer naar de Grieken' betekent niet dat al onze monetaire kopzorgen nu verleden tijd zijn, zo werken die dingen niet. Het ontbreekt in de eurozone aan het gevoel van solidariteit dat nodig is om het project te laten slagen. Daarom gaat het mislukken, wat geen wens is maar een constatering."

Een opbeurend gesprek tussen Ruben Munsterman en Arno Wellens over Het Euro Evangelie..


Harry Starren en Thijs Asselbergs; Het DNA van Haarlem en de Koepelgevangenis

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Het DNA van Haarlem; De saaiste stad van Nederland waar je de wind hoort ruizen. Het Jutland van de metropool. Niets is mooier dan Haarlem "op te tillen" en een studentenstad te laten zijn.

Thijs Asselbergs is architect en was in de jaren '80 initiatiefnemer en medeoprichter van het designblad 'Items'. In de periode 1990 - 1994 was hij de stadsarchitect van Haarlem.

In dit gesprek met Harry Starren bespreekt hij het nieuwe project waar hij bij betrokken is. Het hergebruik van de koepelgevangenis in Haarlem. Deze werd van 1899 tot 1901 gebouwd door justitiearchitect W.C. Metzelaar. Hij baseerde zich op het ontwerp van zijn vader Johan Frederik Metzelaar die in Breda en Arnhem reeds koepelgevangenissen had gerealiseerd. Net als de andere koepelgevangenissen is ook de koepelgevangenis in Haarlem een monument in de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. In het gebouw zijn vier gestapelde cellenringen met in totaal 400 cellen.

Het gebouw werd in 2016 gesloten en daarna als opvangcentrum voor Syrische vluchtelingen gebruikt. De Stichting Panopticon die speciaal voor dit project werd opgericht wil er nu de huisvesting van University College Haarlem in realiseren. Panopticon kocht een dag voor dit interview de Koepel van de gemeente Haarlem, die op haar beurt het gebouwencomplex kocht van de Rijksgebouwendienst.

Volgens Asselbergs is het gebouw aan de Oostzijde van Haarlem, 6 minuten lopen van de Grote Markt, met een prachtige Panopticon en een schitterend zinken dak, een ideale locatie voor een nieuwe universiteit. "Het is mooi om Haarlem "op te tillen" en een studentenstad te laten zijn."


We zitten op een monetaire gletsjer; Paul Buitink met Wim Boonstra

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn op een monetaire gletsjer terechtgekomen die langzaam omlaag schuift."

Wim Boonstra, is Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek en econoom bij Rabo Research. Bedrijfseconoom Paul Buitink is bestuurslid van de Stichting Full Reserve en interviewt Boonstra over de definities van geld.

In dit gesprek gaat het er over of geld per definitie schuld is. Tabak, schelpen, alles komt voorbij. Ook wordt er onderscheid tussen geld uitgegeven door de centrale bank en commerciële bankschulden die we als geld gebruiken.

Boonstra gaat in op het verdwijnen van cash geld, de mogelijke opkomst van digitaal cash en hoe deze centrale banken dit kunnen aanbieden, anoniem of niet. Boonstra geeft minder om privacy.

Quantitative Easing (QE) vindt Boonstra een stap te ver gaan alhoewel volgens hem ECB in eerste instantie wel goed acteerde in de crisis. Er is echter nu geen exit-strategie voor QE. Landen zelf hebben te weinig hervormd. Boonstra laat ook weten hoe hij beleid zou hebben gevoerd als hij ECB-voorzitter zou zijn geweest. Hij is tegen opkopen van bedrijfsobligaties, "het voelt alsof we op een monetaire gletsjer staan".

Verder de vraag of Nederland wel de euro had moeten invoeren, de dekkingsgraad van de pensioenen, huizenprijzen, alternatieven voor QE, central bank digital currencies (CBDC), een depositobank, het depositogarantiestelsel en meer.

En, tot slot; kun je als bankeconoom wel onafhankelijk zijn..........?


HAMAS conferentie in R’dam; Hans Moll en Carel Brendel

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Interview met journalist/blogger Carel Brendel, auteur van Het Verraad van Links en De Onzichtbare Ayatollah.

Brendel is oud-journalist, auteur van een tweetal islamkritische boeken en dé kenner van de politieke islam in Nederland. Hij kent de namen van radicale imams, weet wie in welke moskeebesturen zitten en volgt alle subsidiestromen. Ieder islamitisch congres dat wordt aangekondigd, mag rekenen op zijn kritische aandacht.


Trump en Erdogan zijn een zegen voor Europa; Sid Lukkassen met Olli Salvatore

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over Europa en de relaties met Erdogan en Trump

Foto: GREGORY PAPPAS

'Olli Salvatore is de auteur van 'De Redding van Europa', een helder geschreven bundel essays waarin hij de pijnpunten van Europa analyseert en voor de dag komt met een lange reeks van remedies die, zoals de titel terecht suggereert, Europa van de ondergang moeten redden. Hij is een voorstander van het 'Verhofstadt-model' dat zegt dat Europa enkel nog kans maakt op slagen als het versneld één wordt. Een eenheidstaal en de rechtstreekse verkiezing van een President zijn de volgende stappen die moeten worden ondernomen. In dit interview legt hij uit waarom volgens hem Trump én Erdogan een zegen zijn voor Europa: Trump zal ons dwingen om op eigen benen te gaan staan en in het conflict met Erdogan ziet hij een gedroomde kans om het eens te worden over een gezamenlijk buitenlandbeleid. Verrassend is zijn geopolitieke idee voor de opdeling van het naoorlogse Syrië in drie soevereine staten: Palestina, Koerdistan en Syrië, dat in omvang zal zijn gereduceerd ten voordele van de twee eerstgenoemde naties. De Koerden worden zo 'vergoed' voor hun cruciale rol in het verslaan van I.S. (en vormen meteen een buffer tegen de expansiepolitiek van dictator Erdogan); met het oprichten van een Palestijnse Staat wordt een primaire voedingsbodem voor het internationale terrorisme weggenomen en is een 'opeising' van een deel van Israël overbodig waardoor beide geplaagde volkeren eindelijk een streep kunnen zetten onder het uitzichtloze Joods-Palestijnse conflict. Verder verdedigt hij een US-EU-RUSLAND 'Troïka' om gezamenlijk sterker in het verweer te komen tegen machtige vijanden die het Westen uitdagen.'


De NOS en de “Turkenrellen”; Bart Schut en Hans Moll

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over het uitzetten van een Turkse minister, de rellen in Rotterdam en de verslaggeving van de NOS

Bart Schut is journalist, columnist voor de nieuwe media en journalistiek twitteraar

Schut was aanwezig bij de Turkenrellen in Rotterdam na aanleiding van de uitzetting van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya, bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Schut twitterde daarover en constateerde dat hij honderden nieuwe volgers kreeg, maar tegelijk ontvolgt werd door zijn collega's van de oude media.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van veel buitenlandse media met daarnaast als enige de NOS. De verslaggeving van diezelfde NOS bleek volgens Schut diametraal ingekleurd t.o.v. wat er feitelijk gebeurde. Een verslag van een anti Nederlandse oproer en de manipulatie van de NOS met als doel verbindend nieuws te brengen.


Het stigma dat PVV heet; Hajo Smit met Bart Brands

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Hoe gaan we om met mensen van een andere politieke kleur?

Bart Brands is integraal veiligheidskundige, gespecialiseerd in de fundamentalistische islam en was actief bij de PVV als beleidsmedewerker van kamerlid Richard de Mos. In 2010 werd hij voor de PVV gemeenteraadslid in Den Haag en vervolgens 2011 provinciaal statenlid in Zuid Holland. Na het minder-minder-minder moment van Geert Wilders in 2014 verliet Brands teleurgesteld de PVV.

Tijdens zijn actieve periode van 5 jaar, als fulltime politicus voor de PVV werd hij door zijn familie en vriendenkring als het ware weggezet. Een cordon sanitair in zijn eigen sociale omgeving. Na zijn vertrek uit de politiek is Brands gaan solliciteren.............


Harry Starren met Pauline Meurs: Betere zorg door nieuwe technologie en meer kennis over de context

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Wat zijn de ontwikkelingen in de zorg? Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? 

Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voert onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg.
Meurs stond aan de wieg van diverse post-academische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht onder de vlag van het Erasmus CMDz, waarvan zij de directeur is.

Technologische ontwikkeling, zoals robotisering, digitalisering en mr Whatson van IBM maken dat de diagnosticering niet meer uitsluitend aan de arts wordt overgelaten en dat we daarnaast veel meer kunnen. De echte verbetering is te halen door een betere context buiten het zorgsysteem; zoals een betere woonomgeving, goede lichaamsbeweging, gezonde voeding en eetgewoontes. Het onderwijs moet gezondheidsvaardigheden aanbieden. De werkgevers zouden op de werkplekken een reflectie kunnen bieden over de gezondheid van de werknemers.


De “absolute waarheid” in een nieuw jasje; Ruben van Zwieten en Hans Siepel

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Ruben van Zwieten, beter bekend als de Zuidas dominee in gesprek met communicatie expert Hans Siepel. Van Zwieten, opgegroeid in Ermelo, is de oprichter van De Nieuwe Poort in Amsterdam en sinds kort ook aan de Weena in Rotterdam. Hij heeft tal van maatschappelijke functies en houd zich bezig met ontmoetingen en inspiratie. Het NRC en de Volkskrant riepen hem uit als een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst.

Wat maakt Ruben van Zwieten zo invloedrijk en succesvol aan de Amsterdamse Zuidas?

Volgens Van Zwieten is hij op een moderne manier het oude weer aan het oppakken. Het oude is de traditie van schrift en kerk dat Van Zwieten nieuw leven inblaast. Het heilige boek dat als absolute waarheid in de samenleving hele gezinnen heeft gespleten en families verdeeld. Met de bijbel in de hand werd tot in het detail verteld wat we wel of niet mochten doen. Gebaseerd op dogma's en leerstellingen. Die kerkelijke bewegingen hebben zo onze identiteit vormgegeven........

 


Over de bescherming van Nederland; Dieuwertje Kuijpers met Dick Berlijn

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Het gaat om de bescherming van ons land, onze samenleving".

Begonnen als jachtvlieger (F-16’s) bij de Luchtmacht, rondde Dick Berlijn in 2008 zijn loopbaan bij Defensie af als Commandant der Strijdkrachten. Bij Deloitte houdt hij zich sinds die tijd bezig met cyber security, openbare orde & veiligheid en leiderschapsvraagstukken. Daarnaast heeft hij zitting in een aantal adviesraden en commissies, waaronder de commissie Hoekstra, die de wet op de veiligheidsregio’s evalueert.

In zijn gesprek met onderzoekster Dieuwertje Kuijpers o.a. over zijn stap naar Deloitte, de organisatie van Defensie en de steeds terugkerende bezuinigingen.

"Sinds het vallen van de muur hebben de opeenvolgende kabinetten het vredes dividend geint. We zijn steeds meer gaan bezuinigen. Als je strategische omgeving veranderd mag je ook best aanpassingen doen. Dat geld kan je dan ook anders besteden aan bv onderwijs of gezondheidszorg." Maar de opeenvolgende kabinetten veranderde keer op keer de beleidsdoelen waardoor er door de Defensie organisatie geen consistent beleid kon worden gevoerd. De mensen werden gefrustreerd door de gestapelde reorganisaties en bezuinigingen. Volgens Berlijn zijn wij daar, naast de politiek ook als samenleving in haar geheel verantwoordelijk voor. Wij kozen tenslotte democratisch voor deze politiek.
Berlijn pleit er voor dat net als indertijd bij de Deltawerken ook bij defensie een langlopend plan wordt uitgezet wat over meerdere kabinetsperioden van kracht blijft. "Het gaat om de bescherming van ons land, onze samenleving".


Arno Wellens met Brenno de Winter; Overheid ontduikt informatieplicht WOB

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Wat er niet is, kan niet geopenbaard worden. In het NRC-onderzoek naar misstanden rond het persoonsgebonden budget (pgb) blijkt relevante informatie verdoezeld te zijn door deze nooit op papier te zetten. Daarmee is de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) effectief buitenspel gezet. "

"Door het WOB buitenspel te zetten ontstaan twee realiteiten: een werkelijkheid in documenten en een parallel universum in de praktijk. Bij de besteding van miljarden aan belastinggeld is dat niet wenselijk, maar helaas wel de dagelijkse praktijk. De Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken laten het toezicht volledig schieten."

Brenno de Winter is onderzoeksjournalist. Zijn onderwerp is IT en veiligheid. De Winter heeft ca. 2000 WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoeken gedaan. Er is volgens De Winter grote angst bij de overheid om documenten vrij te geven. Terwijl iedere burger in principe een beroep kan doen op de WOB blijkt dat de overheid het gebruik moedwillig frustreert. De overheid weigert bijvoorbeeld uit zichzelf aan te geven welke documenten er over een onderwerp aanwezig zijn en vervolgens worden bij aanvraag de documenten massaal geweigerd. Volgens De Winter kan je niet een maatschappelijk debat voeren bij het ontbreken van kennis over de inhoud. De overheid beroept zich bij weigering argumenten vaak op een waslijst van argumenten. Waarbij de risico's voor de staatsveiligheid en de privacy van betrokken personen maar al te gemakkelijk centraal staan. Deze geheimzinnigheidscultuur maakt het onmogelijk hulp te verlenen bij organisaties die ontsporen, zoals bij de PGB en om te leren van fouten. Nederland is het enige land in Europa waarbij de informatie architectuur niet op orde is. Men weet niet welke documenten aanwezig zijn en het nazoeken en informeren daarover wordt gaandeweg gefrustreerd. Veel documenten worden daardoor niet gevonden of zelfs bewust achtergehouden.


Harry Starren met Sjoerd Soeters; Een architect vol ergenissen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Alles wat groter is dan nodig, gaat om imponeren en status. Ook de stedenbouw ontwikkeld zich in die richting. De stedenbouw wordt kil en zakelijk. Wel goed voor de foto, maar niet een plek waar je wilt leven.

Foto; Ben ter Mull

Sjoerd Soeters (1947, Nes op Ameland) studeerde van 1966 tot 1975 bouwkunde aan de TU Eindhoven. Na zijn afstuderen begon hij als ontwerper bij architectenbureau VDL in Amsterdam, om in 1979 zijn eigen architectenbureau te starten. In 1997 trad Jos van Eldonk toe. Op het moment werken circa 35 mensen aan architectuur en stedenbouwkundige projecten in Nederland, Denemarken en China.

Bekende gebouwen van de hand van Soeters zijn het Circus in Zandvoort, het Helicon-gebouw in Den Haag, de Piramides in Amsterdam, kasteel Leliënhuyze, Haverleij in Den Bosch, het Stadhuis van Zaanstad, het Provinciehuis van Leeuwarden en het eigen kantoorgebouw in Amsterdam.
Bekende stedebouwkundige projecten zijn onder meer die voor het Java-eiland, de Resident in Den Haag, Mariënburg in Nijmegen, Sluseholmen in Kopenhagen, Inverdan in Zaandam, Centrum Amsterdam-Noord en Haverleij bij Den Bosch.

Soeters maakt uitsluitend gebouwen die hij zelf zou kunnen bewonen.


Hajo Smit met Wassila Hachchi; De dialoog moet terug in de politiek!

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Eerst goed luisteren en nadenken voordat we onze mond opentrekken!

Wassila Hachchi heeft een Marokkaanse achtergrond en studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam. In de periode 2003-2007 was zij in dienst van de Koninklijke Marine, waarna zij in dienst trad bij het Ministerie van Economische zaken. In 2009 werd zij uitgeroepen tot "Jonge ambtenaar van het jaar". In 2010 kwam zij in de Tweede Kamer voor D66. Afgelopen zomer 2016, vertrok zij voor velen onverwachts naar Amerika om zich te voegen bij Clintons campagneteam. Zij schreef daar een boekje over wat u hier kunt downloaden.

In dit gesprek met Hajo Smit geeft ze in het kort nog uitleg over deze voorgaande periode. Vervolgens gaat het over haar nieuwe project; de verbinding tussen het internet en de dialoog. Een dialoog betekent volgens Hachchi : eerst luisteren en nadenken voordat we onze mond opentrekken. Het gesprek krijgt dan meer symmetrie of evenwicht tussen de gesprekspartners. Alle partijen komen evenwaardig aan bod en hebben de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Daarmee is een dialoog ook verrijkend; men leert van de ander omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren. En luisteren betekent zoveel meer dan alleen 'tijd.’ Hachchi gaat voor Café Weltschmerz een serie gesprekken maken waarbinnen de dialoog als gespreksmodel centraal staat.


Willem Middelkoop en Pieter Omtzigt; Het beste kamerlid van Nederland

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn in Den Haag meer bezig met een zoektocht dan met een discussie over hoofdzaken"

Een gesprek over de rol van de pers, de controle op de regering, Europa en de werking van de democratie.

Regeringspartijen die er een wedstrijdje van maken om wetgeving goed te keuren en een regering die er alles aan doet om controle op haar functioneren te dwarsbomen. Teveel stukken die vertrouwelijk en geheim blijven. "We zijn in Den Haag meer bezig met een zoektocht dan met een discussie over hoofdzaken".

Pieter Omtzigt is econometrist en zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Omtzigt geldt als de meest lastige parlementariër voor de regering. Samen met een sterk groeiende achterban heeft hij zijn terugkomst in de kamer na de komende verkiezingen met succes kunnen bevechten. Scherp inhoudelijk stelt hij de meeste vragen en neemt geen genoegen met ontwijkende antwoorden. Omtzigt mist bij de regeringsfracties deze kritische rol. "Het is de hele tweede kamer die regering moet controleren en niet slechts de oppositie! Het ontbreken van de controle door de regeringsfracties is een groot gevaar voor de kwaliteit van de wetgeving."


Paul van Liempt met Arthur van Amerongen; Het grote foute jongensboek

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Het NRC is een Wehkampgids met Bas Heijne, geboren als een oud omaatje in het lichaam van Billie Turf"

Columnist Arthur van Amerongen schreef samen met Telegraaf collega, Rob Hoogland een boek voor 50.000 duizend boze blanke linkse mannen die allemaal werken. De aanleiding was een chatwisseling op Facebook dat werd uitgewerkt en geredigeerd tot een bundel. Over spanningsveld tussen de"correcten" en de "niet-correcten", over gekken in de journalistiek en verder het NRC als een Wehkampgids met Bas Heijne geboren als een oud omaatje in het lichaam van Billie Turf en John Jansen van Gaalen, de oud linkse azijnpisser.


Adjiedj Bakas met Hajo Smit; 10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017


Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Voor een handzaam uittreksel van de 10 ideeën, klik hier
Voor het volledige rapport, klik hier

Politieke partijen krijgen zo vlak voor verkiezingen advies uit velerlei hoek. Wat die adviezen met elkaar gemeen hebben, is dat ze betrekking hebben op één regeerperiode. Veel problemen hebben echter behoefte aan een aanpak die meerdere regeerperiodes beslaat. Als partijloze, betrokken burger en trendwatcher richt Adjiedj Bakas zich bij zijn adviezen juist op de langere termijn.

In "10 ideeën voor de kabinetsformatie 2017", staan mijn adviezen op terreinen zo verschillend als economie, immigratie, duurzame energie, zingeving, democratie, digitalisering, pensioenen en arbeidsmarkt. De ideeën haken aan bij praktisch alle kleuren uit het politieke spectrum, en kunnen dus worden ingezet ongeacht de samenstelling van het nieuwe kabinet. Het zijn ideeën ter inspiratie, wat wil zeggen dat ze niet tot in detail zijn uitgewerkt. Dat betekent echter niet dat ze vrijblijvend zijn. Het zijn ideeën waar overheidsraden en -commissies verder mee aan de slag kunnen.

Het delen van dit bericht waarderen we zeer!


Wat doet Ewald Engelen als hij premier wordt?; Hans Hillen en Ewald Engelen

De gesprekken van Café Weltschmerz zijn opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Ewald Engelen; Een boze econoom, met grote zorgen.

"Alle economen inclusief de Nederlandse Bank zijn het er over eens dat de enorme schuldaanwas de Nederlandse economie kwetsbaar maakt."

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen stelt zich verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart worden gehouden. Hij staat op de tiende plaats van de Partij voor de Dieren. Dat lijkt geen verkiesbare plek. Oud minister van defensie en journalist Hans Hillen stelt toch de vraag; wat doet Ewald Engelen als hij premier van Nederland wordt?

Als eerste de enorme hypotheekberg afbouwen. Het fiscale systeem, dat financiering met vreemd vermogen enorm stimuleert moet volgens Engelen vermindert worden. Niet door full reserve banking of van geldcreatie een publieke functie maken. Maar met een aantal interventies kunnen volgens Engelen de schuldenlast eenvoudig worden teruggebracht:
a. Afscheid nemen van het leenstelsel voor de basisbeurs, want dat leidt op jonge leeftijd tot het aangaan en gewennen van schulden.
b. De fiscaal stimulering van eigen woningbezit stoppen. 30/40% eigen woning is in enkele decennia gegroeid naar 40/55%.
c. Ook bedrijven worden uitgenodigd zich vreemd te financieren met schulden omdat de rentelasten aftrekbaar zijn van de winst.


Een rechtse islamofoob en een linkse wegkijker; Bert Brussen en Teun Gautier

Een links deugende wegkijker (Teun Gautier) en een rechts islamofobe hater (Bert Brussen) praten over de staat van het debat in Nederland.

Gautier is uitgever en o.a. betrokken bij The Post Online en de Correspondent. Hij was ooit D66 voorzitter in Amsterdam en volgens Brussen daarmee niet te beschuldigen van een vastzittende ideologie. Bert Brussen is oprichter en hoofdredacteur van The post Online. Gautier en Brussen kennen elkaar dus goed.

Gautier vraagt zich af of een linkse Wegkijker met een rechtse Islamofoob kan praten? Volgens Brussen zit daar wel een grens aan. Gautier; "Kunnen wij met elkaar praten omdat we elkaar kennen?"
Volgens Brussen gaat dat wat makkelijker omdat je elkaars standpunten wat beter kent. In het openbare debat gaat dat lastiger omdat de framing expliciet wordt.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13