De toekomst volgens Chriet Titulaer; Yuri van Geest met Wim de Ridder

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Op 23 april 2017 overleed sterrenkundige en futuroloog Chriet Titulaer op 73 jarige leeftijd. In het programma DWDD werd ter nagedachtenis van Titulaer een karikatuur geschetst zonder zijn erfenis naar de samenleving te belichten. Om deze onrespectvolle beeldvorming te corrigeren heeft Café Weltschmerz, futuroloog Professor Wim de Ridder en Singularity ondernemer Yuri van Geest gevraagd het belang van de persoon en het werk van Titulaer meer passend te bespreken.

Titulaer doorliep de middelbare school op het Venlose St.-Thomascollege (nu onderdeel van het Valuascollege). Hij studeerde vervolgens aan de Universiteit Utrecht wiskunde en natuurkunde met als hoofdvak sterrenkunde, en was daarnaast lid van studentenvereniging C.S. Veritas. Zijn afstudeerscriptie betrof de Maan. Tijdens zijn studie richtte hij, samen met Ton Smit, op 18 april 1965 de afdeling Venlo van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde op (sedert 1990 genaamd Weer- en Sterrenkundige Vereniging "Jean Delsing") en organiseerde het jaar daarop de expositie "Mens en het Heelal", indertijd de grootste weer-, sterren- en ruimtevaartkundige manifestatie die ooit in Nederland gehouden was. Na een tweetal jaren in de VS en daarna twee jaar in Frankrijk als astronoom gewerkt te hebben, werd hij een bekende presentator van televisie- en radioprogramma's over wetenschap en techniek.

 

De morele crisis en wederopstanding van Europa; Sid Lukkassen en Joachim Pohlman

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13 Joachim Pohlman is woordvoerder van de N-VA en schrijver. Hij werkte op de studiedienst en stippelt de mediastrategie uit. Ook denkt hij veel na over Ernst Jünger (1895 – 1998) en diens conservatieve anarchisme. Vandaag filosofeert hij met Sid Lukkassen hoe dit gedachtegoed ons kan helpen om de culturele leegte op te vullen die de linkse lange mars door de instituties achterlaat. Jünger vocht in de Eerste Wereldoorlog en meende dat hij met zijn heldenmoed een verschil kon maken. Maar al snel zag hij de dominantie van de techniek over de krijgskunst: hoe kon heldenmoed nog een verschil maken tegen gifgas, tegen kanonnen die van kilometers afstand bombardeerden? Na de oorlog zag Jünger deze technische manipulatie overal terug in de bureaucratische processen van de massamaatschappij. Hij ging op zoek naar herbronning, naar het idee van het culturele Europa als bezielend ideaal. Wat hebben politici hier vandaag praktisch aan?

Een pilot aflevering over de toekomst van de samenleving; Yuri van Geest en Wim de Ridder

 Dit is een pilot aflevering van de nieuwe serie "Studio Weltschmerz".

(De serie "Café Weltschmerz" blijft onveranderd bestaan.) 

"In het digitale tijdperk kan je niet meer polderen!"

De afleveringen van "Café Weltschmerz" gaan onveranderd over de knelpunten in de samenleving. Daarnaast staan in de afleveringen van "Studio Weltschmerz", binnenkort oplossingen centraal. Onze bedoeling is dat deze 2 programma's naast elkaar blijven bestaan. Graag jullie reacties!

In dit gesprek tussen ondernemer Yuri van Geest en futuroloog Wim de Ridder over de toekomst van de samenleving door de ingrepen van technologie, politiek en economie en hoe deze op elkaar interfereren.

Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog. Hij was van 2002 tot 2015 hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Hij is opgeleid als econoom en begon zijn carrière bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens werd hij hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB-Bank, de rechtsvoorganger van de ING Bank. Van 1983 tot 2007 was hij directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, kenniscentrum van het bedrijfsleven. Hij is professional member van de World Futures Society.

Yuri van Geest is een ondernemer en spreker op het gebied van innovatie, mobiel internet en ‘Singularity’. Singularity is een verzamelterm van de belangrijkste opkomende technologiën zoals ICT, biotech (DNA profiling, synthetische biologie, stamcellen), neurotech, nanotech, robots, 3D printen, artificial intelligence, nieuwe energie, brain computer interfaces en ruimtevaart. De convergentie van deze technologieën leidt tot fundamentele veranderingen in de wereld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan concrete toepassingen zoals mobiele DNA tests, de opkomst van zonne-energie, de opkomst van kunstmatige intelligentie: robots die veel werkzaamheden zullen overnemen, maar ook het aansturen van objecten in de echte of virtuele werkelijkheid door middel van hersengolven/activiteit, het uitprinten van hersenactiviteit zoals beelden uit dromen en het 3D printen van fysieke goederen en biologische organismen.


Technologie alleen gaat de wereld niet redden; Paul van Liempt en Yuri van Geest

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Kunstmatige intelligentie is niet goed in de zachte factoren van het mens zijn."

Yuri van Geest wordt door Paul van Liempt de innovatieprofessor van het eerste uur genoemd. Als ondernemer en spreker op het gebied van innovatie, mobiel internet en ‘Singularity’ heeft hij grote internationale bekendheid gekregen.
Van Geest ziet groei in verschillende gebieden van de arbeidsmarkt zoals het onderhoud van de technologie zelf en de zachte factoren van het mens-zijn die de technologie niet kunnen overnemen als sociale, emotionele en creatieve intelligentie.

Yuri van geest gaat in het nieuwe programma "Studio Weltschmerz" een serie gesprekken voeren over de toekomst van de samenleving waarbij technologie een bepalende rol heeft. Paul van Liemp praat met Van Geest over robotiseren, de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt

Singularity is een verzamelterm van de belangrijkste opkomende technologieën zoals ICT, biotech (DNA profiling, synthetische biologie, stamcellen), neurotech, nanotech, robots, 3D printen, artificial intelligence, nieuwe energie, brain computer interfaces en ruimtevaart. De convergentie van deze technologieën leidt tot fundamentele veranderingen in de wereld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan concrete toepassingen zoals mobiele DNA tests, de opkomst van zonne-energie, de opkomst van kunstmatige intelligentie: robots die veel werkzaamheden zullen overnemen, maar ook het aansturen van objecten in de echte of virtuele werkelijkheid door middel van hersengolven/activiteit, het uitprinten van hersenactiviteit zoals beelden uit dromen en het 3D printen van fysieke goederen en biologische organismen.


Franse politiek is al sinds Rome gebaseerd op cliëntelisme; Hans Moll en Laurent Chambon

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

 "Het gaat in een groot land als Frankrijk nooit alleen om de kandidaat. Als Marie le Pen aan de macht komt hebben we niet alleen met haar te maken maar ook met haar entourage. Wie wordt minister van minister van binnenlandse zaken, wie controleert straks de politie en het leger? De media in Frankrijk geeft daar veel aandacht aan."

Hans Moll praat met Laurent Chambon over de verkiezingen in Frankrijk (2017). Hij legt het technische verschil uit tussen de verkiezingen in Nederland en Frankrijk met de twee stemrondes. Franse politiek is van oudsher gebaseerd op cliëntelisme. President van Frankrijk worden is daarom volgens Chambon complex.

Chambon is een Franse socioloog en politicoloog die sinds 1998 in Nederland woont. Hij is specialist in de minderheden in de politiek, hij was lid van de stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid tussen maart 2006 en mei 2010 voor de Partij van de Arbeid als enige politicus van (niet-Nederlandse) afkomst in Nederland.

Hij is medestichter van Minorites.org, een Franstalige website over minderheden en hij is vrij zichtbaar als socioloog in de Franse media (hij praat dan over Nederland) maar ook in de Nederlandse media (dan over Frankrijk). In dit gesprek met Hans Moll wordt in gegaan op de sociale onrust in Frankrijk in de context van de Europese crisis.

 


Waarom niet accepteren dat “ze” ons haten?; Esther van Fenema met Sietske Bergsma

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Esther van Fenema praat met Sietske Bergsma over de multiculturele spanningen en het verschijnsel gaslighting. "Mensen mentaal desoriënteren, isoleren en uitschakelen. Het is een epidemie in Nederland aan het worden, het publieke debat is er compleet door verziekt, als het überhaupt nog bestaat, en het eist steeds meer slachtoffers."

 

 

Sietske Bergsma is juriste, schrijfster en columniste bij TPO. Sinds 2014 woont zij met haar gezin in Berlijn. Over de multiculturele spanningen en onze westerse rechtsopvattingen zegt zij; "Onze multiculturele droom is uit elkaar gespat. Dat er heel veel mensen in de wereld zijn die ons haten is voor een deel ook terecht. Waarom kunnen wij niet accepteren dat deze mensen ons haten?"

Een sharia rechtbank past volgens Bergsma niet in onze samenleving terwijl daar in Nederland wel in achterkamertjes sprake van is. We moeten daarom beter onze rechtsopvattingen verdedigen. "Als je als vrouw het risico loopt gestenigd te worden omdat je zonder man over de markt loopt, dat kan je in alle redelijkheid niet willen."

In The Post Online schreef Bergsma over gaslighting; mensen mentaal desoriënteren, isoleren en uitschakelen. Het is een epidemie in Nederland aan het worden, het publieke debat is er compleet door verziekt, als het überhaupt nog bestaat, en het eist steeds meer slachtoffers.

Voor café Weltschmerz een goede reden om Bergsma aan tafel uit te nodigen........


Groene politiek heeft niets met links of rechts te maken; Hans Moll met Sylvain Emphimenco

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Groene politiek heeft niets met links of rechts te maken. Het wordt tijd dat GroenLinks dat gaat begrijpen!"


Dit gesprek gaat over zijn werk als columnist bij Trouw, zijn persoonlijke achtergrond en de sociaal-politieke situatie in Frankrijk.

Sylvain Ephimenco werd als pied-noir in 1956 geboren in Algerije, toen nog een Frans departement. Op dat moment woedde de Algerijnse Oorlog, waardoor hij al vroeg geconfronteerd werd met de dood. Op zesjarige leeftijd verliet hij Algerije. Tussen 1981 en 1998 werkte hij als correspondent in Nederland voor het linkse Franse dagblad Libération. Ephimenco werd in 1992 columnist voor het dagblad Trouw. Hij schreef voor diverse bladen essays en beschouwingen. Als columnist was hij naast Trouw verbonden aan De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, RTV Rijnmond en Radio Nederland Wereldomroep. Hij was de eerste Fransman die een roman (Façades uit 1991) rechtstreeks in het Nederlands schreef. Zijn volgende roman, Blauwe nachten (1996), ging over de Algerijnse Oorlog. Hij publiceerde diverse essaybundels (Hollandse kost in 1994, Hollandse Nieuwe in 1998, en in 2004 Het land van Theo van Gogh) en columnbundels (De leugen regeert 2000, Beetje dom 2002, Gedwongen tot weerbaarheid 2005) evenals een Open brief aan de moslims van Nederland (2001).

Als essayist neemt hij uitgesproken standpunten in ten aanzien van de inburgering van de etnisch-culturele minderheden in Nederland en de Europese Unie. Hij verdedigt daarbij nadrukkelijk de democratie en de sociale en democratische verworvenheden in Europa. Kif Kif, een Vlaamse vereniging voor bevordering van democratie en samenleven met de minderheden, noemt hem "een van de meest kritische stemmen in het huidige politiek-maatschappelijke debat in Nederland". Als islamcriticus is hij na de moord op Theo van Gogh een jaar lang beveiligd. Ephimenco is republikein en atheïst (hij is katholiek opgevoed en misdienaar geweest).

 


Nederlandse Turken hielpen Turkije aan dictatoriaal regiem; Hans Moll met Celal Altuntas

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

71% Turkse Nederlanders steunden Erdogan. Deze groep is in Nederland geboren en getogen en heeft kunnen genieten van alle vrijheden en rechten die bij een volwaardige democratische rechtsstaat zijn gewaarborgd. Het is daarom hypocriet en oneerlijk dat uitgerekend deze groep de Turken in Turkije een dictatoriaal regime gunt.

Voor de tweede maal gaat schrijver Celal Altuntas bij Café Weltschmerz in gesprek met Hans Moll. Altuntas vertelt over de groep Turkse Nederlanders die Turkije niet kunnen verlaten omdat zij verdacht worden van banden met de Gülenbeweging. Volgens Altuntas moet de Nederlandse regering zich sterk maken voor haar onderdanen, maar hun dubbele nationaliteit maakt de situatie complex. Bovendien moet het uitreisverbod worden beschouwd in samenhang met de vluchtelingendeal waarmee Erdogan de EU in de houdgreep heeft. Tegen die achtergrond bezien zijn de circa vijftien Turkse Nederlanders slechts "kleingeld". Wel kan Nederland met de EU druk op Turkije zetten om deze groep een eerlijk proces te garanderen.

Altuntas benadrukt dat aanhangers van de Gülenbeweging niet als willekeurig slachtoffer moeten worden gezien. Lange tijd zijn Erdogan en Gülen bondgenoten van elkaar geweest in hun strijd tegen de "deep state" van Turkije wiens invloed reikt tot Europa. In deze samenwerking was Gülen verantwoordelijk voor de verspreiding van de soennitische islam en Turks nationalisme. Nu Gülen en zijn aanhangers de machtsstrijd hebben verloren van Erdogan, zijn zij "van dader- naar slachtoffer positie gegaan". Desalniettemin ligt het volgens Altuntas op de weg van de Gülenisten om aan zelfreflectie te doen en excuses aan te bieden voor hun daden - niet in de laatste plaats aan de Koerden.

Tijdens het gesprek herhaalt Altuntas zijn eerdere stelling dat het Turkse volk ("schapen") gegijzeld wordt door Erdogan ("de herder"). Hoewel het proces van gijzeling bij de Turken in bijvoorbeeld Nederland veel geleidelijker is gegaan, kan Erdogan ook hier rekenen op massale en onvoorwaardelijke steun. Dit is mede het resultaat van het jarenlange wegkijken van de Nederlandse overheid wanneer Turkse Nederlanders vanuit Turkije werden beïnvloed - overigens gebeurde dit al voor de komst van Erdogan.

Altuntas refereert hierbij aan een email die hij in het jaar 2000 - destijds actief voor GroenLinks - per abuis ontving uit Ankara. Deze email was gericht aan Turken die actief waren in de Nederlandse politiek om te lobbyen voor de Turkse zaak. Ook verwijst Altuntas naar een GroenLinks congres in 1999 waar een groep van twintig tot dertig Turken de indieners van twee onwelgevallige moties intimideerde.

Altuntas hekelt het feit dat er zoveel Turkse Nederlanders Erdogan steunen. Deze groep is in Nederland geboren en getogen en heeft zodoende kunnen genieten van alle vrijheden en rechten die bij een volwaardige democratische rechtsstaat zijn gewaarborgd. Het is daarom volgens Altuntas hypocriet en oneerlijk dat uitgerekend deze groep de Turken in Turkije een dictatoriaal regime gunt.

 


Je moet zoeken naar mensen waar je het niet mee eens bent; Bert Brussen met Frits Barend

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Ik zou wel eens met een keppeltje op door Amsterdam West willen fietsen." "Toen wij van Vrij Nederland naar Nieuwe Revu gingen werden we lid van de NSB genoemd. Later van de VARA naar RTL4 waren we wel heel erg fout! Mensen als Marcel van dam die het schandelijk vonden' maar wel 10.000 euro vroegen om het jaarverslag van de ING te presenteren."

Bert Brussen in gesprek met oud-journalist Frits Barend. Samen met Henk van Dorp vormde Barend van 1999 tot 2006 voor RTL4 het duo Barend & Van Dorp.

In deze aflevering praat Bert Brussen met Frits Barend over zijn nieuwe boek. Handelend over de historische achtergronden van zijn familie, en de joodse cultuur. Verder over het antisemitisme, de bedreigingen aan minderheden, de allochtone Nederlanders, de holocaust, over "Het Gesprek", Barend & Van Dorp, het morele gelijk binnen de media en de angst voor vernieuwing.

Frits Barend werd in Amsterdam in een joodse familie geboren.[ Hij ging naar het Vossius Gymnasium te Amsterdam en begon daarna een studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam maar brak deze voortijdig af. Begonnen bij Radio Veronica, was hij van 1972 tot 1986 redacteur bij het weekblad Vrij Nederland en van 1987 tot 1996 bij het tijdschrift Nieuwe Revu. Daarna werkte hij voor de VARA-tv en radio en was programmamaker bij RTL 4.

Barend & Van Dorp werd opgenomen in een gezellige sfeer, met nootjes op tafel. Spraakmakende gasten, emotionele onderwerpen en opvallende uitspraken maken dat je Barend & Van Dorp gezien moet hebben. De aflevering die het duo zelf niet licht zal vergeten is die, waarin zij vlak voor de uitzending bezoek krijgen van de Hell's Angels. Ze worden mishandeld en bedreigd omdat ze deze motorclub een "criminele organisatie" hebben genoemd. Het programma groeit uit tot best bekeken dagelijkse late night show.

Na de beëindiging van het programma richtte Barend samen met Ruud Hendriks en Derk Sauer "Het gesprek" op. "Het Gesprek" werd op 2 oktober 2007 voor het eerst uitgezonden. Digitaal was de zender 24 uur per dag bij Canal Digitaal, UPC, CAIW en Ziggo te zien. "Het Gesprek" zond ook uit via haar eigen website en een eigen YouTube-kanaal.


VS heeft eindelijk weer een “normale” president; Laszlo Maracz en Karel van Wolferen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Militaire vergelding voor de (vermeende) gifgasaanval in de Syrische provincie Idlib, een MOAB bom in Afghanistan en de USS Carl Vinson richting Korea. Donald Trump lijkt 180 graden gedraaid in zijn buitenlandbeleid. Of is Trump klem gezet door een militaire junta in het Pentagon? En welke rol spelen de 'neocons'? Hoeveel invloed heeft schoonzoon Jared Kushner?

 

Professor Karel Van Wolferen en hoogleraar Laszlo Maracz gaan in deze aflevering op zoek naar antwoorden op deze vragen. Voor Van Wolferen is het overduidelijk dat je voor grondige analyses niet meer terecht kan bij de traditionele media. Met name zijn oude werkgever (NRC) krijgt het hard te verduren. Aan het eind van het gesprek roept Van Wolferen de kijker op zich voor objectieve verslaggeving te wenden tot de vele alternatieve media die op het internet zijn te vinden (zie onderaan bericht). Het blijft puzzelen wat de gevolgen van de draai van Trump zijn voor de internationale betrekkingen: "We gaan spannende tijden tegemoet".

Een greep van de alternatieve media die door Van Wolferen worden geraadpleegd:

http://www.globalresearch.ca/ (uitgebreid en goed geselecteerd)
http://journal-neo.org/ (met accent op Midden Oosten en Aziatische onderwerpen)
http://russia-insider.com/en (door buitenlanders in Moskou geredigeerd)
http://thesaker.is/ (veel connecties en is er vaak het eerste bij)
http://stanvanhoucke.blogspot.fr/ (Nederlander – overal van het net gehaald en aardig volledig)
http://www.voltairenet.org/en (in Damascus gebaseerd, veel historisch perspectief)
http://www.moonofalabama.org// (heeft vaak wat anderen niet hebben)
https://off-guardian.org/category/guardian-watch/(door vroegere Guardian mensen)
http://www.paulcraigroberts.org/ (acuut, veel persoonlijke kennis van Amerikaanse politiek)
http://www.counterpunch.org/ (meer traditioneel links, soms verward)
http://www.unz.com/ (heel onafhankelijk, vaak hoge kwaliteit essays)


VS na Irak weer in een geënsceneerde oorlogsprovocatie; Sid Lukkassen en Bart Schut

Een promo-oorlog of niet, in Syrië wordt een oorlog uitgevochten waar je het nooit goed kan doen. Als je dat weet, blijf er dan weg! Maar alle spelers in de regio hebben er wel iets te zoeken.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig!
NL23 TRIO 0390 4379 13

De Syrische president Assad noemt de gifgasaanval in de provincie Idlib waar zijn bewind de schuld van heeft gekregen, een compleet verzinsel van de Verenigde Staten. De zogenaamde aanval is gebruikt ter rechtvaardiging van de Amerikaanse kruisrakettenaanval op zijn land, zei hij tegen het Franse persbureau AFP.

Assad herhaalde dat Syrië na een internationale overeenkomst in 2013 afstand heeft gedaan van al zijn chemische wapens. Bovendien zal Syrië volgens de president nooit meer dergelijke wapens gebruiken. (bron: NOS 13-04-2017)

Een gesprek tussen Bart Schut en Sid Lukkassen over de oorlog in Syrië.

Bart Schut betoogt dat Europa en de VS weinig te winnen hebben bij het conflict in Syrië. De seculiere rebellie tegen Assad is overgenomen door hardcore jihadisten: de politieke islam werd sinds de van de Sovjet-Unie een relevante kracht. Inmiddels is er een free for all oorlog gaande waar vele machten zich in mengen.

Speelt ideologie hier een rol? Bart trekt vooral de vergelijking met de nationalistische en imperiale politiek van de negentiende eeuw, met als motto "verdeel en heers". Tegelijk is Europa een steeds onbelangrijkere speler. De Amerikaanse oorlogsmachine lijkt daarentegen moeilijk te bedaren, en allen herinneren zich Trumps verkiezingsuitspraken over het buitenlandbeleid: "We have to be unpredictable. We have to be unpredictable starting right now."


Het Turkse volk wordt letterlijk gegijzeld; Hans Moll en Celal Altuntas

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13 Een gesprek met Hans Moll over de Turkse spanningen na de mislukte coupe. Altuntas beschrijft de situatie in Turkije waar de vrije pers aan banden is gelegd en de Turkse samenleving in angst leeft en letterlijk door het politieke establishment wordt gegijzeld. Een gesprek over een complex conflict in historische context. Celal Altuntas vluchtte in 1992 uit Diyarbakir, Turks Koerdistan naar Nederland. Hij was een Koerdische schaapherder, op de vlucht voor de Turkse onderdrukking en voor de PKK, de Koerdische verzetsbeweging die hij de rug had toegekeerd. Zijn boek Regen zonder modder, het leven van een asielzoeker in Nederland, begint direct na Altuntas’ aankomst in Aanmeldcentrum Rijsbergen en beschrijft zijn lange asielprocedure, zijn integratie in Nederland en zijn idee van Nederlanderschap.

De cliënt centraal stellen klinkt makkelijk; Harry Starren en Bas van der Velde

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Er valt nog een hoop te verbeteren in de zorg. De cliënt centraal stellen klinkt makkelijk, maar is moeilijk uit te voeren."

Bas van der Velde nam onlangs afscheid als algemeen directeur van Rijnconsult om weer 'gewoon adviseur' te worden. Onlangs verscheen een interview in het Financieel Dagblad met hem waarin aandacht wordt besteed aan kruispunten in het leven. Zijn dochter is meervoudig gehandicapt en kon niet meer thuis verzorgd worden en verhuisde naar een instelling. Hoe kijkt Van der Velde naar de gezondheidszorg als adviseur én als betrokken ouder? Over zijn carrière, zijn persoonlijke ervaring in de zorg en de toekomst daarvan.

"De cliënt centraal stellen klinkt makkelijk, maar doe het maar. Isa heeft me ook geïnspireerd serieus maatschappelijk te ondernemen. Zo sponsorde het bedrijf jaren het Epilepsiefonds en zetten we ons nu in voor de Voedselbanken. Zelf ben ik onder meer lid van de raad van toezicht bij Jeugdbescherming Amsterdam.’


Over duurzaamheid; Harry Starren en Pauline Westendorp

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Het is raar dat iedereen het met me eens lijkt te zijn."

Pauline Westendorp (45) is sociaal ondernemer en sinds 2004 actief binnen de NEWNRG: een ondernemerscoöperatie die energieopwekkende en -besparende voorzieningen voor gebouwen ontwikkelt. Daarnaast is ze de motor achter Schoner Vervoer Toer, Wij krijgen Kippen en Zuiderlicht. De initiatieven worden binnenkort verbonden onder het merk Oranje Energie. De missie van Oranje Energie is om de Metropoolregio Amsterdam binnen 15 jaar om te krijgen op lokale duurzame energie. Daartoe moedigt de coöperatie iedereen aan om een energiestrategie te maken voor zijn of haar gebied of gebouw. Onlangs publiceerde Pauline Nieuwe Nuts. Hierin beschrijft ze aan de hand van twee recente voorbeelden - NDSM NV en gsus industries - hoe we lokale energieopwekking kunnen realiseren. Naast haar drukke bestaan is Pauline getrouwd, heeft ze twee kinderen en een hond.


Jongeren zijn meer bereid tot politieke toenadering; Hans Moll en Sahar Afzal

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Hoe kan het zijn dat in de Verenigde Naties bepaalde landen hun vrijheid voor geloofsbelijdenis opeisen en dat tegelijk aan anderen verbieden? Hoe kunnen wij als jongeren voorkomen dat we niet vervallen in hetzelfde politieke spelletje van elkaar haten zoals dat bij de oude politici. Hoe komt het dat oud-politici zoals Van Agt en Hillen totaal anders zijn gaan denken dan tijdens hun ambt? Jongeren zijn moe van de strijd van de oude politiek en veel meer bereid om politieke toenadering te zoeken."

Sahar Afzal is 20 jaar en sinds haar 18e de Nederlandse voorzitter van VN jongerenraad.

Zij verteld in dit gesprek met oud NRC journalist Hans Moll over de werking van de jongerenraad, hoe het spelletje gespeeld wordt, hoe landen elkaar in de raad dwars zitten, over Nikki Haley en de nieuwe Trumpiaanse wind binnen de VN, over de Palestijnse vluchtelingen in Israël, over de politieke jongeren die moe zijn van de politieke strijd tussen grootmachten en dat jongeren veel meer bereidt zijn om politieke toenadering te zoeken.


De Volksgangster uit Amsterdam; Esther van Fenema en Steve Brown

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"De echte grote jongens zijn bekend en staan boven de wet".

Steve Brown, voormalig crimineel of volksgangster en tegenwoordig underground presentator van "De stem van de straat", hoofdredacteur van het "Volksnieuws uit Amsterdam-Noir". Ook schreef hij de bestseller "Drugsbaron in spijkerbroek" en "Steve Brown in Gangsta s Paradise".

Een gesprek met Esther van Fenema waarin Brown ons duidelijk maakt dat de werkelijke schade aan de samenleving ons toegebracht wordt door de criminaliteit van de bestuurlijke klasse.


Nieuw initiatief binnen café Weltschmerz; Harry Starren interviewt Max von Kreyfelt

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Binnen Café Weltschmerz staat een professionaliseringsslag voor de deur. Terwijl wij in onze huidige studio in een zwarte omgeving (met tegenlicht) de systeemfouten succesvol inzichtelijk maken, willen we nu graag een stap verder gaan en ideeën ontwikkelen voor de toekomst.

De Sint Jacobus kerk in Utrecht werd in 2006 onder architectuur verbouwd tot loft en staat hiervoor tot onze beschikking.

In dit gesprek een kijkje in de keuken.


De pijnlijke cijfers achter asielmigratie; Ruben Munsterman met Jan van de Beek

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Hoe immigratie de Nederlandse verzorgingsstaat onhoudbaar maakt.

Cultureel antropoloog en wiskundige Jan van de Beek deed na een rondreis  van een jaar door Afrika een breed onderzoek naar de kosten en baten van de ingestroomde migranten in Nederland. Hij verbaasde zich, dat er over zo'n voor de hand liggend onderwerp niet eerder onderzoek gedaan was. Wat is het opleidingsniveau, wat zijn de integratiekansen en op welke wijze kunnen de verschillende etnische groepen uit diverse landen in de nabije toekomst een succesvolle bijdrage leveren aan de productiviteit in Nederland? En wat zijn de kosten als de kansen van bepaalde nieuwkomers in onze samenleving beperkt blijken of zelfs aansluiting missen? Er was tot op heden niets over bekend.

In dit open gesprek met Ruben Munsterman legt Van de Beek zijn berekeningen grondig uit. Zijn conclusie; asielmigranten zijn zeer kostbaar en zal ten koste gaan van de huidige verzorgingsstaat.


Karel van Wolferen & Laszlo Maracz – Een geopolitieke “reis om de wereld in 87 minuten”

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De Europeanen lopen slaafs achter de Amerikanen aan en zetten zichzelf buiten spel binnen de nieuwe economische wereldorde.

Hoogleraar Laszlo Maracz en Professor Karel van Wolferen praten over de geopolitieke situatie in de wereld. De rondreis start in Noord Korea dat volgens Van Wolferen door Amerika en de westerse wereld als een "stelletje op zelfmoord beluste krankzinnigen" wordt afgeschilderd. Dat valt allemaal wel mee volgens Van Wolferen. De Amerikaanse druk op Noord Korea is de afgelopen maanden enorm toegenomen. In buurland Zuid Korea hebben de Amerikanen kernkop-dragende raketten geinstalleert, die gericht zijn op Noord Korea. Er zijn dus volgens Van Wolferen goede redenen voor het merkwaardige Noord Koreaanse regiem om het op haar zenuwen te hebben. Deze spanningen hebben enorme invloed op de geopolitieke wereldkaart en krijgen volgens Van Wolferen te weinig aandacht in de westerse media. De vraag is bovendien of en wanneer deze twee landen weer verenigd kunnen worden? Wellicht zal dat niet snel gebeuren, want geen van de betrokken landen zien daar op dit moment een voordeel in.

Verder gaat het gesprek over de politiek-economische ontwikkeling in het Euraziatische gebied (Rusland-China) en de consequenties voor Europa. Volgens Van Wolferen kan je in deze omgeving ontwikkelingen verwachten die op dit moment als onwaarschijnlijk worden verwacht. Er zijn daar enorme industriële projecten gestart; Siberië zit vol met bodemschatten en er is veel technologische kennis. Van Wolferen; "Het ene verdrag na het andere wordt op dit moment getekend. Het wordt een heel belangrijk industrieel gebied wat het mogelijk maakt om de kuststeden van China tot aan de kuststeden van de Europese unie snelle snelle verbinding tot stand te brengen. India sluit geografisch naadloos bij aan met haar kolossale reservoir van brainpower op het gebied van informatietechnologie. "Als dit alles bij elkaar komt krijgen we te maken met een enorme economische macht. De VS heeft zichzelf buiten spel gezet door conflicten aan te gaan met zowel Rusland als China. De Europeanen zijn als lammetjes achter de Amerikanen aan het lopen en zetten zich daarmee ook buiten spel............


MH 17 – het verbergen van de onderste steen; Willem Middelkoop met Pieter Omtzigt

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Er was geen sprake van een ramp, want er was geen sprake van een technisch mankement, geen sprake van metaalmoeheid of een menselijke fout. Er waren oorlogshandelingen en er was iemand die het vliegtuig met een raket naar beneden heeft geschoten.

CDA tweede Kamerlid Pieter Omtzigt houd zich al drie jaar intensief bezig met het onderzoek naar de schuldvraag van het neerhalen van de MH17 en het blootleggen van de opeenvolgende gebeurtenissen door de betrokken instanties en overheden.

Hoewel Mark Rutte en Frans Timmermans, de nabestaanden en heel Nederland een diepgaand onderzoek beloofden - de laatste steen boven - blijkt dit na drie jaar niets anders dan een slecht geregisseerde politieke operette, waarin het verhullen van de waarheid centraal lijkt te staan. De vele kamervragen die Omtzigt op de regering loslaat blijven grotendeels onbeantwoord en roepen in hun beantwoording meer vragen op. Hoewel Nederland als meest belanghebbende de leiding heeft over het onderzoek en de VN in een resolutie Nederland ondersteund, lijkt zij het spel mee te spelen. De Nederlandse regering maakt zich daarmee medeschuldig aan een proces van grove geschiedvervalsing. Pieter Omtzigt bijt zich vast en constateert het ontluisterende gebrek aan openheid en dat waarheidsvinding ondergeschikt is gemaakt aan het beschermen van geopolitieke belangen.

Deze aflevering wordt opgedragen aan de nabestaanden. Wij hopen dat hiermee een grotere maatschappelijke druk ontstaat op onze overheid om het belang van de nabestaanden na drie jaar beter centraal te gaan stellen.


Sid Lukkassen en Willem Cornax: over J.D. Unwin – seksualiteit en klassenstrijd

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Unwin; de opkomst van de seksrobot, de vergrijzing en de expansiedrift van jihadisten

Willem Cornax (1983) studeert Encyclopedie en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Daar schreef hij zijn bachelorscriptie over nieuwe EU-belastingen vanuit het perspectief van de Oostenrijkse School.

Joseph Daniel Unwin (1895 — 1936) was een Engelse antropoloog die de opkomst en ondergang van vele beschavingen onderzocht: daaruit trok hij vergaande conclusies over seksualiteit. Het uitstellen van seksuele bevrediging zou civilization building aanwakkeren. Willem Cornax studeert rechtsfilosofie en verdiepte zich in de empirie achter Unwins onderzoek: wat leren deze conclusies ons over de tijd van vandaag? Wat wijst dit uit over bijvoorbeeld de vergrijzing, de komst van de seksrobot en de expansiedrift van jihadisten?


Op weg naar een low-cost samenleving; Teun Gautier en Wim de Ridder

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zitten in een hele nieuwe tijd, maar je moet hem wel zien."

Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog. Hij was van 2002 tot 2015 hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Hij is opgeleid als econoom en begon zijn carrière bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens werd hij hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB-Bank, de rechtsvoorganger van de ING Bank. Van 1983 tot 2007 was hij directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, kenniscentrum van het bedrijfsleven. Hij is professional member van de World Futures Society. De Ridder is directeur van Futures Studies.

"De maatschappelijk-organisatorische gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen, staan nog niet op de agenda van de overheid. We hebben al die technologieën, maar er zit een groot gat tussen wat mogelijk is en waar we gebruik van maken. De belangrijkste ontwikkeling is, dat we op weg zijn naar een low cost samenleving."

Teun Gautier spreekt met De Ridder over de impact op de samenleving, gebaseerd op de nu beschikbare technologieën.


Waar zijn die honderden miljarden van de Eurocrisis?; Arno Wellens en Ruben Munsterman

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Zet uw geld om in goud en als u dat niet heeft, leert u dan tuinieren."

Arno Wellens; "Oh ja, de eurocrisis. Bijna vergeten. Dat Rutte 'sorry' zei over 'geen cent meer naar de Grieken' betekent niet dat al onze monetaire kopzorgen nu verleden tijd zijn, zo werken die dingen niet. Het ontbreekt in de eurozone aan het gevoel van solidariteit dat nodig is om het project te laten slagen. Daarom gaat het mislukken, wat geen wens is maar een constatering."

Een opbeurend gesprek tussen Ruben Munsterman en Arno Wellens over Het Euro Evangelie..


We zitten op een monetaire gletsjer; Paul Buitink met Wim Boonstra

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn op een monetaire gletsjer terechtgekomen die langzaam omlaag schuift."

Wim Boonstra, is Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek en econoom bij Rabo Research. Bedrijfseconoom Paul Buitink is bestuurslid van de Stichting Full Reserve en interviewt Boonstra over de definities van geld.

In dit gesprek gaat het er over of geld per definitie schuld is. Tabak, schelpen, alles komt voorbij. Ook wordt er onderscheid tussen geld uitgegeven door de centrale bank en commerciële bankschulden die we als geld gebruiken.

Boonstra gaat in op het verdwijnen van cash geld, de mogelijke opkomst van digitaal cash en hoe deze centrale banken dit kunnen aanbieden, anoniem of niet. Boonstra geeft minder om privacy.

Quantitative Easing (QE) vindt Boonstra een stap te ver gaan alhoewel volgens hem ECB in eerste instantie wel goed acteerde in de crisis. Er is echter nu geen exit-strategie voor QE. Landen zelf hebben te weinig hervormd. Boonstra laat ook weten hoe hij beleid zou hebben gevoerd als hij ECB-voorzitter zou zijn geweest. Hij is tegen opkopen van bedrijfsobligaties, "het voelt alsof we op een monetaire gletsjer staan".

Verder de vraag of Nederland wel de euro had moeten invoeren, de dekkingsgraad van de pensioenen, huizenprijzen, alternatieven voor QE, central bank digital currencies (CBDC), een depositobank, het depositogarantiestelsel en meer.

En, tot slot; kun je als bankeconoom wel onafhankelijk zijn..........?


Trump en Erdogan zijn een zegen voor Europa; Sid Lukkassen met Olli Salvatore

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over Europa en de relaties met Erdogan en Trump

Foto: GREGORY PAPPAS

'Olli Salvatore is de auteur van 'De Redding van Europa', een helder geschreven bundel essays waarin hij de pijnpunten van Europa analyseert en voor de dag komt met een lange reeks van remedies die, zoals de titel terecht suggereert, Europa van de ondergang moeten redden. Hij is een voorstander van het 'Verhofstadt-model' dat zegt dat Europa enkel nog kans maakt op slagen als het versneld één wordt. Een eenheidstaal en de rechtstreekse verkiezing van een President zijn de volgende stappen die moeten worden ondernomen. In dit interview legt hij uit waarom volgens hem Trump én Erdogan een zegen zijn voor Europa: Trump zal ons dwingen om op eigen benen te gaan staan en in het conflict met Erdogan ziet hij een gedroomde kans om het eens te worden over een gezamenlijk buitenlandbeleid. Verrassend is zijn geopolitieke idee voor de opdeling van het naoorlogse Syrië in drie soevereine staten: Palestina, Koerdistan en Syrië, dat in omvang zal zijn gereduceerd ten voordele van de twee eerstgenoemde naties. De Koerden worden zo 'vergoed' voor hun cruciale rol in het verslaan van I.S. (en vormen meteen een buffer tegen de expansiepolitiek van dictator Erdogan); met het oprichten van een Palestijnse Staat wordt een primaire voedingsbodem voor het internationale terrorisme weggenomen en is een 'opeising' van een deel van Israël overbodig waardoor beide geplaagde volkeren eindelijk een streep kunnen zetten onder het uitzichtloze Joods-Palestijnse conflict. Verder verdedigt hij een US-EU-RUSLAND 'Troïka' om gezamenlijk sterker in het verweer te komen tegen machtige vijanden die het Westen uitdagen.'


De NOS en de “Turkenrellen”; Bart Schut en Hans Moll

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over het uitzetten van een Turkse minister, de rellen in Rotterdam en de verslaggeving van de NOS

Bart Schut is journalist, columnist voor de nieuwe media en journalistiek twitteraar

Schut was aanwezig bij de Turkenrellen in Rotterdam na aanleiding van de uitzetting van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya, bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Schut twitterde daarover en constateerde dat hij honderden nieuwe volgers kreeg, maar tegelijk ontvolgt werd door zijn collega's van de oude media.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van veel buitenlandse media met daarnaast als enige de NOS. De verslaggeving van diezelfde NOS bleek volgens Schut diametraal ingekleurd t.o.v. wat er feitelijk gebeurde. Een verslag van een anti Nederlandse oproer en de manipulatie van de NOS met als doel verbindend nieuws te brengen.


Willem Middelkoop en Pieter Omtzigt; Het beste kamerlid van Nederland

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn in Den Haag meer bezig met een zoektocht dan met een discussie over hoofdzaken"

Een gesprek over de rol van de pers, de controle op de regering, Europa en de werking van de democratie.

Regeringspartijen die er een wedstrijdje van maken om wetgeving goed te keuren en een regering die er alles aan doet om controle op haar functioneren te dwarsbomen. Teveel stukken die vertrouwelijk en geheim blijven. "We zijn in Den Haag meer bezig met een zoektocht dan met een discussie over hoofdzaken".

Pieter Omtzigt is econometrist en zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Omtzigt geldt als de meest lastige parlementariër voor de regering. Samen met een sterk groeiende achterban heeft hij zijn terugkomst in de kamer na de komende verkiezingen met succes kunnen bevechten. Scherp inhoudelijk stelt hij de meeste vragen en neemt geen genoegen met ontwijkende antwoorden. Omtzigt mist bij de regeringsfracties deze kritische rol. "Het is de hele tweede kamer die regering moet controleren en niet slechts de oppositie! Het ontbreken van de controle door de regeringsfracties is een groot gevaar voor de kwaliteit van de wetgeving."


Wat doet Ewald Engelen als hij premier wordt?; Hans Hillen en Ewald Engelen

De gesprekken van Café Weltschmerz zijn opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Ewald Engelen; Een boze econoom, met grote zorgen.

"Alle economen inclusief de Nederlandse Bank zijn het er over eens dat de enorme schuldaanwas de Nederlandse economie kwetsbaar maakt."

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen stelt zich verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart worden gehouden. Hij staat op de tiende plaats van de Partij voor de Dieren. Dat lijkt geen verkiesbare plek. Oud minister van defensie en journalist Hans Hillen stelt toch de vraag; wat doet Ewald Engelen als hij premier van Nederland wordt?

Als eerste de enorme hypotheekberg afbouwen. Het fiscale systeem, dat financiering met vreemd vermogen enorm stimuleert moet volgens Engelen vermindert worden. Niet door full reserve banking of van geldcreatie een publieke functie maken. Maar met een aantal interventies kunnen volgens Engelen de schuldenlast eenvoudig worden teruggebracht:
a. Afscheid nemen van het leenstelsel voor de basisbeurs, want dat leidt op jonge leeftijd tot het aangaan en gewennen van schulden.
b. De fiscaal stimulering van eigen woningbezit stoppen. 30/40% eigen woning is in enkele decennia gegroeid naar 40/55%.
c. Ook bedrijven worden uitgenodigd zich vreemd te financieren met schulden omdat de rentelasten aftrekbaar zijn van de winst.


Een rechtse islamofoob en een linkse wegkijker; Bert Brussen en Teun Gautier

Een links deugende wegkijker (Teun Gautier) en een rechts islamofobe hater (Bert Brussen) praten over de staat van het debat in Nederland.

Gautier is uitgever en o.a. betrokken bij The Post Online en de Correspondent. Hij was ooit D66 voorzitter in Amsterdam en volgens Brussen daarmee niet te beschuldigen van een vastzittende ideologie. Bert Brussen is oprichter en hoofdredacteur van The post Online. Gautier en Brussen kennen elkaar dus goed.

Gautier vraagt zich af of een linkse Wegkijker met een rechtse Islamofoob kan praten? Volgens Brussen zit daar wel een grens aan. Gautier; "Kunnen wij met elkaar praten omdat we elkaar kennen?"
Volgens Brussen gaat dat wat makkelijker omdat je elkaars standpunten wat beter kent. In het openbare debat gaat dat lastiger omdat de framing expliciet wordt.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13