De kanarie in de kolenmijn; Arno Wellens en Ewald Engelen

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Engelen en Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet één is van de verre toekomst.
De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit economisch perspectief, Thieme vanuit ecologisch oogpunt. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Tijd voor Plan B!


NAVO bestaat niet zonder Rusland als vijand; Esther van Fenema met Frank Koerselman

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

NAVO was allang uit elkaar gevallen als Rusland geen vijand was zegt Frank Koerselman in dit gesprek met Esther van Fenema.

Frank Koerselman is emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie.

Menselijk gedrag kan zo tegenstrijdig zijn dat we er haast geen vat op krijgen. Waarom kwetsen we soms degene van wie we houden en hechten we ons aan iemand die niet om ons geeft? Waarom willen we zo vaak iets wat niet samengaat? Want wie kan er nu zowel vrij en onafhankelijk zijn als zich veilig en geborgen weten? Wie kent dat niet: 'twee zielen in één borst'?

Voortdurend zoeken mensen hun weg tussen strijdige verlangens. In 'Wie wij zijn' beschrijft Frank Koerselman hoe die zoektocht van invloed is op hoe we in het leven staan - op hoe ons dat kwetsbaar of juist weerbaar maakt. Nu eens zal dat herkenning oproepen, maar soms ook verrassing of zelfs tegenspraak. Want uiteindelijk gaat dit over de kern van onze identiteit en raakt het ons in wie wij zijn ...

Een boeiende beschrijving van de mens en zijn ontwikkeling bezien door de bril van een psychiater/psychotherapeut. Wie zijn wij? Wat stuurt ons gedrag, wat is de rol van het gevoel en het verstand? Wat is aanleg, wat cultuur en wanneer spreken we over gestoord? De schrijver wil aanzetten tot nadenken om de mens in zijn maatschappelijke situaties te begrijpen. Hoe hij er een plaats verwerft en hoe hij leert omgaan met zijn situatie, zowel in klein als groot (wereld)verband. Zoekt hij een middenweg in het leven, de absolute autonomie of de grootste veiligheid in afhankelijkheid? Ook het zoeken van een plaats bij religieuze of humanistische levensbeschouwingen komen aan de orde. De schrijver maakt gebruik van en verwijst naar belangrijke werken over de psychologie sinds Freud. Geen literatuurlijst. Het boek vraagt wel om kennis van de psychologie. Het boek is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen in de hulpverlening, de politiek of bedrijfsleven die meer inzicht willen verwerven in de mens en de systemen waarin men zijn weg moet vinden. De schrijver is emeritus hoogleraar, psychiater en psychotherapeut.

Emoties zijn van enorm belang om te kunnen begrijpen wat iemand beweegt. Het heeft net als pijn een signaal functie. Angst, woede, verdriet en blijdschap geven signalen af over de gesteldheid van de persoon. Mensen zijn hun plek in de hiërarchie niet meer zeker en moeten dus knokken om zich te handhaven. Een natuurlijke reactie op die dreiging is er met woede op te reageren. Vaak worden we dus woedend om zaken waar het in werkelijkheid niet om gaat. Zonder tegenstellingen kunnen wij niet definiëren. We weten daarom ook niet meer wie onze vijanden zijn.


Een politiek oogje dichtknijpen bij bank Monte dei Paschi ; Paul Buitink en Han de Jong

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Een politiek oogje dichtknijpen bij de redding van de bank Monte dei Paschi di Siena. Zuur voor de Italianen om de eerste bank in moeilijkheden onder een zwaar Europees resolutieregiem te stellen.

Han de Jong is hoofdeconoom van de ABN-AMRO. Paul Buitink spreekt met hem over de Europese bankenunie. De bankenunie werd tijdens de crisis van 2008 opgericht om de grote verschillen tussen de Europese banken te normaliseren om stabiliteit van het geldstelsel binnen Europa te creëren. Er moest eenheid komen tussen de banken in regels en maar ook in toezicht. De Europese Bankenunie kreeg het toezicht over de Europese banken, wat voordien door de Nationale banken werd uitgevoerd. De Europese Bankenunie wordt aangestuurd door de ECB in Frankfurt. De Unie heeft drie pijlers waarop haar taken zijn berust: het toezicht op de Europese banken, het resolutiemechanisme en het depositogarantiestelsel.

De Jong plaatst kanttekeningen bij de werking van het bail-in regiem in het resolutiestelsel. Bij de eerste testcase van het resolutiestelsel ging het al mis. De problemen bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena werden om politieke redenen buiten het resolutiestelsel opgelost. Opnieuw werd een bank met publieke middelen overeind gehouden door de ECB en de Italiaanse staat. De Jong vraagt zich af of het resolutiemechanisme stelsel überhaupt wel kan werken. Als een individuele bank in de problemen komt kan het systeem wellicht haar werk doen, maar bij een systeemcrisis is het volgens hem contraproductief. De risico's op besmettingsverschijnselen zijn dan groot en kunnen veel banken gaan raken.

De Jong vindt overigens niet dat de problemen bij de bank Monte dei Paschi di Siena als een systeemcrisis gezien kunnen worden. De oplossingen voor die bank buiten het resolutiestelsel werden politiek gedreven. De Jong stelt dat het zuur was voor de Italianen. Niet eerder was het nodig een Italiaanse bank te redden, terwijl in heel Europa banken met collectieve middelen overeind gehouden werden. Zuur is het dan om de eerste bank in moeilijkheden onder een zwaar resolutieregiem te stellen. Om die reden werd het politieke besluit genomen een oogje dicht te knijpen bij de redding van de bank Monte dei Paschi di Siena...........

 


De culturele transformatie in de VS; Hans van der Jagt en James Kennedy

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Er is een culturele transformatie in Amerika! Haat en wantrouwen tegenover de linkse politiek is in Amerika op dit moment alles bepalend. De verkiezing van Trump is terug te voeren op een anti Hillary Clinton stemmingen, maar waarom is die haat tegen de democraten zo groot?

 

 

Hans van der Jagt praat met hoogleraar James Kennedy over de affaire Donald Trump en de ontwikkelingen in Amerika. Hoe lang houdt president Trump het nog uit? De Amerikaanse Nederlander professor James Kennedy praat over Trump en het impeachment wat hem boven het hoofd hangt.

"We hebben te maken met een opzienbarende president die veel controverse weet te ontketenen. Een grote meerderheid van de Amerikanen vinden dat Trump het niet goed doet terwijl circa 35% van de bevolking vindt dat hij het wel goed doet. Het positieve beeld van Trump is volgens Kennedy vooral gebaseerd op zijn pogingen de instroom uit de moslim staten te stoppen, en andere verkiezingsbeloften die hij in hoge snelheid probeert uit te voeren. Een groot aantal progressieve media in Amerika zoals de New York Times zijn Democratisch georiënteerd hebben een hekel aan Trump en gunnen hem geen succes. Maar het is volgens Kennedy vooral de stijl van Trump waarmee hij de massale media tegenstand en vijandigheid over zich afroept. De conservatieve media zijn minder uitgesproken negatief, maar ook daar worden de successen van Trump niet uitgesproken positief belicht. De consistentie van het Amerikaanse buitenlandbeleid en de logica daarachter is volledig zoek. Trump heeft de internationale reputatie van Amerika te grabbel gegooid. Er is geen strategie in terug te vinden. Haat en wantrouwen tegenover de linkse politiek is in Amerika op dit moment alles bepalend. De verkiezing van Trump is terug te voeren op een anti Hillary Clinton stemmingen, maar waarom is die haat tegen de democraten zo groot?
Kennedy is als immigrant in 2000 naar Nederland gekomen. Hij is een Amerikaanse geschiedkundige. Na academische functies in de Verenigde Staten werd hij in 2003 als hoogleraar werkzaam aan de VU te Amsterdam. Thans is hij decaan van het University College Utrecht.


Waar moeten we onze de democratie op baseren?; Lars Benthin en Arnout Maat

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

Het verschil tussen het hedendaags uitwisselen van standpunten en de onderliggende democratische waarden die onze cultuur vormde.

Onlangs kwam een belangrijk boek uit: 'De democratie en haar media' (De blauwe tijger) van de pas gepromoveerde filosoof Sid Lukkassen.
Arnout Maat schreef in zijn recensie voor TPO; Ik vind Lukkassen een van de meest interessante en erudiete denkers van dit moment. Vriend en vijand zal het hier, na het lezen van Lukkassen's cultdebuut ‘Avondland & identiteit’ (2015), mee eens zijn. Ook dit nieuwe boek stelt niet teleur. De democratie en haar media laat zich lezen als een even epische als pessimistische analyse van de huidige staat van de Westerse democratie en het publieke debat. Het is de publieksversie van zijn aan de Radboud Universiteit voltooide proefschrift De democratie en condities van communicatie. Die laatste titel is beter gekozen, omdat het mediawezen, naast tijd en ruimte, slechts één van de condities van communicatie vormt. In het proefschrift staan de volgende vragen centraal: ‘‘is het mogelijk dat representatieve democratie gebaseerd is op communicatieve voorwaarden die deze democratie zelf maar in beperkte mate kan waarborgen? En is daarom de alom beklaagde crisis van de democratie juist als een crisis van de communicatieve voorwaarden te beschouwen?’’ Om deze vragen waarlijk te kunnen snappen, moeten we eerst zien te achterhalen wat Lukkassen verstaat onder begrippen als ‘democratie’ en ‘representatie’........

Lars Benthin is 3e jaars student bestuurskundige. Hij praat met Arnoud Maat verder door over dit belangrijke boek van Sid Lukkassen.
Volgens Maat toont Lukkassen een belangrijk kruispunt in de democratie namelijk; Deliberatie versus identificatie. Volgens Maat is het grote kruispunt in het boek van Lukkassen dat hij het verschil aangeeft tussen hedendaags uitwisselen van standpunten en de onderliggende democratische waarden die onze cultuur vormde........


De verzekeraar kan GEEN kwaliteit beoordelen; Harry Starren en Marijke Linthorst

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

(Dit is een pilot aflevering van Studio Weltschmerz)

 

Marijke Linthorst speelde een rol in het behoeden van de vrije artsenkeuze in de zorgverzekering. Haar fascinatie met de zorg bleek allerminst tijdelijk. Zij rapporteert wekelijks over de werking van het systeem on de praktijk. Dat zit vol met -soms verbazingwekkende - tegenstrijdigheden. In het interview stelt zij de diagnose en geeft ze de richting aan voor oplossingen.


De bronnen van het salafisme, deel 2; Hans van der Jagt met Umar Ryad

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

 

DEEL 2; De oorsprong van de islam in Nederland en de huidige opkomst van het salafisme. Een serie van historicus Hans van der Jagt met Umar Ryad, onderzoeker islamologie aan de Universiteit van Utrecht. Ryad doet onderzoek naar de moderne islam in Europa. De periode tussen het begin van de 20e eeuw tot heden staat in zijn onderzoek centraal. Volgens Ryad kunnen we de opkomst van het salafisme niet los zien van de politieke onrust in de moslim regio's.

 


Impeachment van Trump is in volle gang; Laszlo Maracz en Karel van Wolferen

Onze gesprekken worden opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

We kunnen zien hoe een kleine machtige en manipulerende groep een afzettingsprocedure op gang brengt, waaruit blijkt dat Amerika geen democratie is!

Als het over Trump gaat kun je veel tegengestelde dingen beweren. Wat hij nu met zijn interventies in het Midden-Oosten laat zien is dat het afgelopen moet zijn met de jihadi's. Er toont zich een verandering van het beleid. Er wordt niet meer gesproken over regime change, maar frontaal wordt de aanval gekozen tegen het terreur. Trump negeert daarbij de belangen van de Amerikaanse wapenindustrie.
Een ander aspect is hoe de Amerikaanse mainstream media volop in beweging is naar een impeachment . De media vindt blijkbaar ook dat Trump weg moet. Ongetwijfeld zal hij daarom worden aangeklaagd. Zelfs de kritische media, die eerder achter hem stonden vinden nu ook dat hij weg moet. Hier wordt gedemonstreerd dat niet het volk kiest wie haar president is, maar de macht instituties als de FBI, CIA en andere belangengroepen als de Neocons, die we steeds vaker de Deep State noemen. Samen met de media bepalen zij in hoeverre een president afwijkend beleid mag voeren en bij gebleken ongeschiktheid wordt hij afgezet. We kunnen voor het eerst in de geschiedenis zien hoe een kleine manipulerende machtige groep een afzettingsprocedure op gang brengt, waaruit blijkt dat Amerika geen democratie is!

 


Powerswitch, naar een vitale samenleving; Ruben Munsterman en Jeroen den Uyl

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

Als er een incident is maken we de regels ingewikkelder en groter, komt er een nieuw protocol en worden de kosten hoger. Dat mogen wij allemaal met elkaar betalen!

Jeroen den Uyl is partner bij Twijnstra en Gudde en doet onderzoek naar de mogelijkheden de gemeenschap sterker te maken. De overheid is gemakkelijk met macht naar zich toe trekken, maar kan het moeilijk aan de burgers afgeven. Een generatief proces, waarbinnen de complexiteit zichzelf onderhoudt.

De overheid heeft sinds de laatste jaren een enorm aandeel in het bruto nationaal product gekregen. In de 19e eeuw hadden we een vitale samenleving waarbij de overheid zes keer zo klein was als nu. Toen was er een kleine overheid met een enorme publieke sector. De samenleving was toen noodzakelijkerwijs goed met elkaar verbonden. De publieke sector in de 19e eeuw heeft veel geproduceerd aan burgerschapswaarden.

Gemeenschapsvoorzieningen zoals sociale zekerheid zijn inmiddels verstatelijkt geworden. De overheid maakte daarmee een enorme groei door. De markteconomie werd gedreven door consumentisme waardoor de markt groter is geworden maar tegelijk hebben we overheidstaken aan de markt overgedragen waardoor de markt zelf een enorme groei doormaakte. Ook heeft er een vermenging plaats gevonden door door bepaalde onderdelen in marktsector te subsidiëren. De overheid intervenieert in verscheidene markt en de belanghebbende in die markten zijn daar blij mee. De burgers daarin tegen, voelen zich niet betrokken en zien in die grote entiteiten een bedreiging.

Den Uyl schreef het boek Powerswitch, naar een vitale samenleving.

 


Wat is de toekomst van de Eurozone?; Jean Wanningen en André ten Dam

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie of adopteer voor 100,00 euro een aflevering en kom met je naam in de leader: NL23 TRIO 0390 4379 13

André ten Dam is de enige Nederlander die een wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan het internationale wetenschappelijke debat over de Euro. Dit gesprek gaat over economie, de Europese Unie, de Euro en over de toekomst van de eurozone.

The Matheo Solution (TMS)’ is zijn doortimmerde concept uit 2010 voor oplossing van de Eurocrisis. Het idee is gebaseerd op een flexibel monetair systeem dat zich aanpast aan een Europa van verschillende economische snelheden: het 'Euro Currency Units-Exchange Rate Mechanism (ECU-ERM)'. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de euro als het enig wettig betaalmiddel (de munten en bankbiljetten) en de euro als rekeneenheid. De euro blijft in de inmiddels 18 landen het enige betaalmiddel (valuta), maar als calculatie-eenheid voor prijzen en lonen kunnen landen zogenoemde NCU's (National Currency Units) als de eurogulden of de eurodrachme weer gaan invoeren.


De fractiediscipline binnen de VVD; Sid Lukkassen en Ybeltje Berckmoes

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Fractiediscipline is het vermogen van een fractie van een politieke partij om haar leden het beleid van het partijleiderschap te laten ondersteunen. In parlementaire democratieën heeft het begrip betrekking op de regie die partijleiders hebben over het stemgedrag van de eigen fractie. (Wikipedia)

"Politieke carrières worden gemaakt of gebroken met het bezoeken van borrels." Aldus Ybeltje Berckmoes, die inmiddels werkt aan haar memoires. Ze publiceert haar levensverhaal om aanstormende politieke talenten duidelijk te maken hoe politiek écht is. "Je komt in een machine terecht. Aan het begin denk je dat je daarop nog invloed kunt hebben. In de praktijk haalt de gekte van de dag je in: je wordt stemvee." Persvoorlichters en spindoctors waar nooit iemand op heeft gestemd, bepalen precies de marges waarbinnen een debat zich kan bewegen.

Ybeltje belandde in een wereld waar ze 'geforceerd gezellig' moest borrelen, terwijl anderen over haar schouder keken om te zien wie ze nog meer moesten spreken. We krijgen nieuwe kanten van Ybeltje te zien: ze zat op een schietclub met mariniers en studeerde ballet.


Over de politieke munt die Euro heet, deel 2; Jean Wanningen en Arno Wellens

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De centrale bank kan niet failliet gaan, maar dat de samenleving zou moeten bijstorten is niet ondenkbaar.

Wanneer ging het fout met de Euro? Volgens Wanningen ruim voor de invoering van de munt zelf in 1967. Tijdens een conferentie in Den Haag werden er al plannen gesmeed. In Maastricht werd de basis gelegd voor de Euro en ook het ECB zoals deze er uiteindelijk zijn gaan uitzien. Sinds de gefaseerde invoering in 1999 en 2002 is er veel mis gegaan. Dat heeft vooral te maken met de te grote verschillen tussen economieën van de noordelijke en zuidelijke landen. De divergentie is sindsdien eerder vergroot dan dat deze economieën zoals verwacht naar elkaar toe zijn gegroeid. De vraag daarbij is of de ECB met haar reddingsinterventies wel effectief is of dat er zelfs sprake is van een verdere bedreiging van de economische instabiliteit in Europa?

Mark Rutte en de affaires binnen de VVD; Ruben Munsterman en Eric Smit

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Het wordt tijd dat de VVD haar roots weer gaat opgraven, want het loopt zo de spuigaten uit! Je ziet zo'n figuur als Keizer die met een verlengde Mercedes het Binnenhof komt oprijden, maar tegelijk wel een bedrijf heeft leeggeplunderd."

Sinds Mark Rutte in 2007 het leiderschap van de VVD heeft overgenomen hebben er volgens de PI index 22 ernstige affaires plaatsgevonden. Een explosie in vergelijking met de jaren van voor Rutte. Bij de PvdA waren het over diezelfde periode 5, bij het CDA en D66 3 en bij de PVV slechts 1. Wat is er toch mis met de VVD?

In dit gesprek tussen Eric Smit van Folow the Money en Ruben Munsterman van Businesss Insider wordt aan de hand van het geval Keizer een blik geworpen op de integriteit binnen de VVD. Wat is er toch mis binnen de partij en bestaat er een causaal verband tussen de toename van slecht gedrag en economische delicten en het leiderschap van Rutte? Opmerkelijk zijn steeds weer die oliedomme, ontkennende en ongefundeerde reacties van de top binnen die partij!

 


De Deep state, krachten en invloed achter politiek beleid; Karel van Wolferen en Laszlo Maracz

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Deep state; De Trans Atlantische krachten achter het geopolitieke speelveld.

Wat is de betekenis van het begrip Deep state en welke invloed heeft het op de Europese politieke besluitvorming? Wat is de Trans-Atlantische agenda van de Amerikanen en wat is de rol van de Neocons daarbij?

Deep state wordt door Amerikaanse deskundigen gedefinieerd als een gecombineerde groep machten die met elkaar belangrijker zijn dan de Amerikaanse regering en buiten de democratische processen om het politieke beleid bepalen.

Een ding is zeker, de Amerikanen proberen met hun doctrine van Full-spectrum dominance zowel militair als economisch de wereld te beheersen. Uit naam van de wereldvrede zoals u zult begrijpen........en natuurlijk doen wij allemaal mee, want wie is er nu tegen wereldvrede?


De tentakels van het cultuurmarxisme; Sid Lukkassen met Wim van Rooy

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De tentakels van het cultuurmarxisme woekeren overal!

De lange mars door de instituties is zó succesvol geweest, dat cultuurmarxisme inmiddels diep is ingebakken in de cultuur. Wat betreft het gedachtegoed dat in '68 werd gebrouwen, denken mensen vandaag dat dit het gewone denken is. Zij herkennen het gedachtegoed niet als zijnde het product van specifieke politieke keuzes. Maar ze leven er wel in, en kunnen hun waarnemingen steeds minder rijmen met wat hen vanuit de instituties wordt voorgehouden. De gevolgen? Gaslighting, cognitieve dissonantie en dubbeldenk.

"De mainstream media zijn in het bezit van het cultuurmarxisme", aldus Van Rooy. Hij bereidt zich voor op de nu komende wereldorde, door les te volgen in Krav Maga.


Over de politieke munt die “Euro” heet; Arno Wellens met Jean Wanningen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over de Euro; na 7 jaar doormodderen is er niet echt een verbetering tot stand gekomen.

 

Arno Wellens in gesprek met Jean Wanningen over de euro, het democratisch tekort bij de EU, en Gloria Wekker.

Jean Wanningen is als redacteur en als columnist actief bij weblog De Dagelijkse Standaard en bij Follow The Money. In het verleden was Wanningen als venture capitalist werkzaam. Daarnaast ook als ambtenaar in Brussel als monetair econoom. Zijn Brusselse ervaringen verwerkte Wanningen in een boek met de titel ‘Het Eurobedrog’.

In dit gesprek legt Wanningen aan Arno Wellens uit waarom hij niet enthousiast is over de euro, steevast door hem een politieke munt genoemd. Wanningen vindt het spijtig dat er in Nederland geen inhoudelijk debat plaatsvindt over de vraag of de euro wel zo goede munt is voor ons land. Het debat over het immigratievraagstuk wordt volgens Wanningen evenmin goed gevoerd. Niet de ratio maar de emotie is hierin doorslaggevend. Wie terechte kritiek heeft op “wir schaffen das” wordt weggezet als racist of fascist. Wanningen verwacht niet dat de oplossingen voor de grote vraagstukken afkomstig zullen zijn van de Nederlandse universiteiten. De kwaliteit van het onderwijs is sterk achteruit gehold en door de komst van zogenaamde ‘safe spaces’ op universiteiten wordt de wetenschappelijke integriteit in ernstige mate bedreigd. Wanningen is wars van de door de Gloria Wekker’s van deze wereld gebezigde begrippen als ‘white innocence’: “Ik vind het dus kwalijk dat dat soort denken een enorm groot podium krijgt hier in Nederland”

 


We importeren chaos uit Afrika en oorlog uit Midden Oosten; de Vlieger en Karskens

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Het is een van de grootste humanitaire rampen voor de grenzen van Europa en iedereen zwijgt er over."

Erik de Vlieger praat met Arnold Karskens over zijn aangifte tegen Frans Timmermans als vice-voorzitter van de Europese commissie en Artsen zonder Grenzen die bootjes hebben laten varen voor de kust van Libië. Timmermans en de Europese politiek wordt dood door schuld en de non-gouvernementele organisaties zoals Artsen Zonder Grenzen wordt ook dood door schuld en medeplichtigheid aan mensensmokkel verweten. De politiek voer nu een beleid uit waardoor de laatste drie jaar en vier maanden er 12.500 mensen zijn verdronken.
"Het is een van de grootste humanitaire rampen voor de grenzen van Europa en iedereen zwijgt er over. Als Trump het heeft over het bouwen van een muur tussen VS en Mexico is de wereld te klein en hier wordt geen aandacht aan gegeven. Deze aangifte is totaal doodgezwegen."

De officier van justitie neemt binnenkort de beslissing of het onderzoek moet beginnen. Als de officier dit weigert gaat Karskens naar de rechtbank om het onderzoek via een rechtelijke uitspraak af te dwingen. Mocht het strafrechtelijk onderzoek niet in Nederland geopend worden, dan gaat hij in een van de andere Europese landen deze zelfde procedure openen.

Wilt u deze actie steunen dan kan dat via de website van www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl

 

VS heeft eindelijk weer een “normale” president; Laszlo Maracz en Karel van Wolferen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Militaire vergelding voor de (vermeende) gifgasaanval in de Syrische provincie Idlib, een MOAB bom in Afghanistan en de USS Carl Vinson richting Korea. Donald Trump lijkt 180 graden gedraaid in zijn buitenlandbeleid. Of is Trump klem gezet door een militaire junta in het Pentagon? En welke rol spelen de 'neocons'? Hoeveel invloed heeft schoonzoon Jared Kushner?

 

Professor Karel Van Wolferen en hoogleraar Laszlo Maracz gaan in deze aflevering op zoek naar antwoorden op deze vragen. Voor Van Wolferen is het overduidelijk dat je voor grondige analyses niet meer terecht kan bij de traditionele media. Met name zijn oude werkgever (NRC) krijgt het hard te verduren. Aan het eind van het gesprek roept Van Wolferen de kijker op zich voor objectieve verslaggeving te wenden tot de vele alternatieve media die op het internet zijn te vinden (zie onderaan bericht). Het blijft puzzelen wat de gevolgen van de draai van Trump zijn voor de internationale betrekkingen: "We gaan spannende tijden tegemoet".

Een greep van de alternatieve media die door Van Wolferen worden geraadpleegd:

http://www.globalresearch.ca/ (uitgebreid en goed geselecteerd)
http://journal-neo.org/ (met accent op Midden Oosten en Aziatische onderwerpen)
http://russia-insider.com/en (door buitenlanders in Moskou geredigeerd)
http://thesaker.is/ (veel connecties en is er vaak het eerste bij)
http://stanvanhoucke.blogspot.fr/ (Nederlander – overal van het net gehaald en aardig volledig)
http://www.voltairenet.org/en (in Damascus gebaseerd, veel historisch perspectief)
http://www.moonofalabama.org// (heeft vaak wat anderen niet hebben)
https://off-guardian.org/category/guardian-watch/(door vroegere Guardian mensen)
http://www.paulcraigroberts.org/ (acuut, veel persoonlijke kennis van Amerikaanse politiek)
http://www.counterpunch.org/ (meer traditioneel links, soms verward)
http://www.unz.com/ (heel onafhankelijk, vaak hoge kwaliteit essays)