Waarom politici wel of niet risicovolle beslissingen nemen; Birte Schohaus met Barbara Vis

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Prof. dr. Barbara Vis is hoogleraar Politieke Besluitvorming aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Waarom politici wel of niet risicovolle beslissingen nemen, maar wat is eigenlijk een risicovolle beslissing voor een politicus? Dat zijn volgens Barbara Vis alle type besluiten die voor de politicus zelf een risico vormen, omdat het bijvoorbeeld stemmen gaat kosten of da ze niet meer een aantrekkelijke coalitiepartner zijn. Dat zijn bijvoorbeeld besluiten die gaan over militaire interventies of geweldbeslissingen. Maar risico's vormen ook de positieveranderingen in politieke stellingnames. Vis onderzoekt verschillende type politieke actoren. Zowel de risico's in het handelen binnen het kabinet, als binnen de politieke partijen en het individuele handelen van de politici. Daarnaast gebruikt ze ook verschillende methoden

Barbara (1979) heeft een achtergrond als econoom en politicoloog. Ook in haar eigen onderzoekslijn combineert zij inzichten uit verschillende disciplines om de riskante beslissingen van politieke actoren te kunnen duiden op verschillende niveaus (politici - politieke partijen - regeringen) en verschillende issues (welvaartsstaathervormingen en militaire interventies). Methodologisch heeft zij haar naam gevestigd in de sociale wetenschappen door de toepassing en verdere ontwikkeling van een nieuw type vergelijkende methoden.


De geschiedenis van wreedheden en terreur; Hans Moll met Hans Goedkoop

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"De vraag is altijd wie de boosdoener is in de strijd. Was het onafhankelijkheidsstreven van de Indonesiërs het kwaad of de politionele reacties daarop?"

Wreedheid als historisch begrip verdient aandacht, vindt Hans Moll. Dit gesprek met TV-historicus Hans Goedkoop gaat o.a. over de wreedheden en motieven achter de politionele acties in Indonesië, over Tjingtjangen het wapen van de machteloze eenling, over Kapitein Westerling, de slavernij, Van Heuts, Israël, IS, Zuid Afrika, Hutsies en Tutsies, de Arabische staten en over Churchill.

Hans Goedkoop is een Nederlands historicus en literatuurcriticus. Hij is bekend als presentator van Andere Tijden, het geschiedenisprogramma van de NTR en VPRO.
Goedkoop werkte voor de Haagse Post en tussen 1991 tot 1995 voor diverse televisieprogramma's van de VPRO. Sinds 1995 schrijft hij voor NRC Handelsblad over Nederlandse literatuur. Hij promoveerde cum laude in 1996 op de biografie van Herman Heijermans, Geluk en kreeg hiervoor ook de Henriëtte de Beaufort-prijs en de Dordtprijs voor de biografie.

Goedkoop werkt momenteel aan een biografie van Renate Rubinstein.

 


Met digitalisering komt de leerling centraal te staan; Harry Starren met Kobus de Boer

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Heb je een goede docent dan krijg je goed onderwijs, heb je een slechte docent dan krijg je slecht onderwijs en heb je geen docent dan krijg je geen onderwijs."

"We staan aan de vooravond van grote nieuwe mogelijkheden in het onderwijs. Het onderwijs werd in het verleden altijd georganiseerd rondom de docent. Nu gaan we het organiseren rondom de leerling. De digitale hulpmiddelen maken het mogelijk dat de leerling centraal komt te staan."

Kobus de Boer is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De Boer onderschrijft dat het niveau van het Nederlandse onderwijs goed is, maar veel beter kan. Het onderwijs staat aan de vooravond van grote verandering. Het is in beginsel mogelijk dat iedere leerling op eigen niveau onderwijs krijgt, zodat recht wordt gedaan aan het talent voor verschillende vakken, elk op eigen niveau met een diploma op maat op het eind.

Dat vergt het beschikbaar en toegankelijk maken van kennis. Zo kan de leraar een pedagogische rol vervullen. Wat nu terzijde wordt gedaan door sommige leraren wordt de kern van het vak.

 


Het demoniseren van Fortuyn en Baudet; Hans Moll met Oscar Hammerstein

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De aanleiding voor dit gesprek is dat Oscar Hammerstein samen met Gerard Spong een artikel 12 procedure begonnen om alle personen die zich schuldig maakte aan het demoniseren van Fortuyn te veroordelen. Het hof wees dat af omdat er geen belanghebbende waren. Ook de familie van Fortuyn werden door het hof niet als belanghebbende gezien. Zijn er parallellen met het demoniseren van Thierry Baudet?

Wie is Oscar Hammerstein?
Op 16 maart 1994 werd Hammerstein opgepakt omdat Fred Teeven, destijds officier van justitie in Amsterdam, hem ervan verdacht dat zijn werk voor criminelen verder ging dan alleen als verdediger. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de crimineel en drugshandelaar Johan V. (beter bekend als de Hakkelaar). Hammerstein zat zes weken vast maar werd uiteindelijk op alle punten vrijgesproken. Wel oordeelde het hof in een obiter dictum dat hij bij het aannemen van de zaak van de Surinaamse rijsthandelaar Shyam Guptar lichtvaardig te werk zou zijn gegaan. Het naar aanleiding daarvan ingestelde onderzoek van de raad van toezicht pleitte Hammerstein ook daarvan vrij; de Raad van Toezicht oordeelde op 16 april 1996 dat “niet was gebleken dat Hammerstein had moeten twijfelen aan de juistheid van hetgeen hem was verteld over de herkomst van het geld en dat aanvaarding en behandeling niet lichtvaardig genoemd kunnen worden”. Tijdens zijn detentie werd hij uit de maatschap Boekel de Néree gezet. Hammerstein diende een klacht tegen de maatschap in bij de Nederlandse Orde van Advocaten omdat hij onbehoorlijk behandeld zou zijn. Ook eiste Hammerstein 1,2 miljoen gulden van de Staat der Nederlanden vanwege de zes weken dat hij opgesloten had gezeten, welke eis door de rechter werd afgewezen.

Op 24 november 1994 werd een aanslag gepleegd op de kunstenaar Rob Scholte. Toen deze wegreed uit de Laurierstraat, ontplofte een handgranaat onder zijn donkerblauwe BMW 525i. Scholte raakte zwaargewond en zijn beide benen moesten boven de knie worden geamputeerd. Een van de theorieën was dat de aanslag was bedoeld voor Hammerstein, maar dat de dader zich in de auto had vergist. Hammerstein reed in eenzelfde type BMW, van dezelfde kleur, en met bijna hetzelfde nummerbord, die in de buurt stond. De vermeende verwisseling van auto's is nooit vast komen te staan en het onderzoek naar de aanslag op Rob Scholte is vastgelopen.

Ook na 1994 kwam Hammersteins naam regelmatig in de pers als advocaat in allerlei zaken. In 2000 begon hij samen met Gerard Spong een advocatenkantoor. Dat jaar begon ook de zaak rond Nina Brink van internetprovider World Online (WOL). Bijna meteen bij de beursintroductie zakte de koers fors in. In de prospectus werd verbloemd dat ze niet veel eerder aandelen had verkocht waarbij bovendien de prijs per aandeel ver onder de introductiekoers lag. Zowel de rechtbank als (in hoger beroep) het hof verklaarde de eisers niet-ontvankelijk. In die periode was Hammerstein tevens voorzitter van de Coornhert-Liga; een vereniging voor strafrechthervorming.

Na de moord op Pim Fortuyn in mei 2002, klaagde hij zowel enkele journalisten als politici aan omdat ze meegewerkt zouden hebben aan het demoniseren van Fortuyn. Het beklag werd door het Hof in alle gevallen afgewezen. Hierover heeft Hammerstein samen met Spong het boek Vervolg ze tot in de hel geschreven. Verder is hij actief geweest binnen de politieke partij Lijst Pim Fortuyn (LPF) maar eind 2003 trad hij samen met vastgoedhandelaar Ed Maas af als LPF-bestuurder.

In februari 2011 kregen Spong en Hammerstein onenigheid. Het is altijd onduidelijk gebleven waarom het ging. Dat betekende wel dat Hammerstein met zijn medewerkers op de Herengracht een eigen kantoor begon onder de naam Hammerstein Advocaten N.V.

Een week later werd bekend dat Riny Schreijenberg beslag had laten leggen op bezittingen van Hammerstein. Schreijenberg stelde 7 miljoen euro tegoed hebben, wegens schade die was ontstaan doordat Hammerstein, die in 2005 zijn advocaat was in een geschil met Sony Music Entertainment, niet was komen opdagen en had verzuimd hoger beroep in te stellen.. De Rechtbank van Amsterdam wees bij vonnis van 18 juli 2012 alle vorderingen van Schreijenberg af. .

In februari 2014 bracht Hammerstein bij Meulenhoff een boek uit, Ik heb de tijd, waarin hij vertelt over zijn Leidse studententijd, zijn besmetting met het HIV-virus en zijn carrière als advocaat. Hammerstein beweert in zijn boek onder meer dat de toenmalige officieren van Justitie Fred Teeven en Martin Witteveen bewijs hadden vervalst om hem in 1994 te kunnen arresteren.

Ter gelegenheid van Koningsdag 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 


Je gaat niet dood aan E-nummers, of conserveermiddelen; Dick Veerman met Roseanne Herzberger

Dit is een pilot aflevering van Studio Weltschmerz

 

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

We gaan niet dood aan conserveermiddelen, we gaan niet dood aan E-nummers en we gaan niet dood aan kleurstoffen! We leven in een technologische wereld en er is geen 'natuurlijk'. Het 'natuurlijk' is een hype, een leugen!

 


Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken.
Rosanne Hertzberger studeerde Life science & Technology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden. Zij is een microbioloog, schrijfster en columnist en schreef Ode aan de e-nummers. Een spraakmakend boek dat geldt als een van de opvallendste tegenstemmen van de hedendaagse gezonde voedselindustrie. "Als je de kookgoeroes moet geloven, is er niets erger dan een magnetronlasagne. Geen grotere zonde dan voorgesneden aardappeltjes, groenten uit blik, of kunstmatige kleurstoffen". Hoe de biochemie een toepassing heeft in ons voedsel.

Van Michael Pollan tot Rens Kroes: allen bepleiten een terugkeer naar grootmoeders keuken waar vers, simpel en onbespoten eten ambachtelijk werd klaargemaakt. Maar is dat echt beter voor je? En voor onze planeet? Rosanne Hertzberger bewijst het tegendeel en laat op overtuigende wijze zien dat kunstmatige kleurstoffen niet per se ongezonder zijn dan natuurlijke, dat aardappelpuree uit een zakje niet per se slechter is dan die van zelf gekookte, onbespoten piepers van de boerenmarkt en dat uitvindingen als kunstmest en megastallen de mensheid een enorme dienst bewijzen. Hertzberger beschrijft de enorme impact die chemie in onze voedselproductie heeft op het verbeteren van onze gezondheid, op welvaart, milieu en op de vrouwenemancipatie.

 

 

Is Nederland een lobbycratie i.p.v. een democratie?; Geerten Waling met Syp Wynia

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Er wordt wat afgelobbyd in Den Haag en Brussel en wat betekend dit voor de democratie?

 

Syp Wynia is Elsevier columnist en journalist en doet sinds lange tijd onderzoek naar het Lobbyen door (ex) politici. Nederland heeft als een van de weinige landen artikel 12 van het verdrag van Lissabon over de handel in invloed niet getekend. Zonder een debat in de 2e kamer, werd indertijd dat wetsartikel als hamerstuk afgewezen. Eerdere publicaties van Wynia hierover werden overigens nauwelijks opgemerkt in de media.
Geerten Waling is filosoof met een specifieke interesse in democratische processen.
(Een eerder gesprek van Wynia met Erik de Vlieger voor Café Weltschmerz werd op 10 augustus 2015 hier gepubliceerd.)

De lobbywereld is een grote invloedrijke onzichtbare macht
De poging van mensen om invloed te bedrijven, daar is op zichzelf niets mis mee. Het is volstrekt logisch dat mensen, groepen of organisaties hun belangen behartigen. Het kan echter wel verschrikkelijk uit de hand lopen........

Index:
- 5:03 over Tweede Kamerleden (Het vermolmde partijstelsel en de invloed van lobby op politici)
- 22:33 over de Eerste Kamerleden (Politici die ook lobbyisten zijn)
- 31:26 over de klimaatlobby specifiek (Energieakkoord)
- 40:20 over de formatie en de invloed van lobby daarop.


De Deep state, krachten en invloed achter politiek beleid; Karel van Wolferen en Laszlo Maracz

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Deep state; De Trans Atlantische krachten achter het geopolitieke speelveld.

Wat is de betekenis van het begrip Deep state en welke invloed heeft het op de Europese politieke besluitvorming? Wat is de Trans-Atlantische agenda van de Amerikanen en wat is de rol van de Neocons daarbij?

Deep state wordt door Amerikaanse deskundigen gedefinieerd als een gecombineerde groep machten die met elkaar belangrijker zijn dan de Amerikaanse regering en buiten de democratische processen om het politieke beleid bepalen.

Een ding is zeker, de Amerikanen proberen met hun doctrine van Full-spectrum dominance zowel militair als economisch de wereld te beheersen. Uit naam van de wereldvrede zoals u zult begrijpen........en natuurlijk doen wij allemaal mee, want wie is er nu tegen wereldvrede?


De tentakels van het cultuurmarxisme; Sid Lukkassen met Wim van Rooy

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

De tentakels van het cultuurmarxisme woekeren overal!

De lange mars door de instituties is zó succesvol geweest, dat cultuurmarxisme inmiddels diep is ingebakken in de cultuur. Wat betreft het gedachtegoed dat in '68 werd gebrouwen, denken mensen vandaag dat dit het gewone denken is. Zij herkennen het gedachtegoed niet als zijnde het product van specifieke politieke keuzes. Maar ze leven er wel in, en kunnen hun waarnemingen steeds minder rijmen met wat hen vanuit de instituties wordt voorgehouden. De gevolgen? Gaslighting, cognitieve dissonantie en dubbeldenk.

"De mainstream media zijn in het bezit van het cultuurmarxisme", aldus Van Rooy. Hij bereidt zich voor op de nu komende wereldorde, door les te volgen in Krav Maga.


Waarom meer regels ons niet integerder maken; Ruben Munsterman en Wim Dubbink

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

We rennen van incident naar incident en toch gaan we ons niet beter gedragen.

Wim Dubbink (1963) is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek. In het bijzonder werkt hij aan een Kantiaanse duiding van de bedrijfsethiek. Thema’s waarop hij zich momenteel richt zijn integriteit en organisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie tussen ethisch handelen en de grenzen van de markt en excuus gedrag (het radicale kwaad). Dubbink is editor van de Springer serie “Issues in Business Ethics”.

 


Over de politieke munt die “Euro” heet; Arno Wellens met Jean Wanningen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Over de Euro; na 7 jaar doormodderen is er niet echt een verbetering tot stand gekomen.

 

Arno Wellens in gesprek met Jean Wanningen over de euro, het democratisch tekort bij de EU, en Gloria Wekker.

Jean Wanningen is als redacteur en als columnist actief bij weblog De Dagelijkse Standaard en bij Follow The Money. In het verleden was Wanningen als venture capitalist werkzaam. Daarnaast ook als ambtenaar in Brussel als monetair econoom. Zijn Brusselse ervaringen verwerkte Wanningen in een boek met de titel ‘Het Eurobedrog’.

In dit gesprek legt Wanningen aan Arno Wellens uit waarom hij niet enthousiast is over de euro, steevast door hem een politieke munt genoemd. Wanningen vindt het spijtig dat er in Nederland geen inhoudelijk debat plaatsvindt over de vraag of de euro wel zo goede munt is voor ons land. Het debat over het immigratievraagstuk wordt volgens Wanningen evenmin goed gevoerd. Niet de ratio maar de emotie is hierin doorslaggevend. Wie terechte kritiek heeft op “wir schaffen das” wordt weggezet als racist of fascist. Wanningen verwacht niet dat de oplossingen voor de grote vraagstukken afkomstig zullen zijn van de Nederlandse universiteiten. De kwaliteit van het onderwijs is sterk achteruit gehold en door de komst van zogenaamde ‘safe spaces’ op universiteiten wordt de wetenschappelijke integriteit in ernstige mate bedreigd. Wanningen is wars van de door de Gloria Wekker’s van deze wereld gebezigde begrippen als ‘white innocence’: “Ik vind het dus kwalijk dat dat soort denken een enorm groot podium krijgt hier in Nederland”

 


We importeren chaos uit Afrika en oorlog uit Midden Oosten; de Vlieger en Karskens

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"Het is een van de grootste humanitaire rampen voor de grenzen van Europa en iedereen zwijgt er over."

Erik de Vlieger praat met Arnold Karskens over zijn aangifte tegen Frans Timmermans als vice-voorzitter van de Europese commissie en Artsen zonder Grenzen die bootjes hebben laten varen voor de kust van Libië. Timmermans en de Europese politiek wordt dood door schuld en de non-gouvernementele organisaties zoals Artsen Zonder Grenzen wordt ook dood door schuld en medeplichtigheid aan mensensmokkel verweten. De politiek voer nu een beleid uit waardoor de laatste drie jaar en vier maanden er 12.500 mensen zijn verdronken.
"Het is een van de grootste humanitaire rampen voor de grenzen van Europa en iedereen zwijgt er over. Als Trump het heeft over het bouwen van een muur tussen VS en Mexico is de wereld te klein en hier wordt geen aandacht aan gegeven. Deze aangifte is totaal doodgezwegen."

De officier van justitie neemt binnenkort de beslissing of het onderzoek moet beginnen. Als de officier dit weigert gaat Karskens naar de rechtbank om het onderzoek via een rechtelijke uitspraak af te dwingen. Mocht het strafrechtelijk onderzoek niet in Nederland geopend worden, dan gaat hij in een van de andere Europese landen deze zelfde procedure openen.

Wilt u deze actie steunen dan kan dat via de website van www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl

 

VS heeft eindelijk weer een “normale” president; Laszlo Maracz en Karel van Wolferen

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Militaire vergelding voor de (vermeende) gifgasaanval in de Syrische provincie Idlib, een MOAB bom in Afghanistan en de USS Carl Vinson richting Korea. Donald Trump lijkt 180 graden gedraaid in zijn buitenlandbeleid. Of is Trump klem gezet door een militaire junta in het Pentagon? En welke rol spelen de 'neocons'? Hoeveel invloed heeft schoonzoon Jared Kushner?

 

Professor Karel Van Wolferen en hoogleraar Laszlo Maracz gaan in deze aflevering op zoek naar antwoorden op deze vragen. Voor Van Wolferen is het overduidelijk dat je voor grondige analyses niet meer terecht kan bij de traditionele media. Met name zijn oude werkgever (NRC) krijgt het hard te verduren. Aan het eind van het gesprek roept Van Wolferen de kijker op zich voor objectieve verslaggeving te wenden tot de vele alternatieve media die op het internet zijn te vinden (zie onderaan bericht). Het blijft puzzelen wat de gevolgen van de draai van Trump zijn voor de internationale betrekkingen: "We gaan spannende tijden tegemoet".

Een greep van de alternatieve media die door Van Wolferen worden geraadpleegd:

http://www.globalresearch.ca/ (uitgebreid en goed geselecteerd)
http://journal-neo.org/ (met accent op Midden Oosten en Aziatische onderwerpen)
http://russia-insider.com/en (door buitenlanders in Moskou geredigeerd)
http://thesaker.is/ (veel connecties en is er vaak het eerste bij)
http://stanvanhoucke.blogspot.fr/ (Nederlander – overal van het net gehaald en aardig volledig)
http://www.voltairenet.org/en (in Damascus gebaseerd, veel historisch perspectief)
http://www.moonofalabama.org// (heeft vaak wat anderen niet hebben)
https://off-guardian.org/category/guardian-watch/(door vroegere Guardian mensen)
http://www.paulcraigroberts.org/ (acuut, veel persoonlijke kennis van Amerikaanse politiek)
http://www.counterpunch.org/ (meer traditioneel links, soms verward)
http://www.unz.com/ (heel onafhankelijk, vaak hoge kwaliteit essays)


MH 17 – het verbergen van de onderste steen; Willem Middelkoop met Pieter Omtzigt

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Er was geen sprake van een ramp, want er was geen sprake van een technisch mankement, geen sprake van metaalmoeheid of een menselijke fout. Er waren oorlogshandelingen en er was iemand die het vliegtuig met een raket naar beneden heeft geschoten.

CDA tweede Kamerlid Pieter Omtzigt houd zich al drie jaar intensief bezig met het onderzoek naar de schuldvraag van het neerhalen van de MH17 en het blootleggen van de opeenvolgende gebeurtenissen door de betrokken instanties en overheden.

Hoewel Mark Rutte en Frans Timmermans, de nabestaanden en heel Nederland een diepgaand onderzoek beloofden - de laatste steen boven - blijkt dit na drie jaar niets anders dan een slecht geregisseerde politieke operette, waarin het verhullen van de waarheid centraal lijkt te staan. De vele kamervragen die Omtzigt op de regering loslaat blijven grotendeels onbeantwoord en roepen in hun beantwoording meer vragen op. Hoewel Nederland als meest belanghebbende de leiding heeft over het onderzoek en de VN in een resolutie Nederland ondersteund, lijkt zij het spel mee te spelen. De Nederlandse regering maakt zich daarmee medeschuldig aan een proces van grove geschiedvervalsing. Pieter Omtzigt bijt zich vast en constateert het ontluisterende gebrek aan openheid en dat waarheidsvinding ondergeschikt is gemaakt aan het beschermen van geopolitieke belangen.

Deze aflevering wordt opgedragen aan de nabestaanden. Wij hopen dat hiermee een grotere maatschappelijke druk ontstaat op onze overheid om het belang van de nabestaanden na drie jaar beter centraal te gaan stellen.


Op weg naar een low-cost samenleving; Teun Gautier en Wim de Ridder

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zitten in een hele nieuwe tijd, maar je moet hem wel zien."

Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog. Hij was van 2002 tot 2015 hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Hij is opgeleid als econoom en begon zijn carrière bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens werd hij hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB-Bank, de rechtsvoorganger van de ING Bank. Van 1983 tot 2007 was hij directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, kenniscentrum van het bedrijfsleven. Hij is professional member van de World Futures Society. De Ridder is directeur van Futures Studies.

"De maatschappelijk-organisatorische gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen, staan nog niet op de agenda van de overheid. We hebben al die technologieën, maar er zit een groot gat tussen wat mogelijk is en waar we gebruik van maken. De belangrijkste ontwikkeling is, dat we op weg zijn naar een low cost samenleving."

Teun Gautier spreekt met De Ridder over de impact op de samenleving, gebaseerd op de nu beschikbare technologieën.


Willem Middelkoop en Pieter Omtzigt; Het beste kamerlid van Nederland

Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

"We zijn in Den Haag meer bezig met een zoektocht dan met een discussie over hoofdzaken"

Een gesprek over de rol van de pers, de controle op de regering, Europa en de werking van de democratie.

Regeringspartijen die er een wedstrijdje van maken om wetgeving goed te keuren en een regering die er alles aan doet om controle op haar functioneren te dwarsbomen. Teveel stukken die vertrouwelijk en geheim blijven. "We zijn in Den Haag meer bezig met een zoektocht dan met een discussie over hoofdzaken".

Pieter Omtzigt is econometrist en zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Omtzigt geldt als de meest lastige parlementariër voor de regering. Samen met een sterk groeiende achterban heeft hij zijn terugkomst in de kamer na de komende verkiezingen met succes kunnen bevechten. Scherp inhoudelijk stelt hij de meeste vragen en neemt geen genoegen met ontwijkende antwoorden. Omtzigt mist bij de regeringsfracties deze kritische rol. "Het is de hele tweede kamer die regering moet controleren en niet slechts de oppositie! Het ontbreken van de controle door de regeringsfracties is een groot gevaar voor de kwaliteit van de wetgeving."


Wat doet Ewald Engelen als hij premier wordt?; Hans Hillen en Ewald Engelen

De gesprekken van Café Weltschmerz zijn opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Ewald Engelen; Een boze econoom, met grote zorgen.

"Alle economen inclusief de Nederlandse Bank zijn het er over eens dat de enorme schuldaanwas de Nederlandse economie kwetsbaar maakt."

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen stelt zich verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart worden gehouden. Hij staat op de tiende plaats van de Partij voor de Dieren. Dat lijkt geen verkiesbare plek. Oud minister van defensie en journalist Hans Hillen stelt toch de vraag; wat doet Ewald Engelen als hij premier van Nederland wordt?

Als eerste de enorme hypotheekberg afbouwen. Het fiscale systeem, dat financiering met vreemd vermogen enorm stimuleert moet volgens Engelen vermindert worden. Niet door full reserve banking of van geldcreatie een publieke functie maken. Maar met een aantal interventies kunnen volgens Engelen de schuldenlast eenvoudig worden teruggebracht:
a. Afscheid nemen van het leenstelsel voor de basisbeurs, want dat leidt op jonge leeftijd tot het aangaan en gewennen van schulden.
b. De fiscaal stimulering van eigen woningbezit stoppen. 30/40% eigen woning is in enkele decennia gegroeid naar 40/55%.
c. Ook bedrijven worden uitgenodigd zich vreemd te financieren met schulden omdat de rentelasten aftrekbaar zijn van de winst.


Een rechtse islamofoob en een linkse wegkijker; Bert Brussen en Teun Gautier

Een links deugende wegkijker (Teun Gautier) en een rechts islamofobe hater (Bert Brussen) praten over de staat van het debat in Nederland.

Gautier is uitgever en o.a. betrokken bij The Post Online en de Correspondent. Hij was ooit D66 voorzitter in Amsterdam en volgens Brussen daarmee niet te beschuldigen van een vastzittende ideologie. Bert Brussen is oprichter en hoofdredacteur van The post Online. Gautier en Brussen kennen elkaar dus goed.

Gautier vraagt zich af of een linkse Wegkijker met een rechtse Islamofoob kan praten? Volgens Brussen zit daar wel een grens aan. Gautier; "Kunnen wij met elkaar praten omdat we elkaar kennen?"
Volgens Brussen gaat dat wat makkelijker omdat je elkaars standpunten wat beter kent. In het openbare debat gaat dat lastiger omdat de framing expliciet wordt.

Doneer CAFÉ WELTSCHMERZ we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13