Een leven vol overgangen; Rob Scholte met Theo Knippenberg

"Ik ben schuldig aan het kappen van 30.000 bomen"

Een bijzonder gesprek met een uitzonderlijk uitgever. Rob Scholte en Theo Knippenberg zijn sinds de aanslag op Scholte bevriend.

ADHC - KNIPPENBERG - DEN HAAG - 02-10-2007: UITGEVER THEO KNIPPENBERGMET ZIJN BULKBOEK. BIJ VERHAAL HERMAN ROSENBERG. FOTO: JACQUES ZORGMAN. JZ001
FOTO: Jacques Zorgman

Het gesprek gaat stap voor stap over de carrière en vriendschappen van Knippenberg. Grote successen als uitgever van Bulkboek. Uitgaven van eerder gepubliceerde literaire werken door grote Nederlandse schrijvers, gedrukt op kantenpapier en voor weinig geld te koop in de boekwinkels. Als eerste schrijver wist hij Harry Mulisch aan zich te binden, waarna al snel de andere schrijvers volgden. Knippenberg bouwde in snel tempo een grote reputatie op. Na een aantal succesvolle jaren vertrok hij naar Londen waar hij spontaan verliefd was geworden en ging 5 films maken voor de BBC. Zijn uitgeverij liet hij achter aan zijn toenmalige vrouw. Zijn eerste film had het stervensproces als onderwerp wat als onderwerp wat zwaar bleek en vervolgens koos hij de andere kant van het leven; het filmen van geboorten. Met een 30 kilo zware NASA videocamera filmde hij in een zwart geschilderd kamertje van 3 x 3 meter met nauwelijks licht, zijn eerste bevalling.

Hij verteld uitgebreid over zijn kennismaking en vriendschap met de wereldberoemde psychiater R. D. Laing, die een nieuwe psychiatrische houding ontwikkelde met minder afstand tot de patiënt. Laing was in de communicatie bereid zich in de geestestoestand van zijn patiënt gelijk te stellen.

Na 10 jaar Londen vertrekt Knippenberg terug naar Nederland..........

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

 

Wat is voedselbeleid?; Dick Veerman met Jaap Seidell

‘Voedselbeleid onderdeel van nieuw gemeenschapsbeleid’

Jaap Seidell is public health specialist, hoogleraar (VU Amsterdam), lid van de Nederlandse Gezondheidsraad en adviseur van internationale overheidsorganisaties.

De vraag 'wat is voedselbeleid?' staat centraal in Seidells gesprek met Dick Veerman in Café Weltschmerz.

jaap-seidell

Jaap Seidell legt uit wat public health als wetenschap is: volksgezondheidsonderzoek. Het vak onderscheidt zich van het werk dat stofjesonderzoekers doen. Voedingswetenschappers die bij voorbeeld de werking van vetzuren of koolhydraten proberen te ontrafelen willen daarmee individuen kunnen helpen om gezonder te eten of bijvoorbeeld hun risico op een tweede hartinfarct te verminderen. Volksgezondheidsmensen kijken naar de totale context en stellen vast welke contexten meer of minder gezonde mensen opleveren. Hoewel aannemelijk is dat volksgezondheidsaanpakken aanzienlijk meer gezondheidswinst opleveren, gaan toch bijna alle onderzoeksgelden naar stofjesonderzoek, zegt Seidell. Dat is merkwaardig, want wie de omgeving zo inricht dat mensen eten en leven op een manier die past bij hun soort, vermijdt immers problemen.

Seidell opent het perspectief op een nieuw mensbeeld. De Verlichting schat ons verkeerd in, maar heeft de gedachte dat we rationele en autonome wezens zijn die eigen keuzen maken diep verankerd. Dat nieuwe beeld kan voor 'socialistisch' worden versleten, maar zou wat hem betreft eerder als biologisch - passend bij onze aard - moeten worden gezien

Toch kiezen we niet voor die public health-aanpak. Het antwoord moet volgens Seidell gezocht worden in de Verlichting. Het individu en zijn zogenaamd bewuste en zelfgemaakte keuzen kwamen daarin centraal te staan. Daarom richten we ons op het ontdekken hoe het individu het best kan leven en zichzelf moet sturen. We zijn gaan denken en belangrijk gaan vinden dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en dat moet kunnen.

Dat mensbeeld strookt echter niet met onze biologische aard, zegt Seidell stellig. We worden sterk bepaald door onze omgeving en zijn veel minder vrij dan we graag zouden willen geloven. Dagelijks worden we door onze omgeving verleid om ons te gedragen zoals die omgeving het ons dwingend oplegt. We nemen dagelijks 200 geheel automatische voedselbeslissingen. We zijn volgens Seidell ons brein en niet de rationele individuen die eigen keuzen maken, zoals ook neuroloog Dick Swaab zegt.

Vanuit die gedachte is het een kleine stap naar wat voedselbeleid betekent. Het is aanpak die verandering van onze leefomgeving en het leven van mensen daarbinnen nastreeft. Het impliceert een grote zorgplicht van de samenleving naar individuen in plaats van omgekeerd. Het dominante denkmodel van de mens als autonoom individu is aan revisie toe, zegt Jaap Seidell. Omdat het individu met zijn autonome keuzes en keuzevrijheid centraal staat in niet alleen ons zelfbeeld, maar ook diepgaand ten grondslag ligt aan de inrichting van onze samenleving, zijn aanpassingen van die inrichting nodig.

Eerste stap op weg naar een na-Verlichtingswereldbeeld
We worden dik, ziek, ongelijk en ongelukkig door onze vanuit een individualistisch mensbeeld ingerichte samenleving. Voedselbeleid kan die dikte omkeren, maar is slechts een onderdeel van een grotere maatschappelijke verandering die Seidell nodig acht.

Seidell opent het perspectief op een andere samenleving vanuit een nieuw mensbeeld. De Verlichting schat ons verkeerd in, maar heeft de gedachte dat we rationele en autonome wezens zijn die eigen keuzen maken diep verankerd. Dat nieuwe beeld kan voor 'socialistisch' worden versleten, maar zou wat hem betreft eerder als biologisch - passend bij onze aard - moeten worden gezien.

Voedselbeleid, zegt Seidell, is de eerste stap op weg naar gelukkigere en gezondere mensen in een nieuw socialer samenlevingsmodel.

Wanneer en waar moeten we daarmee beginnen? Vroeg in het leven, vindt Seidell. Daar worden we namelijk grotendeels geprogrammeerd voor de rest van ons leven. Voorzover thuis die plek niet is, is juist het onderwijs de plek waar mensen eet- en andere leefvaardigheden moeten opdoen.

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Kosmopolitisme als politieke as; Esther van Fenema met Sid Lukkassen

Esther van Fenema met Sid Lukkassen over kosmopolitisme als nieuwe politieke as

 

bantoedreef

Links-rechts denken is niet meer van deze tijd, want dat is gebaseerd op herverdeling van welvaart. Dat is niet waar het grote ideologische conflict van onze tijd over gaat. Dat gaat over globalisering. Wereldburgerschap tegenover nationale identiteit.

Er zijn mensen die uitstekend kunnen navigeren in de post-natiestaat informatie-economie, en mensen die dat minder goed kunnen. Dit vormt de scheidslijn van de nieuwe politieke as:
global citizens tegenover patriottische mensen met een lokaal of regionaal identiteitsbeeld. Deze kosmopolitische zelfselectie zie je al vroeg: neem jongeren die naar Bolivia gaan om straatkinderen te helpen, in plaats van te kaarten met hun bejaarde buurvrouw die weduwe is.

Bolivia staat natuurlijk beter op je CV – je moet maar net de connecties hebben om zo’n reis te kunnen maken. En je moet vrijgesteld zijn. Als jouw ouders geen nanny kunnen betalen om
je gehandicapte broer te verzorgen, kun je dus niet mee.

Tot nu toe speelde arbeid een belangrijke rol bij het invullen van onze identiteit. Maar wat als de Google-auto bijvoorbeeld chauffeurs vervangt? Blijven we het sprookje geloven dat er voor alle rangen en standen nieuw werk zal ontstaan? Van dit vraagstuk tot de enclave-vorming en de migratiecrisis: een toekomstige uitbarsting bouwt zich op. De huidige 'elite' zal waarschijnlijk net deze dans ontspringen, mobiel en wendbaar dat ze zijn.

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! Click Hier!

(Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast

De propaganda van de milieubeweging; Hajo Smit met Rypke Zeilmaker

Hoe kun je je bevrijden van propaganda milieubeweging?

image-e1415202345284
Rypke Zeilmaker is wetenschapsjournalist en criticus van de milieubeweging. Hij is in de geschiedenis van propaganda en PR gedoken. Waarom? Hij wil ontdekken hoe het kan dat milieuclubs zo veel grip hebben op de publieke opinie en de besluitvorming. Gaandeweg het gesprek ontdek je hoe de milieubeweging ons tussen de oren volpropt met pure propaganda. Uiteindelijk komt de vraag aan bod hoe je zelf hygiëne kunt toepassen op de stroom milieuverhalen. Hoe onderscheidt je zin en onzin? Hoe ruim je de rotzooi weer op?

Podcast

Dutch professor van Wolferen: US addicted to enemies for worldwide dominance.

Professor Karel van Wolferen talks about America's addiction to having enemies, for unlimited control and fullspectrum dominance, braindead Europe, journalistic selfcensorship and other crucial geopolitical facts not covered by the mainstream media.

Karel van Wolferen was born in Rotterdam in 1941. He is emeritus University Professor for Comparative Political and Economic Institutions at the University of Amsterdam. This position was created with the aim of stimulating novel forms of inquiry transcending established academic disciplines. He is currently engaged in writing a book for simultaneous publication in Europe on the consequences of current American foreign policy, and the necessary formation of a collective European political voice for the preservation of stable and peaceful world order. His longer term project entails a study on how flawed political and economic theories block a better understanding of the realities in the post-Cold-War world, and how knowledge of Asian institutions can help us discern these realities.

00000770h1_l
Professor van Wolferen has been active on behalf of journalistic causes, and served as treasurer and president of the Foreign Correspondents Club of Japan. He has written extensively about the Japanese political economy, and its conceptual challenges to orthodox economic thought. He specializes in the dynamics of Japanese political institutions, theory and practice of globalization and contemporary capitalism, and the re-examination of fundamental economic concepts. In recent years he has written extensively on the changed role of the United States in world affairs, and has advocated that Europe and the East Asian region develop a new truly post-Cold-War diplomacy to cope with common problems. His articles and essays have appeared in The New York Times, Foreign Affairs, The National Interest, The New Republic, The Washington Post, Le Monde, The Los Angeles Times, Die Zeit (Germany), Chuo Koron (Japan), Bungei Shunju (Japan), Gazetta Slovo( Russia) and numerous other publications.

Professor van Wolferen’s book ‘The Enigma of Japanese Power’, which has been translated into twelve languages, is generally considered to provide the most elaborate intellectual support of what has been called the “revisionist” view of Japan. His analysis is well-known and appreciated among the most prominent reformist politicians of Japan. He has gained a large Japanese readership with some sixteen books (with a total of well over a million copies sold), on political, economic, and historical issues relating to Japan as well as on problems of political change and global compatibility among economic system

Podcast

Het Nationaal Zorgfonds; Esther van Fenema, Renske Leijten en Marcel Canoy

"Binnen de marktwerking schuilt een systeem van wantrouwen!"

Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP en belast met de portefeuille Zorg en Jeugdzorg.

Marcel Canoy was van 1 maart 2008 tot 1 oktober 2013 deeltijdhoogleraar Economie en Regulering van de Zorg verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij geld als generalist, met de voornaamste gebieden: marktwerking en regulering, gezondheidszorg, migratie, sociaal beleid, Europees beleid.

Esther van Fenema, zelf als psychiater ervaringsdeskundig, volgde een discussie tussen Leijten en Canoy over het Nationaal Zorgfonds op Twitter en vroeg aan beide deze discussie voor de camera's van Café Weltschmerz te vervolgen.

untitled-1
Leijten heeft het standpunt, dat in de zorg marktwerking geen plaats heeft. Het is niet goed om de zorg op te knippen in producten en deze per product te betalen. Mensen die in de zorg werkzaam zijn moet je ook niet willen aanzetten tot "productie-draaien". Volgens Leijten schuilt binnen de marktwerking een systeem van wantrouwen. Als je de marktwerking uit de zorg wilt halen moet je volgens Leijten starten aan het begin van de keten bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zijn op een stoel gaan zitten, waarbij zij kijken of de zorgverleners niet te veel doen en of de zorgvragers het wel nodig hebben. Op zich is controle volgens Leijten prima, maar dan wel na afloop van de behandeling. Controle tijdens de behandeling ontneemt de professional het vertrouwen en de ruimte om adequaat zorg te verlenen.

Canoy stelt dat dankzij de reguleringsmaatregelen van de overheid de marktwerking niet zo functioneert als Leijten schetst. Het is bijvoorbeeld de verzekeraars niet toegestaan om te selecteren op basis van gezondheid. Er wordt bovendien niet per product afgerekend. Daarnaast is er geen financiële onderbouwing voor een nationaal zorgfonds. Volgens Canoy is er ook niemand in Nederland die pleit voor een vrije zorgmarkt.........

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! Click Hier!

(Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast

Amsterdam fraudeert 4 miljard; Arno Wellens met Leo Verhoef

Opnieuw; "Het lijk van Lodewijk"

Drs. L.W.Verhoef (1947), Registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten.
Leo Verhoef heeft als accountant, maar ook als bestuurder van verschillende organisaties, grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook bij overheid en non-profitorganisaties.
http://www.leoverhoef.nl/

1024x480xarrangement-iamsterdam-hotels-amsterdam-1024x480-jpg-pagespeed-ic-x7s2bcgomm
Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro's bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants. Amsterdam spant de kroon; hier gaat het inmiddels om circa 4,0 miljard euro (periode 1998-2015). De slachtoffers zijn de belastingbetalers.
Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam: daar betaalden de inwoners (ten minste) vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting; met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd. In ieder geval waren de verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten overbodig.
In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: Rotterdam verzweeg circa 1,1 miljard euro (periode 2007-2014), Den Haag verzweeg ruim 530 miljoen euro (periode 2008-2014), Utrecht verzweeg 490 miljoen euro (periode 2008-2014), Eindhoven verzweeg circa 330 miljoen euro (periode 2006-2014). "Griekse jaarrekeningen" bij Nederlandse gemeenten en provincies!
Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer. Het Gerechtshof (Amsterdam) zegt simpelweg: "Belastingbetalers, uw aangiften van boekhoudfraude doen we niets mee, niet zeuren, gewoon uw belasting betalen, u heeft geen recht op correcte informatie over wat er met uw belastinggeld gebeurt!"

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw hulp echt nodig! Click Hier!

(Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Podcast