“Intrekking referendumwet is een coup tegen de democratie”; Geerten Waling en Ronald van Raak

“Intrekking referendumwet is een coup tegen de democratie. De kiezers zijn uiteindelijk de baas, niet de gekozenen”.

Parlementaire democratie en de directe democratie in combinatie werkt niet volgens de regeringspartners. De huidige wet kent zijn beperkingen. Om die reden is er in 7 jaar een wet ontworpen voor een correctief bindend referendum. Ook deze wet wordt niet in behandeling genomen, zelfs een debat hierover wordt niet gevoerd. Volgens Van Raak is het een coupe op de democratie met alle gevolgen voor de toekomst. Wij zijn erg bezorgd hoe er in de toekomst teruggeblikt gaat worden op de regeerperiodes van Mark Rutte. Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currency’s. www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Afrika en de schaamte over de Koloniale geschiedenis; Alphonse Muambi met Peter Verlinden

Wat is het echte verhaal over Afrika? De geschiedenis van Afrika is overgenomen door N.G.O.'s.

Schrijver Alphonse Muambi praat met Peter Verlinden over Afrika en de schaamte over de koloniale tijd.

Peter Verlinden is Belgisch televisie-journalist (VRT-journaal), gespecialiseerd in Centraal-Afrika. Daarnaast schrijft hij, geeft lezingen, modereert debatten, begeleidt reizen in Afrika, de Arabische wereld en Québec, en doceert aan de universiteit van Leuven en verschillende hogescholen.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currency’s. www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De risico’s van Target 2; Paul Buitink en Thomas Bollen

Paul Buitink praat met Thomas Bollen over de implicaties van Target 2 en de toekomst van de Euro.

Bollen schrijft voor Follow the Money over het financiële systeem.

TARGET2 is een interbancair betalingssysteem voor de realtime verwerking van grensoverschrijdende betalingen binnen de Europese Unie. TARGET (het Trans-Europees geAutomatiseerd Real-time Gross (bruto) verrekenings Express Transfersysteem) werd in november 2007 door het TARGET2-systeem vervangen.

TARGET werd opgezet om interbancaire betalingen tussen de diverse deelnemers van de Economische en Monetaire Unie (EMU) te bevorderen. Internationale betalingen tussen commerciële banken worden gefaciliteerd door de nationale centrale banken waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) de rol kreeg van clearinghouse.
De commerciële banken zijn veelal nog nationaal actief en binnenlandse transacties worden niet via TARGET verwerkt. Bij internationale handel speelt TARGET wel een rol. De exporten en importen moeten worden betaald en deze internationale financiële transacties tussen commerciële banken lopen via TARGET van de ECB.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currency’s. www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

(PILOT 09-11) Café Weltschmerz Live! met Sven Hulleman en Ruben Munsterman

Deze tweede serie is opgenomen op donderdag 9 november 2017 in Café Het Geveltje aan de Bloemgracht 170 in Amsterdam.

(De laatste opnamedag is donderdag 23 november 2017, opnieuw met Sven Hulleman en Ruben Munsterman in Café Het Geveltje (Bloemgracht 170, Amsterdam). U kunt zich daarvoor opgeven per email; productieweltschmerz@gmail.com In januari 2018 wordt de serie voortgezet op een andere, bijzondere locatie in Amsterdam). Daarnaast zoekt CWS ook locaties in het land. Heeft u een idee, neem dan contact met ons op. 0654995161

Keek op de Week, een overzicht van de week met o.a. Saoedi Arabië, Jemen en de Bin Laden Group, Paradise Papers, Dividend Belasting en het bloeden van de burger.

De afgelopen 5 jaar heeft de zorg, volgens de visie van beleidsmakers zich uitstekend ontwikkeld.

De bezuinigingsactiviteiten van Edith Schippers zijn volgens plan en zonder teveel tegenspraak uitgevoerd. De zorgverleners, zoals verpleegkundigen en artsen kijken daar anders tegen aan.

Eelke van Ark is onderzoeksjournalist voor de zorgsector bij Follow the Money.

De overheid die slechts oog heeft voor economische belangen!

Hanneke Joosten heeft een dochter in de psychiatrische zorg. Een aangrijpend verhaal dat inmiddels zeer herkenbaar is binnen een zorgsector waarbij de efficiency leidend is geworden. Exemplarisch voor een overheid die slechts oog heeft voor economische belangen en de burger van zich heeft vervreemd.

Het huidige hoger- en universiteitsonderwijs deugd niet!

Kyra Mensink is werkzaam bij De Bildung Academie. Een school voor zelfontplooiing, dat werd opgezet door docenten en studenten rond de Maagdenhuisbezetting van 2015.

Waarom een afscheiding van Catalonië niet goed is voor Spanje en Catalonië zelf.

Laura Martinez is student rechten, woont in Amsterdam en komt van Mallorca. Over Catalonië; het verlangen naar de onafhankelijkheid en waarom dat niet goed is voor Spanje en Catalonië zelf.
Engelstalig gesprek, niet ondertitelt.

De Nederlandse politiek schiet ernstig te kort bij het immigratie vraagstuk.

Elisabeth Hunyadi is mede-oprichter van de Nederlandse Leeuw. Een stichting opgericht om maatschappelijke thema's op nationale schaal niveau onder de aandacht te brengen. Op de avond van 19 januari 2018 is er een eerste event over; Immigratie, Integratie en de Nederlandse cultuur, normen en waarden, in "De Broodfabriek" in Rijswijk (ZH).