Niet de old-school ideologieën of de confrontatie’s van ‘Links met ‘Rechts’ zijn relevant

Confrontaties van Ideologieën zijn overwegend contraproductief.

Wij geloven in de kracht van het gesprek als bron van verandering en onze gesprekken zijn gefundeerd op kennis, ervaring, visie en idealen met onderwerpen die een breed maatschappelijke impact hebben. Onze gesprekken moeten iedereen beter informeren, los van politieke- of religieuze ideologieën.

Om die reden blijft Café Weltschmerz een pluriform platform, met de focus op bestuurlijke perversiteit en systeemfalen. Niet de ideologische confrontaties van politiek "Rechts of "Links" leveren de oplossingen. Wij zijn om die reden ook niet te claimen door welke groepering ook. Wel komt u onze gasten en interviewers met hun inzichten overal in debatten tegen.

Op 13 januari j.l.  was Café Weltschmerz onderwerp van een "Twitter fittie" waarin ons werd verweten omwille van subsidie, geen ideologische keuze te maken. Een idiote veronderstelling, weet iedereen die ons volgt, want we hebben geen subsidie en doen niet aan ideologische keuzes. We zijn slechts volop afhankelijk van donateurs.

 

 

Van "eruit gooien" was geen sprake. We laten ons niet claimen, want we zijn géén exclusief platform voor ideologen van links of van rechts, of welke religieuze stroming ook. Wat Niemoller blijkt te ontgaan is dat hij zeker als gast bij Café Weltschmerz welkom blijft. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de uitspraken van gasten, wel moeten wij afgerekend kunnen worden op de uitspraken van onze interviewers of 'tafelheren'. 

 

 

 

 

Een paardenrace in de journalistiek; Teun Gautier en Xandra Schutte

Het debat is gepolariseerd stelt opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Hoe we met elkaar in een bubbel zitten en opinies omarmen die het uitsluitend eigen gelijk voeden. De echte werkelijkheid buiten de media is niet zo schematisch.

Xandra Schutte is hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer.
Televisie is volgens Schutte voornamelijk gericht op typecasting. Tijdens de verkiezingen kan je stellen dat politiek als wedstrijd wordt gezien. Generaliserend kan je stellen dat veel mediaplatforms en politiek op elkaar zijn gekropen. Als oorzaak noemt Schutte de paardenrace die sinds 15 jaar is er sprake van een onderlinge competitie tussen de media die steeds heviger wordt.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Over taboe’s en maatschappelijke weerstand; Coen Vermeeren en Lange Frans Frederiks

Café Weltschmerz vraagt zich af waarom een taboe-onderwerp zo breed maatschappelijk geboycot wordt en welke mechanismes daarbij gebruikt worden? Deze vragen proberen een wetenschapper en een succesvol muzikant in dit gesprek te beantwoorden.

 

Coen Vermeeren was tot de zomer 2017 verbonden aan de TU Delft als docent en hoofd van het Studium Generale. Hij is inmiddels niet meer werkzaam omdat "onderzoek naar het onbekende" volgens de TU niet tot de serieuze wetenschap behoort.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Coen Vermeeren schreef het boek "Ufo's bestaan gewoon" en zag zich vanuit zijn Studium Generale-functie, bijna verplicht om studenten over de achtergronden van dit fenomeen op de hoogte te brengen. Het is volgens Vermeeren immers geen fenomeen dat is gebaseerd op kletsverhalen, maar een fenomeen waaraan feitelijk waarnemingen ten grondslag liggen. De vraag is waarom de academische wereld nu de deuren in het slot gooien…?!

Lange Frans (Frederiks) maakt liedjes waarin hij zijn zorgen over complotten en de vele maatschappelijke taboe's in een gecorrumpeerde wereld, centraal stelt. Bekend zijn o.a. "Kamervragen 1" en "Kamervragen 2"

Fraude in de rechtspraak; Hans Moll en Ton Derksen

Baybasin blijft levenslang zitten op grond van vervalste en gemanipuleerde bewijslast. Opnieuw een aflevering over de gerechtelijke 'dwaling' in de zaak Baybasin. (Een tweede aflevering in de serie over de rechtstaat Nederland)

Afgelopen zomer 2017, verscheen de conclusie van advocaat-generaal mr. Aben, waarin de Hoge Raad wordt ontraden om de levenslange gevangenisstraf van Hüseyin Baybasin te herzien. Op de hoofdzaken van het ruim 1700 pagina’s tellende bijna onleesbare rapport, waaraan bijna zes jaar is gewerkt, is eerder uitvoerig door de verdediging gereageerd. Deze heeft vooral de aandacht gevestigd op het afserveren door Aben van hem onwelgevallige deskundigen en op het feit dat de tapkamers bewijsbaar niet manipulatie-proof waren. Het is overtuigend bewezen dat er geknoeid werd met de taps.
Wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft gereageerd, met zijn derde boek over de zaak Baybasin, 'Rammelende argumenten voor de Hoge Raad'.

Ton Derksen was hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schrijft boeken over mogelijke justitiële dwalingen als gevolg van manco's bij de werkwijze en de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie in Nederland. De laatste jaren heeft hij naam gemaakt door zijn activiteiten om tot herziening te komen van de zaak-Lucia de Berk. Zijn boek Lucia de Berk: reconstructie van een gerechtelijke dwaling zorgde voor een omslag in het denken over de zaak-Lucia de B. en uiteindelijk tot haar vrijlating. Hij gaf colleges over bewustzijn, seminars over evolutionaire kenleer en cursussen aan het Openbaar Ministerie en de Politieacademie. In het boek De ware toedracht onderzoekt hij de Puttense moordzaak, de Deventer moordzaak, de moordzaken Dorothea van Wijlick, Ina Post, Kevin Sweeney en het 'Drontense Bos'. In alle zaken zijn volgens Derksen de verkeerde personen veroordeeld. In zijn boek Verknipt bewijs schrijft hij over Baybasin die volgens hem ten onrechte veroordeeld is.

Café Weltschmerz wil onafhankelijk blijven. Dat is uitsluitend mogelijk met uw hulp. Doneer ons of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De Nationale Blockchain Coalitie; Wouter Constant en Frans van Ette

De techniek achter de digitale munt is de blockchain technologie, die volgens deskundigen ook andere grote mogelijkheden heeft. Om dat in kaart te brengen is er in Nederland de Nationale Blockchain Coalitie opgericht.

 

In dit gesprek met Frans van Ette, worden het ontstaan, doel, gedachte en werking achter de Nationale Blockchain coalitie besproken. Deze coalitie is een publiek/private samenwerking waarin o.a. ministeries, universiteiten, banken en verzekeraars samen het potentieel van blockchain technologie verkennen. Verder vormt dit gesprek een inleiding voor een serie gesprekken waarin zaken als digitale identiteit, machtsverhoudingen bij keuzes in technologische innovatie en de mogelijke fundamentele veranderingen in onze maatschappij als gevolg van deze technologie, aan de orde worden gesteld. Frans van Ette is econoom en werkzaam bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Vanuit TNO is hij werkzaam als coördinator van de Nationale Blockchain Coalitie.

Help Café Weltschmerz mogelijk te maken met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

De subsidiebubbel in de kunst; Harry Starren en Jo Hoeben

Jo Hoeben is directeur van Cultuur - Ondernemen. Deze organisatie brengt ondernemerschap en cultuur bijeen.

Subsidiegeld wordt volgens Hoeben door de overheid teveel met een conditionerend mechanisme verdeeld. Bij de kunstenaars ontstaan daardoor te weinig prikkels, buiten de overheid om, ook andere inkomsten aan te boren. Die gewenning maakt kunstenaars afhankelijk. Sommige kunstsectoren leven in een bubbel, die zoals gewoonlijk ook zullen knappen. De sectoren in de kunst die hier minder of geen last van hebben, kunnen goed betaalde Fondsenwerver inzetten en zullen volgens sterker worden terwijl de andere sectoren het moeilijker zullen krijgen

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer