Je houdt altijd je eigen verantwoordelijkheid; Paul Ruijs en Meindert Stelling

Het boven ons gestelde gezag houdt zich niet aan de eigen verdrag juridische verplichtingen.

De stelling van Meindert Stelling was; "Iedere militair zal de opdracht tot gebruik van kernwapens naast zich neer moeten leggen, want het gebruik van kernwapens is tegen het oorlogsrecht." Stelling werd daarna duidelijk gemaakt dat hij geen goed officier was. De Minister van Defensie verlangde van Stelling onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ten aanzien van alle zaken m.b.t. tot het gebruik van kernwapens. Dat is volgens Stelling volledig in strijd met de beginselen van "Neurenberg".

Meindert Stelling is van oorsprong officier bij de Koninklijke Luchtmacht en vervolgens advocaat. Hij raakte betrokken in de kernwapendiscussie. Hij meende dat het bezit en gebruik van kernwapens in strijd zou zijn met het oorlogsrecht.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer

De Gideonsbende en de liefde voor het leven; Thomas Plochg en Hanaa Benjeddi

"Het verbaasde mij dat ons tijdens de studie niet wordt geleerd om met emoties van patiënten om te gaan.
Als je bepaalde vaardigheden niet leert is het makkelijk overweldigd te raken door de druk van het systeem. In onze samenleving heeft volgens onderzoek 30 tot 40% burn-out klachten."


Thomas Plochg is directeur van de NPHF, de Federatie voor gezondheid en interviewt Hanaa Benjeddi.
Benjeddi is blogger, oprichter van de Health Care Leadership Summit, heeft geneeskunde gestudeerd aan de VU en is nu kinderarts in opleiding.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Over de aantrekkingskracht van het Nazisme; Dick Pels en Ewoud Kieft

'De nationaal-populisten van nu beheersen alle tips en tricks allang, daar hebben ze Hitler echt niet voor nodig.'

Ewoud Kieft is historicus en schrijver van het boek Oorlogsenthousiasme 1900-1918. Onlangs verscheen zijn boek over "Mein Kampf" het verboden boek van Adolf Hitler. Kieft deed onderzoek naar de aantrekkingskracht van het nazisme en komt tot de conclusie dat de nationaal-populisten van nu alle tips en tricks beheersen, zonder dat ze Hitler daar voor nodig hebben.

 

"Mein Kampf" wordt nu 70 jaar na de eerste verschijning en na het verlopen van het auteursrecht wereldwijd opnieuw uitgegeven. Hij las de Duitse uitgave van het boek minutieus door en ploegde door de wetenschappelijke studies over de publieke opinie in de Weimarrepubliek, over antisemitisme en over radicalisering. Hoewel er nog steeds in Nederland grote (politiek) weerstand bestaat tegen de aandacht voor de denkwereld van Adolf Hitler ligt dat voor Kieft anders. Kieft raakte juist steeds meer overtuigd van de noodzaak van een wetenschappelijke heruitgave. ‘Mijn aanvankelijke twijfels verdwenen al snel. Zo’n nieuwe editie geeft ons de kans om de donkere kanten in onszelf en onze samenleving onder de loep te nemen. We moeten juist onderzoeken waarom de abjecte ideeën in dat boek zo’n grote weerklank hebben gekregen. We moeten die confrontatie opzoeken om het gevaar te kunnen ontmantelen.’

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

“Geloof is een interessante mythe”; Esther van Fenema met Leon de Winter

Een gesprek over de Joodse identiteit. “Het Joodse volk is zo vermengd dat er geen Joods ras bestaat.” “De ontstaansgeschiedenis, de traditie en het besef van bepaalde ideeën heeft daarbinnen gemeenschappelijke waarde”.

Schrijver Leon de Winter met Esther van Fenema over de Joodse identiteit. Beiden hebben een joodse achtergrond. De Winter beseft dat het bijzonder is om een een deel te zijn van een eeuwen lange tijdslijn, dat een ander besef creëert over het begin en het einde. Hij voelt zich solidair met de geschiedenis van het Joodse volk, maar is zeker niet gelovig. Geloof is volgens De Winter een interessante religieuze mythe.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; www.cafeweltschmerz.nl/doneer/